Mangler nettverk

07.01.2003
Mangler nettverk
I behovsanalysen som Mette Lilleskog har gjennomført i Sandnes kommune, kom det fram at det er store forbedringsmuligheter.

Eldre, innvandrere, rusmisbrukere og er blant flere grupper i samfunnet som savner nettverk. Det er gjennomgangstonen i en behovanalyse som Mette Lilleskog har utarbeidet i Sandnes

Lilleskog, som er frivillighetskoordinator i Sandnes Røde Kors, har brukt de siste seks-syv månedene på behovanalysen. Hun har under arbeidet med rapporten som legges fram denne måneden besøkt en rekke private og offentlige institusjoner. Hun har nøye gått igjennom områder som eldre, flyktninger, asylsøkere og innvandrere, rus og psykiatri, barn og unge. Hun er ikke i tvil om hva det må legges vekt på i framtiden.
- Det som kjennetegner gruppene jeg har undersøkt er at det finnes flere som mangler nettverk. Dette kan være nettverk som har eksistert, men er forsvunnet, eller nettverk som ikke har blitt etablert ennå. Framover må vi jobbe for å øke tilbudene til de forskjellige gruppene. Vi har allerede satt i gang noen prosjekt, men vurderer utover høsten og vinteren hvilke grupper vi skal prioritere mest, forklarer Lilleskog.

Svømmeopplæring
Svømmeopplæring er et av tiltakene som allerede er satt i gang for enslige mindreårige. Unge mellom 14-22 år blir tilbudt gratis svømmeopplæring. Et annet felt i sektoren for barn og unge som det kommer til å bli satt inn ressurser på er leksegrupper for barn.
- Leksegrupper for barn var det stor etterspørsel etter da jeg arbeidet med rapporten. Men her er balansen mellom det offentlige og det frivillige arbeidet hårfin. Vi skal ikke blande oss inn i styringen av skolene. Derimot skal vi kunne gi et tilbud ved siden av det skolen gir. Viser det seg at det offentlige ikke bruker ressurser på tiltak vi mener er viktige, må vi finne andre løsninger, sier hun.
Rapporten viser også at eldre har andre behov i dag enn de hadde tidligere. Og Røde Kors mener at det bør settes inn mer ressurser på å få eldre med ut på turer.

Tiltakene fungerer
Lilleskog påpeker at det er flere steder det kan settes inn ressurser, men at det er en prioriteringssak hvor ressursene settes inn.
- Tar vi for eksempel rus og psykiatri er det ingen tvil om at det er mye vi kan gjøre for å forbedre forholdene. Men det er et vanskelig område å bevege seg inn på, og krever mye av de frivillige. Da må vi hele tiden vurdere om det er bedre å sette inn flere ressurser andre steder. For tiden vurderer vi om vi skal bruke mer krefter på området som dreier seg om flyktninger, asylsøkere og innvandrere, og gjøre mottaket på Dale til et satsingsområde, forklarer Lilleskog.

Noe av poenget med analysen som Lilleskog har gjort, var å forsikre seg om at tiltakene Røde Kors allerede har i dag fungerer slik de skal. Det mener Lilleskog at de gjør, men ønsker samtidig å øke aktivitetstilbudene.
- Vi vil fortsatt opprettholde aktivitetene vi har i dag, men ønsker å komme med flere tilbud. Det er alltid ting der ute som ikke er godt nok ivaretatt og som må forbedres, understreker Lilleskog, og legger til at de fleste ordninger fungerer godt.
- Det er viktig å få fram at det er mange som tross alt har det veldig bra. Vi ønsker å nå dem som faller utenfor, sier hun.

Redaktør -

Nyheter

Trollet på hytta hjalp til med kveldsstellet

Trollet på hytta hjalp til med kveldsste...

Kristine Buettner blander gjenkjennelig hverdagsproblematikk ...

Nazi-unge!

Nazi-unge!

Om klimaet for «sopere» den gang - gjennom ...

Engleglans og pillefygerter - POCKET

Engleglans og pillefygerter - POCKET

I en tid da selvrealisering var et fremmedord ...

Politiprofiler - Bind II

Politiprofiler - Bind II

Om politifolk som var med og viste vei

Signaler og tegn

Signaler og tegn

Jeg ber til en Gud jeg ikke kan se. Gi meg ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...