Fra Botsen til Løvebakken

10.11.2023
Fra Botsen til Løvebakken
Forlagshuset Commentum
Bernt Charles Olsen-Hagen

Godt kjent på botsfengselet der han sonet flere dommer for agitasjon og oppvigleri mot militærvesenet og streikebryteri.

I dag kaller vi denne typer meninger for ytringsfrihet!

«Det er hektisk aktivitet på Stortinget disse januar-dagene i 1925, der Stortinget skal konstitueres om få dager. To av de nyvalgte representantene, Martin Tranmæl og Børge Olsen-Hagen, soner dommer for politisk agitasjon.»


Olsen-Hagens inntreden på Stortinget i 1925 kunne ikke vært regissert bedre. At Stortinget måtte utsette sitt konstituerende møte fordi to representanter satt i fengsel, er spesielt. Dette har ikke skjedd verken før eller siden 


Børge Olsen-Hagen beskrives som en folkelig og jovial person, en dyktig journalist og redaktør, og, tross sine ytterliggående meninger, en høyt respektert politiker. Hans kamp for arbeidernes rettigheter og fordeling av samfunnets sosiale goder er like viktig i dag som for hundre år siden.


«Eit kolossalt arbeid med å finna dokumentasjon om denne viktige personen i Rogalands arbeidarhistorie.»
-Tom Hetland, tidl. redaktør, Stavanger Aftenblad


Bernt Charles Olsen-Hagen (f. 1952) er oppvokst i Stavanger og bor nå i Bodø. Han har bakgrunn fra Forsvaret og næringslivet, og han jobbet i Luftfartsverket (nå Avinor) fra 1993 til han gikk av med pensjon i 2019. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet den lokalhistoriske «Fra Vannassen til Breiavatnet».

BOKFAKTA:

Tittel: Fra Botsen til Løvebakken

Forfatter: Bernt Charles Olsen-Hagen

ISBN: 9788284163970

Format: 15 x 21

Antall sider: 722

Innbinding: innbundet

Utsalgspris kr 498.00

 

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Forlagshuset Commentum, Forlagshuset Vest AS, Bernt Charles Olsen-Hagen, "Fra Botsen til Løvebakken", Børge Olsen-Hagen, Botsen, Løvebakken, Stortinget, Fengsel, Folkelig, Jovial, Journalist, Redaktør, Meninger, Høyt, Respektert, Politiker, Samfunnet, Sosiale Goder, Arbeiderne, Rettigheter, Fordeling, Arbeidarhistorie, Stavanger, Bodø, Forsvaret, Næringslivet, Luftfartsverket, Lokalhistorie, "Fra Vannassen te Breiavatnet", "Agiatoren", "Redaktøren", Stortingsmannen, Martin Tranmæl, Soner, Dommer, Benådet, Kongen, Familie, Oppvekst, Utdannelse, Jobber, Journalistikken, Kaller, Storstreiken, Jobbetid, Dyrtid, Soningsfange, Lokalpolitiker, RedaktørMilitærstreiken, Nominasjonen, Stortingsvalget, Høyesterettdommen, Besøk, Akershus Landsfengsel, Stortingsperioden, Fagkongress, Belfast, Regjeringskrise, Kommunevalg, Forsvarsholdning, Arbeidsledigheten, Statsministeren, Dør, Qisling-saken, Edruskapen, Mytteriet, Akershus Landsfengsel, Ærend, Ryttergeneralen, Kampen, Krisen, Landsmøte, Stortingsvalg, Fritt, Sosialistisk, Flyplass-saken, Regjeringsmakt, Arbeiderpartiet, Valgåret, Avholdsmann, Avisene, Debattene, Venstresiden, Politikk, Norsk, Johan Falkeberget, Forfatter, Stortingskollega, Benådet av kongen, Botfengselet, Luftegård, Kretsfengselet, Møllergata 19, Alfred Madsen, Oppvigleri, Torjus Værland, Ivar Lykke, Botsfengselet, Sverre Støsad, Johan Castberg, Ryttergeneral, Arbeiderklassen, Antimilitarist, Kong Haakon, Benådningen, Stavanger Aftenblad, Tinget, Avgjørelsen, Deputasjon, Kong Haakon VII, Karl Johans gate, Akershus festning, Kongens Garde, Krigsskolen, Masjerer, Stortingets åpning, Uniformer, Norge, Sovjetunionen, Russlandsavtalen, Sola, Odelstinget, Svilandsmoen, Gimlemoen, Militærkomitte, Berner Olsen-Hagen, Frihet, Velferd, Rogaland, Vest-Agder, Hetlandskirken, AUFs kretsstyre, Arbeiderbevegelsen, Hillevåg, Sildoljearbeiderforeningen, Begravelse, Folkets Hus, Organisasjonskameratene, Den faglige distriktsorganisasjonen, Arnulf Øverland, Dikt, Rogaland Distriktslag, Arbeiderbevegelses, Sørgemarsj, Demonstrasjonstog, Einar Gerhardsen, Gid dig ikke, Livsmotto, Alltid på post, Rede til kamp, Uforferdet, Snarrådig, Allesteds, Nærværende, Rike ideer, Sympati, Vennskap, Sørlandsbanen, Oslo-Stavanger, Stavanger flyveplass Sola,

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...