Jeg er ENsom bryr meg

16.09.2013
Jeg er ENsom bryr meg
Røde Kors Ungdom der du bor

Røde Kors Ungdom har nasjonalt denne våren hatt fokus på ensomhet blant unge. Å være åpen om ensomhet kan gjøre at problemet føles mindre.

Ungdom er den aldersgruppen som i størst grad oppgir at de er plaget av ensomhet ifølge en undersøkelse gjennomført av Røde Kors. 37 % av personene mellom 18-29 oppgav at de følte seg ensomme ofte eller av og til. Dette er langt større prosentandel enn for eksempel blant eldre som ofte assosieres med ensomhetsproblematikk. Ensomhet blant unge har lenge vært et skjult problem. Ungdom er også den gruppen som i størst grad forsøker å skjule sin egen ensomhet og føler skyld eller skam i forhold til ensomhet. Men føler du deg ensom av og til er du altså ikke alene!
Ensomhet er heller ikke en permanent tilstand, men en følelse man kan få i blant og som kan komme og gå. De aller fleste vil kunne si at de en eller annen gang i løpet av livet har følt på ensomhet.
Røde Kors Ungdom vil derfor bidra til at det skal bli lettere å snakke om ensomhet og løfte dette viktige problemet som så mange går og bærer på alene. Med «Jeg er ENsom bryr meg»-kampanjen vil Røde Kors Ungdom at ensomhet ikke lenger skal være et ensomt problem.

Haugesund Røde Kors Ungdom tar grep
Haugesund Røde Kors Ungdom er en aktiv gjeng, og når et så viktig emne som ensomhet ble kampanjetema denne våren, bestemte de seg for at dette ønsket også de å gjøre noe med. Den lokale ungdomsgruppen har også medlemmer hos seg som har kjent på ensomheten, og dette gjorde kampanjen personlig for hele gruppen.
–Vi kan ikke stå handlingslammet og se på at ungdom rundt oss har det vanskelig, sier leder Linn Dankertsen.
Kathrine Einarsen (19), som er med i Haugesund Røde Kors Ungdom, er en av de som selv fått erfart tyngden av det å være ensom. Etter å ha stått anonymt frem i Røde Kors kampanjefilm om ensomhet, har hun opplevd mye støtte i etterkant.
– Jeg har lyst til å stå frem som en sterk rollemodell for de som ikke er så tøffe at de tørr å komme ut, forteller Einarsen. Hun mener at kampanjen har fått relativt god respons, men likevel ikke utgjort noen stor forskjell.
– Det viktigste er å få frem at det er fritidstilbud for de som er ensomme. Det finnes mer enn PC.
Et viktig poeng er også at man ikke trenger være alene for å føle seg ensom. Ensomhet kan handle om at man har få eller ingen venner. Men det kan også handle om at man ikke føler man er inkludert i et fellesskap eller at man opplever at man ikke kan betro seg eller dele sine innerste tanker med de man har rundt seg. Det betyr at man for eksempel kan ha 500 venner på Facebook, men ingen å ringe når man virkelig trenger det.
En av guttene i Røde Kors Ungdom er Kristoffer Espeland (18). Etter en vond skolegang hvor han psykisk og fysisk ble utsatt for mobbing og vold, føler han at livet endelig er blitt bedre.
– Jeg føler at Røde Kors har reddet meg, så å si. Det er her jeg har fått vennene mine, forteller han.
Under ungdomsskoleperioden opplevde han å bli skjelt ut med diverse banneord, slått og sparket. Det endte i verste fall opp på sykehuset.
– Nå er det derimot mye bedre. Det er veldig sosialt nå som jeg er med i Røde Kors ungdom, avslutter Espeland.
Einarsen og Espeland håper at Ensom-kampanjen skal tiltrekke seg folks oppmerksomhet, og utgjøre en forskjell for andre personer. Det trenger ikke å være mer enn et smil eller hilsen for å øke personens selvtillit, menes Einarsen.
Hovedfokuset til kampanjen er nettopp dette, at det skal så lite til for å gjøre hverdagen for noen andre bedre. Så lite, likevel så mye! Gjennom å skrive under på kontrakt med sin egen samvittighet forplikter folk seg til å gjøre noe for andre rundt seg og inkludere noen som ellers kanskje føler seg utestengt.
Røde Kors Ungdom i Haugesund har hatt ulike stands i lokalmiljøet for å sette fokus på ensomhet, spre budskapet og oppfordre mennesker til å skrive under på kontrakten med samvittigheten. De har også vært i avisen og radio med oppfordringen sin.

Beslutningstakere
Røde Kors Ungdom ble også invitert inn på Verdensdagen for psykisk helse, dialogkonferansen. Dialogkonferansene er en arena for samarbeid, på tvers av kommuner, organisasjoner og andre bidragsytere. Deltagerne består i hovedsak av kommunalt ansatte, organisasjonsliv og NAV, ildsjeler som ønsker å markere Verdensdagen. Årets tema var «Se hverandre – gjør en forskjell», hvor hovedmålgruppen i år var barn og unge. Forskning viser at ensomhet og mobbing er noe man drar med seg gjennom hele livet, noe som kan føre til psykiske helseplager. Verdensdagen 2013 ønsket å bevisstgjøre at man kan utgjøre en forskjell i eget og andres liv, og utfordret den enkelte til å se menneskene de omgås daglig. Vi kan ikke alle være venner, men vi kan alle være medmennesker. Det ble satt fokus på hvordan sosiale arenaer og fellesskap bidrar til inkludering og relasjonsbygging.
Her holdt Kristoffer Espeland et engasjerende innlegg om «Jeg er Ensom bryr meg»-kampanjen og om det å være ensom. Innlegget skapte debatt blant deltakerne. Det er viktig for Røde Kors Ungdom at også beslutningstakere blir opplyst om ensomhet og konsekvensene av dette for de det gjelder.

Røde Kors Ungdom der du bor
Kampanjen har to deler. Til nå har ungdommen hatt fokus på å sette ensomhet på dagsordenen. Fremover vil fokuset være på inkludering, og Røde Kors Ungdom i Haugesund er allerede godt i gang med planleggingen av et større arrangement for ungdom i lokalmiljøet. Her er alle velkomne. Målet er å være sammen, treffe nye og gamle venner, ha det gøy og bli en del av noe større.
Røde Kors Ungdom oppfordrer alle ungdommer til å komme seg inn i et nettverk med gode venner, enten det er Røde Kors eller andre lag og foreninger.
Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors og hør hvilke aktiviteter de har for ungdom der du bor!

Redaktør -

Nyheter

–	Fordelen med å være redd for mye er at det ikke krever så mye å utfordre seg

– Fordelen med å være redd for mye er at ...

Liv Kråkevik Åberg beskriver seg ...

Tett på - tanker i bilder

Tett på - tanker i bilder

Opp ... Stå på - kjemp for - ...

Tøffe tider i helsevesenet ble til bok

Tøffe tider i helsevesenet ble til bok

Kristine Ådnanes Skogland har skrevet ...

Ordspråksboken

Ordspråksboken

Holdninger er som virus - de smitter og er ...

Vanndalen

Vanndalen

Ei diktsamling om mangt og mykje i tilværelsen ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...