Opp av sofaen og ut på tur

16.09.2013
Opp av sofaen og ut på tur
ledere

For tre år siden startet Haugesund Røde Kors opp Røde Kors Friluft, som senere skulle bli en del av den nasjonale aktiviteten Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF). Lite visste de da om hvor stor interessen for denne aktiviteten skulle bli.

Haugesund Røde Kors drev i 2010 både aktiviteten Barnas Røde Kors (BARK) og hadde ungdomsaktiviteter i regi av sin ungdomsorganisasjon Røde Kors Ungdom. De savnet likevel et tilbud for ungdom mellom 12 og 16 år som var tuftet på friluftsrettede aktiviteter hvor kompetanse i førstehjelp også var ivaretatt. Svaret ble en friluftsgruppe med tøffe og varierte aktiviteter som dro ungdom opp av sofaen.

16 spente ungdommer møtte opp første aktivitetsdag, og antallet bare økte. For å kunne ivareta alle retningslinjer og sikkerheten på aktiviteten måtte foreningen ut og rekruttere flere frivillige. Det var ikke vanskelig, og snart hadde de en god gruppe frivillige veiledere som var kurset og klar til innsats. Oppmøte har siden variert noe, men gruppen har forblitt stabil. Haugesund Røde Kors opplevde at veilederne ofte gjenspeilet gruppen. Det var en stund det ikke var frivillige veiledere som var jenter, og da mistet gruppen også mange av jentene som deltok på aktiviteten.

Friluftsgruppen var også godt forankret i foreningen som helhet, der frivillige både fra det lokale hjelpekorpset og Røde Kors Ungdom deltok som frivillige slik at bredden av foreningens kompetanse ble benyttet.

I dag er friluftsgruppen døpt om til Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, populært kalt RØFF, og er en del av den nasjonale satsningen på ungdom.

– Ungdom trenger en plass hvor de kan få fri utfoldelse, lære om naturen, livreddende førstehjelp og oppleve mestring gjennom gode naturopplevelser, sier leder for RØFF i Haugesund Ole Martin Gaard.

 

Stor interesse

RØFF vakte også interesse hos andre friluftsorganisasjoner i Haugesund, blant kommune, fylkeskommune og hos foreldre. Høsten 2010 ble RØFF en del av pilotprosjektet Aktiv i Friluft i regi av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO), og drevet frem lokalt av Haugesund Turistforening. Aktiv i Friluft tok sikte på å kartlegge muligheter og metoder for bedre samarbeid på tvers av ulike friluftsorganisasjoner for å gi et mer helhetlig tilbud. Her var RØFF i Haugesund en av de viktige bidragsyterne i prosjektet. Aktiv i Friluft-prosjektet ga også tilskudd til RØFF, noe som gjorde det mulig for aktiviteten å bygge seg opp et utstyrslager, gi grundig kurs- og kompetanseheving til de frivillige, samt tilrettelegge for spennende og varierte aktiviteter. RØFF er et gratis aktivitetstilbud for ungdommen og Røde Kors stiller med det som trengs av nødvendig utstyr. Dette har gjort at økonomi ikke hindrer deltakelse på aktiviteten.

Gruppen består i dag av jenter og gutter i alderen 12 til 16 år med variert bakgrunn og erfaring fra friluftsliv og førstehjelp fra før.

 – Det er dette som gjør det spennende å drive en slik gruppe og at gruppedynamikken fungerer så bra, sier Ole Martin.

– Ungdommene lærer av hverandre og vi ser at mange av ungdommene vokser etter en tid hos oss. De opplever at de mestrer ting de ikke gjorde før, de får oppleve helt nye aktiviteter og treffer nye venner, fortsetter den engasjerte lederen. RØFF i Haugesund gir ungdommen mulighet til å prøve og feile. Det er ingen forventning til at de skal kunne alt over natten, men de får testet kunnskapene sine på hverandre.

Det er et stort fokus på leder- og samarbeidstrening i RØFF. Ungdommen lærer å ta ansvar på ulike nivåer og målet er at de etter hvert kan gå inn som frivillige veiledere på aktiviteten. Noen går også over i andre aktiviteter eller avdelinger som hjelpekorps eller Røde Kors Ungdom.

– Vi har frivillige i organisasjonen som begynte på Barnas Røde Kors eller Røde Kors Ungdom og som fremdeles er med i voksen alder, sier aktivitetstilrettelegger i Haugesund Røde Kors, Monica Thune Haakull.

 – Når en først er begynt i organisasjonen blir det ofte en livsstil og ikke bare en fritidsaktivitet.

Det er viktig at det skal være gøy å være med i RØFF. Ungdommen er en viktig ressurs og gjennom RØFF lærer de å sette pris på natur og friluftsliv. I RØFF er en aktiv og ute i naturen uansett vær.

 

Tøft å være med i RØFF

Siden oppstarten har Haugesund Røde Kors hatt lite aktiv rekruttering av ungdommer til gruppen.      – Nye ungdommer som kommer på aktiviteten sier ofte at de har hørt snakk om RØFF fra venner eller på skolen. Da gjør vi noe riktig, sier Monica.

Noe av suksessen tror Monica ligger i variasjonen på aktivitetene og at ungdommen får utløp for energi på en sunn og spennende måte. Ole Martin er enig.

– Mange av aktivitetene ønsker ungdommen flere ganger, mens andre får vi beskjed om at vi ikke trenger å ha igjen, ler han.

I RØFF får ungdommen være med på aktiviteter i friluft både vinter og sommer.

– Om sommeren går vi ofte fjellturer, fisker, padler i kano, lager mat på bål og klatrer. Når vinteren kommer håper vi på litt snø slik at vi kan gå på ski og ha det gøy i snøen, forteller Ole Martin. Ellers står førstehjelp og orientering med og uten kart og kompass høyt på aktivitetsplanen. Det blir også arrangert flere helgeturer i løpet av året hvor ungdommen sover ute i telt eller reiser på hytteturer. Flere ganger har også RØFF og Ferie for Alle, som er en annen viktig aktivitet for barn og unge, arrangert felles turer.

 

Lavterskel tilbud hvor ungdommen selv bestemmer

Selv om mange av ungdommene er unge legges det til rette for at alle stemmer blir hørt. Det er blant annet ungdommen selv som legger premissene for aktivitetene og hva de ønsker å drive med.

 – Vi bistår og veileder slik at aktiviteten blir variert, og vi er flinke til å motivere til nye og tøffe aktiviteter som vi kanskje ikke har hatt tidligere, presiserer Ole Martin. Han har vært med omtrent fra begynnelsen og angrer ikke på at han ble med i Røde Kors.

– Jeg ble egentlig lurt med av en bekjent, men kunne ikke tenkt meg en hverdag uten Røde Kors. Her har jeg mange av vennene mine og jeg lærer noe nytt hver dag. Det er også helt fantastisk å jobbe med ungdom.

Ole Martin var i utgangspunktet ikke et dedikert friluftsmenneske og påpeker at her kan alle være med. Det eneste kravet for å være deltaker er at du er mellom 12 og 16 år og har interesse for å lære mer om friluftsliv og førstehjelp, samtidig som en har det kjekt sammen med andre. Ønsker en å være veileder må en være interessert i å jobbe med ungdom og ha fylt 18 år. Alt annet lærer en i Røde Kors.

Redaktør -

Nyheter

Ord til deg - Opplag 2

Ord til deg - Opplag 2

Det gode du sprer vil alltid finne veien ...

Psykt sikker

Psykt sikker

Rapport fra lukket avdeling ...

iPhonomatopoetikon

iPhonomatopoetikon

iPhonomatopoetikon er en billedlyrisk reise ...

Ren sol

Ren sol

"Ren sol" er vakker, men brutal ...

Ren sol

Ren sol

"Ren sol" er vakker, men brutal ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...