Glimt fra okkupasjonen: Bind 2 – Farlig kyst - Lansering

02.11.2015
Glimt fra okkupasjonen: Bind 2 – Farlig kyst - Lansering
Forlagshuset Commentum
Atle Skarsten, Odin Leirvåg, Erik Ettrup, Hjalmar Inge Sunde, Geirr R. Haarr, Asbjørn Husebø, Tor Ødemotland, Øistein Berge

"Farlig Kyst" lanseres på Stavanger Maritime Museum i Stavanger 10.
november 2015 kl 18.00

– Medlemmene i Militærhistorisk Forening Rogaland sitter med omfattende dokumentasjon og bildemateriale, forteller Atle Skarsten om idéen til bokserien om krigen i Rogaland. – Så snart vi ble enige om å samarbeide, ble det skissert opp en hel serie bøker under tittelen Glimt fra okkupasjonen. Vi ville ikke påstå at vi skrev den komplette historien, men ønsket å bidra med nye glimt inn i en utrolig spennende del av Rogalands historie. Siden vi sitter på svært mye ukjent kunnskap og dokumentasjon om krigen i Rogaland, føler vi at den må føres videre til neste generasjoner. Mulighetene videre er nærmest ubegrenset.

 

– Inspirasjonen til Farlig kyst er igjen at medlemmene sitter med enormt mye dokumentasjon og bilder. De fleste medlemmene er skikkelige ”arkivhunder” og har samlet kildemateriale hele livet. Dette stoffet bare roper på publisering. Denne boka var en naturlig konsekvens av første bok, i vårt forsøk på å gjøre bildet så komplett som mulig. Det tyske angrepet Norge var fundert på sjøkrig og ”Rogalands rolle” er ukjent for folk flest.

– Alle de glemte skjebnene, og alle liv som gikk tapt like utenfor kysten vår fra Bømlafjorden til sør for Egersund er viktig å få fram. Rogalandskysten ble krigsskueplass i et okkupert land hvor soldater fra mange allierte land kjempet mot tyske sjøstridskrefter. Utallige mennesker fra en mengde forskjellige land deltok på begge sider, enten som aktive deltagere eller som ofre. De menneskelige lidelsene langs rogalandskysten ble omfattende, i en størrelsesorden som er vanskelig å fatte. De færreste kjenner omfanget av den tyske konvoifarten langs kysten vår. Nesten like omfattende var de allierte angrepene på disse konvoiene.

Boken er basert på en rekke originalkilder som ikke har vært brukt i tidligere bøker. Den gir i stor grad forklaringer på det jærbuen observerte langs kysten, og som i ettertid kun har versert på folkemunne.

– Det er flere målgrupper for boken, blant annet de med interesse i maritim historie. De som ønsker en innføring i den tyske begrunnelsen for angrepet på Norge, de som ønsker å få belyst spesielle episoder i sjøkrigen utenfor Jæren og dem med en generell interesse for krigen i Rogaland. Boken skildrer mye mer enn bare krigshandlinger, så her skulle være noe for de fleste som er interessert i historien om kysten vår.

 

Hva er essensen i boken?

– Hvorfor var britiske, tyske og selv amerikanske flåtestyrker så interessert i Rogaland gjennom to verdenskriger? Hvordan kunne nettopp vår fredelige kyststripe bli «Nordsjøens portstolpe» og plutselig en av de farligste stedene å ferdes i Norge? Dersom du søker etter totaliteten i sjøkrigen langs norskekysten kan denne boken gi noen svar. Boken gir et godt inntrykk av hvordan tyskerne organiserte kystforsvaret i et okkupert land. Ønsker du svar på noe av dette, så er Farlig kyst boken for deg! 

– Boken handler kort fortalt om den tyske skipstrafikken gjennom Rogaland under annen verdenskrig. Tyskerne satte inn store ressurser på å beskytte konvoiene sine, men de allierte satte inn minst like store ressurser for å stanse dem, i form av miner, ubåter, overflateskip og fly. Med utgangspunkt i tyske krigsdagbøker som ble ført av avdelingene, har vi laget en kronologisk dagbok-form, hvor vi har valgt ut en mengde forskjellige episoder som har blitt beskrevet og illustrert ned på detaljnivå. I tillegg har forskjellige emner og temaer blitt drøftet, eksempelvis tyskerne radarstasjoner, radio-etterretning, kystfort, losene og fyrene. En komplett oversikt over englandsfarere fra Rogaland er og med.

De forskjellige episodene og emnene er beskrevet av forskjellige medlemmer i foreningen, og deretter satt sammen i en kronologisk rekkefølge.  Skriveprosessen hadde som basis at krigen på Rogalandskysten var meget kompleks og omfattende. Den kan derfor best fortelles glimtvis. Dermed kan enkelte episoder i kronologien beskrives i detalj og gis en blanding av akademisk og fortellende karakter.

 

Hvilke forventninger er det til bokutgivelsen?

– At leseren skal få øynene opp for alle de spennende og dramatiske hendelsene langs rogalandskysten under krigen, mange av dem har aldri vært på trykk tidligere. Forventer større salg enn forrige bok, da det geografiske området som dekkes er mye større. Her dekkes ikke bare flyhistorie, men også sjøfartshistorie, motstandsbevegelsen, fyrhistorie og mye mer. Derav også et bredere publikum tenker vi. Boken kan ikke ta tak i alle episoder langs kysten. Den kan heller ikke gi alle svar. Men den kan inspirere flere til å søke etter kilder for å rette opp myter og belyse krigen på en annen måte.

– Dette er utrolig spennende lesning. Ukjente og dramatiske historier fra hele krigen og hele rogalandskysten, rikt illustrert. Boken blir på 469 sider med 398 bilder, 17 skisser og 5 stedsnavnkart. Denne boken har også fått et omfattende register med over 850 skip, 460 personnavn, 280 stedsnavn og 39 operasjoner som kan kobles til Rogalands krigshistorie. Det er et ypperlig oppslagsverk. Boken har kraft i sin natur, og trenger ikke leses kronologisk. Man kan starte lesingen hvor som helst, og den er bygget opp slik at man kan ”forske” frem og tilbake i boken. Kronologien gjør det lett å slå opp på konkrete datoer for å finne hendelser på den dagen eller en spesiell periode.

– Interessen for bøker om andre verdenskrig har aldri vært større. En mengde myter knuses og mye ny informasjon har blitt gravd frem og kan endelig presenteres for et informasjonshungrig publikum. Farlig kyst blir vårt andre bidrag til å belyse ukjente og nye sider av Rogalands okkupasjonshistorie.

 

Siden tidenes morgen har Rogalandskysten vært fryktet for sine ugjestmilde farvann. Andre verdenskrig var ikke noe unntak. Maritime strateger så på Rogaland som Nordsjøens portstolpe. Skulle man kontrollere Nordsjøen, måtte man ha kontroll over Rogaland. Fra september 1939 til mai 1945 var farvannet utenfor Rogaland derfor en av de farligste strekningene på norskekysten. En mengde skip ble angrepet, ødelagt eller senket, med ufattelige menneskelige lidelser som følge.

Miner, allierte ubåter, fly og overflateskip gjorde sitt for å hindre transport opp og ned langs kysten. Tyskerne svarte med tungt bevæpnede eskortefartøy, minefelt og kanonstillinger på land. Prisen ble høy for begge parter.

Marinefartøy, handelsskip og fly gikk tapt med store menneskelige ofrene, sivile så vel som stridende. Hvor mange som måtte betale den ultimate pris utfor Rogalandskysten under krigen vil nok aldri bli fastslått.

I boken Farlig kyst blir historien om Rogalandskysten under 2. verdenskrig fortalt. Grunnlaget for boken er omfattende studier i norske, tyske og allierte arkiver. Mange hendelser og temaer blir fokusert nærmere på; noen kjente, andre mindre kjent og flere som ikke har vært beskrevet før.

Skip og sjøfarende var ikke trygge noen steder - de ferdes langs en farlig kyst.

Militærhistorisk Forening Rogaland, MHFR, består av likesinnede lokalhistorikere med en spesiell interesse for lokal militærhistorie. Foreningen har som formål å samle inn, bevare og presentere militærhistorie relatert til Rogaland, i all hovedsak i form av muntlig informasjon, tekst og bilder. Deler av dette materialet presenteres i bokserien Glimt fra okkupasjonen som omhandler forskjellige militærhistoriske temaer relatert til Rogaland.

Skip og sjøfarende var ikke trygge noen steder - de ferdes langs en farlig kyst.

Militærhistorisk Forening Rogaland, MHRF, består av likesinnede lokalhistorikere med en spesiell interesse for lokal, militær historie. Foreningen har som formål å samle inn, bevare og presentere militærhistorie relatert til Rogaland, all hovedsak i form av muntlig informasjon, tekst og bilder. Dette vil presenteres i en serie bøker - Glimt fra okkupasjonen - som vil omhandle forskjellige militærhistoriske temaer relatert til Rogaland. Denne boken er andre bind.

 

Hjemmeside - Militærhistorisk Forening Rogaland: https://www.facebook.com/MilHistRog/

Hjemmeside - Forlagshuset Vest: https://www.forlagshusetvest.no/no/

Hjemmeside - Forlagshuset Commentum: https://www.forlagshusetcommentum.no/no/

 

Link til nettbutikken: https://www.forlagshusetcommentum.no/no/shop/farlig-kyst-1-240

  

BOKFAKTA:

Serie: GLIMT FRA OKKUPASJONEN

Tittel: Glimt fra okkupasjonen – Bind 2: Farlig kyst

Forfattere: Forfatter: Atle Skarsten, Øistein Berge, Erik Ettrup, Geirr H. Haarr, Tor Ødemotland, Hjalmar Inge Sunde, Odin Leirvåg, Asbjørn Husebø

ISBN: 9788282332842

Format: 21 x 27

Antall sider:473

Innbinding: Innbundet

Utsalgspris: 398,-

Harald Anvik

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...