Gleder oss med barna over framgangen!

19.01.2006
Gleder oss med barna over framgangen!
De unge svømmerne på "Eiganes"-partiet følger nøye med på instruksene fra trenerne

Arthur Abrahamsen ble spurt om å være instruktør i Stavanger Svømme Club for 25 år siden. Gleden over svømmernes mestring er hovedgrunnen til at han fortsetter.

Det er onsdag ettermiddag, og full aktivitet i bassenget på Eiganes skole. Partiet er "Eiganes", et parti for de som er klare for trinn to i Stavanger Svømmeklubb.
- Svømmerne starter med vanntil-venning. Når de kan svømme noen tak, flytter vi dem til denne grup-pen. Her får de trening i bryst, rygg, crawl og butterfly. Når
de er blitt flinke her, kan de flytte videre til neste trinn. Jeg mener svøm-ming er den beste idret-ten for barn. De får bru-ke hele kroppen, samti-dig som motstanden i vannet gjør at de ikke
belaster den for mye, forklarer Abrahamsen.


Individuell tilbakemelding Instruktør Arthur Abrahamsen er ute i vannet med de unge svømmerne mesteparten av tiden. Med individu-ell tilbakemelding følger han opp hver enkelt til å mestre de ulike svømmestilene.
- Samtidig som vi prøver å ha et visst sys-tem på treningene, leg-ger vi stor vekt på at barna skal ha det kjekt. Det blir tidsnok mer systematisert senere, sier Abrahamsen.
Han forteller at svømmeklubben har mange nivåer, og at treningsmengden øker etter hvert som svømmerne stiger i gra-dene.
- På dette partiet trenes det en gang per uke, mens for eksempel rekruttene trener 3-4 dager i uken. Konkurransesvømmerne trener hver dag, forteller Abrahamsen.
Han har selv ikke vært aktiv utø-ver, men kom inn i instruktørjobben ved tilfeldigheter for 25 år siden.

Vil ikke slutte
- Det var i sin tid en kamerat av meg som spurte om jeg kunne tenke meg å begynne som instruktør. Siden har det vært så kjekt at jeg har ingen planer om å gi meg, smiler Abrahamsen. Han har fått spørsmål om å instruere også på konkurran-separtiene, men har takket nei til det.
- På de andre partiene ser vi stør-re framgang. Og når barna lærer noe, gleder vi oss minst like mye som dem. Når en svømmer får til noe som han eller hun har øvd på, kan det være vanskelig å holde til-bake gledestårene, smiler den erfar-ne instruktøren.

Redaktør -

Nyheter

Vår indre verden av bilder

Vår indre verden av bilder

Lyriker Astrid Nitter Engen og kunstmaler ...

Glimt fra okkupasjonen – Bind 5: Alarmstart

Glimt fra okkupasjonen – Bind 5: Alarmst...

Luftrommet over Rogaland - en kamparena for ...

Ingen unnskyldninger

Ingen unnskyldninger

ikke ta meg for gitt da forsvinner jeg for ...

Inntil

Inntil

Et hvert menneske har sin fortelling og mulighet ...

Tanker på tur

Tanker på tur

En diktsamling fra en forfatter som tenker ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...