Turtips: Sanddalen

15.04.2013
Turtips: Sanddalen
Vakkert skue fra Sanddalen. Foto: Peter Herbert (hentet fra boka “Turgleder i Riska”.

Sanddalen (Sandalen) strek-ker seg fra bunnen av Middagsnuten og nedover mot Maudland. Selv fra dalbunnen er det utsikt helt til Stavanger.

Turen starter fra Maudland skole, hvor det er mange parke-ringsplasser. Følg fortau til enden av            tettbebyggelsen. Dernest går det grusvei nesten helt opp til Maudlandsgården. Maudlandsgården var bebodd fram til 80-tallet, men i dag er bygningene revet og erstattet av en gamme, hvor det er bål-plass og  benker. Fra Maudlandsgården er det mer-ket sti helt til Sanddalen. Terrenget er jevnt og greit, med passe stigning og fall i landskapet. Etter en halvtimes tid kommer man til en liten hyt-teklynge, og dette er tegnet på at du er i selve Sanddalen. Det var to husmannsplasser i 

Sanddalen i gammel tid, senest på 1800-tallet. Den ene hørte inn under gården Brathetland i Høle. Nå er det reist en hytte oppå det som mest sannsynlig var grunnmuren til bolighuset på husmannsplassen. Den andre hørte til under Frøyland og lå i felles utmark. Også etter denne gården er det mulig å finne rester av grunnmurer og steingarder. Denne plassen ble kalt Høvringstykkjet. Her bodde det folk fra slutten av 1830-årene til begynnelsen av 1870-årene.

 

Skogen rundt hyttene er pre-get av løvtrær og furutrær. Det renner en bekk gjennom dalen og ned i Frøylandsvatnet. Det er ei mark foran den ene hytta. Hyttene bærer preg av sjelden å være i bruk.

 

En veiviser byr på flere alter-nativer for rundløyper i områ-det. Det er mulig å gå videre mot Hogstad. Turen går da over Torenipen (308 moh.) og ned via Grindavatnet, før ned-stigningen mot Hogstad tar til. På vei nedover ligger flere krigsminner, blant annet en inspeksjonstunnel for vannver-ket, samt et rensehus og

 

 

restene etter en kaserne eller vaktbygning. Fra Hogstad er det bare å følge sykkelstien i retning           Hommersåk til Frøyland, og deretter opp Maudland igjen (anslagsvis fire kilometer). Alternativt er det mulig å følge traseen fra Sanddalen direkte ned til Maudland.

 

Det beste valget er kanskje å gå via Måketjern. Fra Sanddalen til Måketjern tar det en god halvtime i greit tempo. Måketjern er i seg selv en liten perle, med bademuligheter og såpass flatt terreng at det er mulig å telte. Fra Måketjern til Maudlandsgården igjen går det cirka 20 minutter i moderat til hurtig tempo.

 

Et annet alternativ er å følge stien som går på baksiden av bebyggelsen overfor Astrids-og Åsasvei, der hvor bussen snur i Maudland. Flott sti hele veien, to alternative ruter. Du kan velge å krysse Sanddals-bekken godt oppe i lia.

Tom Gaudland

Nyheter

Stille og varsomme linjer fra Sigbjørn Johnsen

Stille og varsomme linjer fra Sigbjørn J...

«Det beste i livet» med undertittelen «Stubber ...

Spennende krigshistorie fra Ingar Sletten Kolloen

Spennende krigshistorie fra Ingar Sletten ...

Nok en gang har Ingar Sletten Kolloen skrevet ...

Kidnappere og revetyver

Kidnappere og revetyver

Den sjette boka i serien om de tre unge detektivene ...

Når sæden svikter

Når sæden svikter

Forplantningsevnen er i fritt fall i Norge ...

Dverggjess under himmelen

Dverggjess under himmelen

En inspirasjon av kristen meditasjon og ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...