Imponert over Motstandskampen

05.06.2023
Imponert over Motstandskampen
Forlagshuset Commentum
Militærhistorisk Forening Rogaland (MHFR)

Utrolige ni bind har det blitt til nå i bokserien Glimt fra okkupasjonen. Krigshistorie er i vinden som aldri før. Nå er det motstandskampen i Rogaland som er i fokus.

Det er Militærhistorisk Forening Rogaland som står bak den populære og omfattende bokserien, som tar for seg forskjellige emner relatert til 2. verdenskrig i Rogaland. Det niende bindet har fått tittelen Motstand, og dette er første del av i alt to som skal skildre motstandskampen i fylket.

Militærhistorisk Forening Rogaland er en samling lokalhistorikere, med god kunnskap om norsk militærhistorie.

– Vi har alle jobbet med forskjellige emner som er av spesiell interesse rundt krigshistorie gjennom flere ti-år. Vi har lang erfaring med å finne ukjente dokumenter og kilder i forskjellige arkiver og private samlinger, forteller Atle Skarsten, som er primus motor i foreningen.

Flere av medlemmene har omfattende bildesamlinger med originale bilder tatt av tyske soldater under krigen. Siden 2014 har foreningen kjøpt opp en mengde slike unike bilder og besitter i dag trolig den største samlingen med bilder fra 2. verdenskrig i Rogaland.

– Alle disse bildene vil vi etter bruk overlevere Statsarkivet i Stavanger, slik at det kommer fellesskapet til gode, sier Skarsten.

 

Boken Motstand har de militærinteresserte historikerne hatt i tankene i mange år.

– Vi visste det var et stort lerret å bleke, så den måtte fordeles over to bind. Mange av våre lesere har også etterlyst en bok om motstandsbevegelsen, så nå kommer den, opplyser Skarsten.

Motstand bind I tar for seg motstandsbevegelsen i Rogaland i årene 1940–1942, mens bind II tar for seg årene 1943–1945. Begge bøkene tar for seg både den sivile og den militære motstandskampen, så vel som holdningskampen. I den første boken møter vi pionerene som først tar til motmæle mot den tyske okkupasjonen. Noen drar til Storbritannia og kommer tilbake som utdannede agenter. Andre begynner i det små med spionasje og samler informasjon om de tyske disposisjonene, som blir sendt enten til Sverige eller over Nordsjøen. Angivere og tysk etterforskning får i gang store opprullinger. De første gruppene blir arrestert og de første dødsdommene levert. Etter at radioene ble ulovlige, dukker de første illegale avisene opp, som sprer nyheter fra London.
Målgruppen for boken er alle som har interesse av 2. verdenskrig, og ønsker et innblikk i hvordan det var å drive illegalt arbeid her i Rogaland.

 

Når de lokale militærhistorikerne fordyper seg i materialet, kommer de over mange skjebner. Det gjør inntrykk.

–Å lese samtidige beretninger om torturen mange ble utsatt for under forhør hos Gestapo eller Statspolitiet, før de uten dom ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer eller ble henrettet, er på samme tid skremmende og motiverende. Selv om mange ble arrestert, torturert og hardt straffet, så var det hele tiden noen som tok deres plass, vel vitende om risikoen. De kjempet for et fritt Norge, på samme vis som ukrainere i dag kjemper for sitt hjemland, sier Skarsten.

Dette er et meget spennende tema, og for første gang blir motstandshistorien i Rogaland fortalt samlet. Det har vært skrevet en del om motstandsbevegelsen i Rogaland, men alltid begrenset til mindre geografiske regioner, emner eller grupperinger. For første gang kommer en samlet historie om både den sivile og militære motstandsbevegelse fra hele Rogaland. Veldig mange i Rogaland har slekt eller kjenninger som var involvert i illegalt arbeid under krigen. Derfor håper vi at de to bøkene vil skape debatt og engasjement. Den fantastiske innsatsen som motstandsmenn OG -kvinner utførte og farene de utsatte seg for, må aldri bli glemt. 

– Vi har bevisst jobbet for å trekke frem i lyset de mange kvinnene som var en del av motstandsbevegelsen, som direkte aktører, kurerer og hjelper. Det var flere kvinner i Rogaland som var vel så engasjert i motstandsarbeid som mange av mennene.

 

Det er en mengde forskjellige grunner til å kjøpe og ikke minst lese denne boken, påpeker militærhistorikeren.

– Som i Norge under okkupasjonen, ser vi også i Europa i dag at en nasjons unge menn og kvinner må forsvare hjemlandet sitt mot en aggressiv og kynisk angriper. Ungdommen sto opp, selv når de visste hva prisen kunne bli. Mange ble torturert og henrettet, men det var alltid nye krefter som tok deres plass. Boken er, som alle våre bøker, rikt dokumentert med illustrasjoner og bilder, mange av dem aldri publisert tidligere. Vi tar i boken for oss både enkeltpersonenes kamp, i tillegg til større grupper og organisasjoner. Vi beskriver de stygge opprullingene av gruppene og hvordan tyskerne klarte dette. Den tyske organisasjonen som jobbet iherdig for å bekjempe motstandsfolkene og mange av de mer sentrale tyskerne, får for første gang sin historie fortalt. Under krigen var det langt flere rogalendinger som flyktet til Sverige enn til Storbritannia. Hvordan kom man seg dit og ikke minst det å krysse grensen, blir belyst. Vi forteller om alle båtene og de forskjellige fartøyene som krysset Nordsjøen, i et desperat forsøk på å komme ut av det hærtatt Norge, gjerne for å returnere som hemmelig agent, eller gjøre en innsats i hær, flyvåpen, marine eller handelsmarine. Hva skjedde med nordmennene når de ankom England og Sverige? spør Atle Skarsten, og tilføyer: – Hver av bøkene i Glimt fra okkupasjonen-serien kan leses som en uavhengig bok, uten kjennskap til resten av serien.

 

Hjemmeside - Militærhistorisk Forening Rogaland:https://www.facebook.com/MilHistRog/

Hjemmeside - Forlagshuset Vest: https://www.forlagshusetvest.no/no/

Hjemmeside - Forlagshuset Commentum: https://www.forlagshusetcommentum.no/no/

 

Link til nettbutikken: https://www.forlagshusetcommentum.no/no/shop/motstand-2128

 

Redaktør -

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...