Ofre for menneskehandel får hjelp av Eva

08.05.2016
Ofre for menneskehandel får hjelp av Eva
Tom Gaudland
Kvinner i nød kan få hjelp og støtte av Eva fra Røde Kors.

Tenk å bli lokket til et land og så bli tvunget til å jobbe som prostituert. Tenk å flytte fra venner og kjente i hjemlandet for å gifte seg med «drømmemannen» i Norge. Tenk å etterlate barn og familie for å søke tilflukt i en fremmed nasjon. Heldigvis finnes det en Eva som kan være til hjelp.

Eva er ikke bare én kvinne, men en rekke kvinner tilknyttet Røde Kors, som gir hjelp til utenlandske kvinner uten nettverk i Norge.

– EVA tilbyr utenlandske kvinner i spesielt sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging over tid, ved en-til-en kobling med en frivillig. Den frivillige skal være en aktivitetspartner og tillitsperson, samt en guide til det norske samfunnet, forteller Ingrid Steinberg, som er frivillig gruppeleder for EVA-prosjektet.

– Det skal legges til rette for hjelp til selvhjelp, og den individuelle koblingen skal suppleres med felles sosiale møteplasser og temasamlinger etter behov, sier Steinberg.

Uten nettverk

Målgruppen for prosjektet er kvinner med utenlandsk bakgrunn som oppholder seg i Norge enten fast eller midlertidig. Ingen trenger seg på. Kvinnene må selv mene at de har behov for hjelp, for eksempel grunnet en sårbar livssituasjon. Dette kan være kvinner på krisesentre, ofre for menneskehandel, kvinnelige asylsøkere, kvinner i prostitusjon og andre. 

–Disse kvinnene har ofte til felles at de er uten familie, nettverk eller jobb i Norge, sier Steinberg, som peker på at disse faktorene kan gjøre det vanskelig å komme ut av den «onde sirkelen» de befinner seg i.

–Å ha en stabil oppfølging med veiledning og støtte, samt positive opplevelser i hverdagen, kan være av avgjørende betydning for disse kvinnene, sier gruppelederen.

Ressurs

EVA har som mål å fylle et hull i hjelpeapparatet ved at man med frivillighet som ressurs kan tilby individuell oppfølging også «etter kontortid».

–En frivillig bidrar med viktig menneskelig kontakt og stimulerer til trygghet, følelsen av å bli sett og å bety noe for andre. På denne måten får deltakerne hjelp til å ta tak i egne muligheter, utdyper Steinberg.
Til nå har ti frivillige gjennomført EVA-kurset, hvoravåtte er i aktive koblinger.

–I tillegg har vi dialog med samarbeidspartnere som jobber med kvinner som ønsker å delta i prosjektet, og det er avtalt samtaler med disse kvinnene i nærmeste fremtid. Ettersom alle frivillige snart vil være i kobling, er vi i gang med EVA-kurs for ni nye frivillige. Det er utrolig kjekt og spennende at det er interesse for EVA både i hjelpeapparatet og hos frivillige, smiler gruppelederen. 

 

Tom Gaudland

Nyheter

–	Fordelen med å være redd for mye er at det ikke krever så mye å utfordre seg

– Fordelen med å være redd for mye er at ...

Liv Kråkevik Åberg beskriver seg ...

Tett på - tanker i bilder

Tett på - tanker i bilder

Opp ... Stå på - kjemp for - ...

Tøffe tider i helsevesenet ble til bok

Tøffe tider i helsevesenet ble til bok

Kristine Ådnanes Skogland har skrevet ...

Ordspråksboken

Ordspråksboken

Holdninger er som virus - de smitter og er ...

Vanndalen

Vanndalen

Ei diktsamling om mangt og mykje i tilværelsen ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...