Elever fra Egersund deltar i nasjonal energifinale

13.02.2017
Elever fra Egersund deltar i nasjonal energifinale
Elever fra Dalane vgs representerer Rogaland i nasjonal energicamp. Foto: Ungt Entreprenørskap. Fra venstre: Henriette Tengs Gjertsen, Thea Louise Egeland Fosse, Åshild Stuen Jensen, Mikal Øglend Nesse, Erling Austrheim Torstensen

I framtiden må verdiskaping skje med minimale klimagassutslipp. Det krever smarte løsninger. Mandag deltar elever fra Dalane videregående skole i landsfinalen i prosjektet Energi for framtiden, hvor de skal konkurrere i grønt entreprenørskap.

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. For åttende året på rad har Enova og Ungt Entreprenørskap utfordret ungdommen til å komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. Nå er Egersund-elevene finaleklare etter å ha vunnet konkurransen i Rogaland. 

– Vi er klare til ny konkurranse og gleder oss til å konkurrere mot de andre lagene, sier Mikal Øglend Nesse. På den regionale innovasjonscampen presenterte han og gruppen hans en fremtidsvisjon av transport til sjøs gjennom videreutvikling av teknologien bak oljerørledning til å transportere varer. Dette sikret dem en finaleplass i den nasjonale finalen. 

Se program og mer informasjon om finalen

Samarbeid med næringslivet gir god læring
Oppdragene elevene jobber med i Energi for framtiden er utviklet av Enova. Veiledere og dommere med fagkompetanse på energi og klima vurderer elevenes arbeider og gir dem innspill i prosessen. 

– Skal man motivere elever i skolen må de få jobbe med reelle problemstillinger der elevene opplever at deres ideer og bidrag har en verdi. En innovasjonscamp er tuftet på tanken rundt å koble næringsliv eller virksomhet med reelle utfordringer mot skoler og elever. Dette er et flott eksempel på hvordan næringslivet kan bidra inn i skolen. De får kunnskap om energi og klima som de ikke kan lese seg til i en bok. De lærer ved å gjøre - i stedet for å se og høre, sier Jan Erik Jacobsen, pedagogisk fagansvarlig i Ungt Entreprenørskap Rogaland. 

Ønsker å utvikle gode holdninger blant de unge
Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Over 4300 elever i videregående skoler over hele landet har denne høsten deltatt i prosjektet.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Mie Abelgaard, som er ansvarlig for Enovas satsing for barn og unge. Dette er åttende året på rad hvor Enova og Ungt Entreprenørskap arrangerer konkurransen. 

Finaleoppdraget er strengt hemmelig inntil det blir kunngjort for finalistene på NTNU tirsdag 14. februar klokken 11. Elevene får 24 timer på seg til å utvikle ideer, lage skriftlige prosjektbeskrivelser og forberede sine scenepresentasjoner. Onsdag klokken 14 vil én gruppe kunne titulere seg som norgesmester i grønt entreprenørskap. 

Kontakt: 
Mikael Øglend Nesse, mobil 405 17 800, elev
Jan Erik Jacobsen, pedagogisk fagansvarlig Ungt Entreprenørskap Rogaland, mobil 970 98 68
Mie Abelgaard, ansvarlig for barn og unge i Enova, mobil 474 52 292

-------------

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom utdanningsløpet. UE er en landsdekkende organisasjon med et nasjonalt ledd og 17 fylkesorganisasjoner. De om lag 100 ansatte bistår lærerne og er bindeledd mellom utdanning og aktører i arbeids- og næringsliv.

Enova sitt formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

 

 

Anna Hovhannisyan

Nyheter

Siddisen som høydedykket til sølv

Det er ikke alltid det er viktigst å ...

”Fiskebollerne var kvide som sne”

Det er stundom sagt at alle veier fører ...

Haustmarken var ingen søndagsskole

Haustmarken var ingen søndagsskole

En gang het det ” by og land, hand i hand.” ...

Nå er det snart revolusjon på gang

Nå er det snart revolusjon på gang

Programmet til Kapittel 17 tar form! Kapittel ...

Entreprenørskapsdagen 8. mars

Entreprenørskapsdagen 8. mars

Ungt Entreprenørskap ønsker velkommen ...

Det hendte

Posthuset som ble kalt for bananen

Posthuset som ble kalt for bananen

Fortsatt synger formodentlig den glade barneskare ...

Kirken på Petribakkens topp

Kirken på Petribakkens topp

Min gamle biologilærer Olaf Hoel unnlot ...

Dikteren som ikke gikk kjøkkenveien

Dikteren som ikke gikk kjøkkenveien

I 2007 var det 150 år siden dikteren ...

Hestetorg med det fornemme pissoir

Hestetorg med det fornemme pissoir

At kjært barn kan ha mange navn, er ...

I kolonihage-begynnelsen var poteten

Utsagnet at alt det gode kommer ovenfra, ...