Det grusomme ved å miste et barn

27.10.2022
Det grusomme ved å miste et barn
Forlagshuset Commentum
Janne Teigen

Foreldres verste mareritt er å miste et barn. Altfor mange har opplevd at marerittet blir til virkelighet. I «Små føtter setter dype spor» forteller 35 foreldre om den mest traumatiske dagen i deres liv.

Janne Teigen er sykepleier og jordmor. Hun har samlet historiene i det som har blitt en unik bok om et sårt tema.

– Vi var en gjeng som «møttes» på et nettforum for foreldre som hadde mistet barn. Den gangen var det færre digitale tilbud, så forumet fanget opp mange. Det var flere som skrev på forumet, både historier og dikt, og tanken om å skrive en bok dukket etter hvert opp, forteller Teigen, som både gjennom sin jobb og i sin forskning brenner for at foreldre som mister et barn skal få best mulig oppfølging i etterkant.

– I utgangspunktet var boken beregnet på foreldre som hadde mistet barn, en bok foreldre kunne kjenne seg igjen i og som kunne hjelpe i en vanskelig tid. Alle som har bidratt med dikt og historier, har selv mistet ett eller flere barn. Etter hvert kom også tanken om å inkludere bidrag fra jordmor og psykolog, samt et kapittel med tips og råd. Jeg påtok meg redaktørjobben og er glad og stolt over det vi har fått til, sier jordmoren.

 

Sammen med forsker Line Christoffersen (OsloMet) har Janne Teigen gjennomført flere forskningsprosjekter: «Helsevesenet ved dødfødsel», «Nytt svangerskap etter tap av barn» og «Jordmødre og kritiske hendelser». Hun har bidratt til flere bøker og artikler, men det er «Små føtter setter dype spor» som står hennes hjerte nærmest.

– Boken forteller om tapene, om tiden etter og om nye svangerskap. Den inneholder et godt kapittel om sorg etter barnedød skrevet av en psykolog tilknyttet senter for krisepsykologi, samt et godt og beskrivende kapittel skrevet av en jordmor med lang erfaring i å følge opp etterlatte foreldre. Dette er en viktig bok for mange, ikke bare for de som har mistet et barn, men for alle som møter foreldre og søsken i sorg, forklarer Teigen.

Målgruppen er etterlatte foreldre, helsepersonell, familie og omgangskrets.

 

Janne Teigen mener at «Små føtter»-prosjektet er enestående.

– Det finnes ikke så mange bøker om tap av barn. Det som nok er ekstra spesielt med denne, er at alle historiene er skrevet av foreldrene selv. Det er ikke en journalist som har intervjuet og så skrevet. Det er dette som gjør denne boka unik. Boka er tro mot historiene og opplevelsene, og man blir sugd inn i hendelser og opplevelser på en helt spesiell måte. Jeg er selv glad i å lese og kritisk til kvalitet. Denne boka har alt, synes jeg. 

Barnedødsfall er fortsatt vanskelig for mange å forholde seg til. Det er en tragedie for de som opplever det, og det er vanskelig for familie og omgangskrets å vite hva de skal si og gjøre.

– Drivkraften da boka først ble skrevet, var alle oss som jobbet sammen for at den skulle bli en realitet. Håpet var og er fortsatt at den skal gjøre litt forskjell i en vanskelig tid, for foreldre spesielt, men også for helsepersonell og andre rundt. Oppfølgingen av etterlatte foreldre er bedre enn for noen år siden, men det vil alltid være behov for redskaper, noe denne boken byr på flere av, sier Teigen.

 

– Jeg vil tro at vi alle kjenner mennesker som har opplevd tap, av små eller større barn. Boka favner alt fra sene svangerskapsavbrudd, videre gjennom premature fødsler med lange opphold på nyfødtintensiv før barnet til slutt dør, dødfødsler, sykdom og traumatiske dødsfall hos store barn. Ved å lese historiene, med foreldrenes ord, vil man lettere kunne forstå, kunne hjelpe og være til stede i tiden etter. Dette gjelder ikke bare for familie og omgangskrets, men også for helsepersonell, påpeker jordmoren.

– Tilbakemeldingene fra etterlatte foreldre er allikevel viktigst for oss som har skrevet boken. Man føler seg ofte veldig alene. Så det å kunne lese om andre og finne et fellesskap, er viktig i en vanskelig tid for … små føtter setter dype spor.

 

Redaktør -

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...