Nye gatenavn vedtatt

14.11.2003
Nye gatenavn vedtatt
Karl W. Sandvig

Nye gatenavn på Våland og Eiganes er vedtatt. Medlem i Gatenavnsutvalget, Karl W. Sandvig mener beboernes innsigelser ble tatt hensyn til. Per Inge Torkelsen er uenig.

- Vi i Gatenavnsutvalget har brukt veldig mye tid på de nye gatenavnene på Våland og Eiganes. Vi har satt oss veldig grundig inn i saken. Våland og Eiganes er et stort geografisk område, og mange gatenavn har vært diskutert. Det er tydelig at engasjementet har vært stort både i bydelsutvalget og blant øvrige beboere, og det ser vi som veldig positivt. Men endringer har vært nødvendige, og nye gatenavn måtte komme, sier medlem i gatenavnsutvalget, Karl W. Sandvig.

 

- Forvirringen blir stor

Gatenavnsaken har hele det siste året engasjert en rekke berørte beboere i bydelen. Det har haglet med leserbrev til avisene, og protestbrevene til kommuneadministrasjonen har vært mange. Venstrerepresentant og nyvalgt leder i Våland og Eiganes bydelsutvalg, Per Inge Torkelsen, har vært blant de som har hevet røsten høyest mot nye gatenavn.

- For vår del gikk det på at vi ikke ville endre godt innarbeida og gode navn. Kommunens argumentasjon for endringene har gått på at det er vanskelig å finne frem for taxier, ambulanser og brannvesen, men dette er jo ikke noe problem. I hvert fall ikke nå som alle har elektronisk stedsanvisning i bilen. Jeg ville ikke ha protestert hvis det var problemer med å finne fram, men gatenavnene fungerer godt slik de er. Forvirringen kommer til å bli stor når de nye gatenavnene er på plass, sier Torkelsen.

 

Sandvig tror adresseendringene kommer til å gå greit.

- Jeg mener bydelsutvalget har fått delvis gjennomslag for sine innsigelser. Men de kan ikke vente å bli hørt på alle punkter. Bydelsutvalget ville jo egentlig ikke ha endringer i det hele tatt. Vi har fagpersonell i kommunen som har lagt fram en meget grundig dokumentasjon på at endringer har vært nødvendige, og den dokumentasjonen kunne vi ikke overse. Det er dessverre ikke slik at folk har eiendomsrett til egen adresse. Skjønner godt at folk reagerer, men nye gatenavn vil bli innarbeidet over tid. Jeg håper og tror at de berørte vil kunne leve med sin nye adresse. 

 

Stort engasjement

Torkelsen tror at mange nå vil føle seg overkjørt av gatenavnsutvalget.

- Dette er et skoleeksempel på at lokalbefolkningen bør ha medbestemmelsesrett i saker som direkte angår dem. Hvis en ikke skal ha noe å si i saker som dette, må jeg stille spørsmål om hva som legges i begrepet lokaldemokrati. Gatenavn har noe med identitet å gjøre. Hvis man har bodd 60 år i Dronningens gate, så sitter det tungt. Fjernes adressen, fjernes en bit av identiteten. Jeg tror resultatet vil bli at mange kommer til å protestere ved å bruke sin gamle adresse i årevis framover, sier Torkelsen.

 

Her er endringene i gatenavn på Våland og Eiganes:

Nordahl Griegs vei
Søndre delen av Nordahl Griegs vei opprettholdes som nå. Nordre delen av Nordahl Griegs vei innlemmes i gateløpet for Åsmund Vinjes vei, som forlenges mot nord til Madlaveien.
Åsmund Vinjes vei
Gateløpet utvides mot nord og inkluderer nordre delen av Nordahl Griegs vei.
Tordenskjolds gate
Den nordre delen av gaten opprettholder navnet. Sør for Madlaveien endres gatenavnet til Nedre Tordenskjoldsgate.
Torfæus gate

Den nordre delen av gaten opprettholder navnet. Sør for Madlaveien endres gatenavnet til Nedre Torfæusgate.
Olav Nilssons gate
Den nordre delen av gaten opprettholder navnet. Sør for Madlaveien endres gatenavnet til Nedre Olav Nilssonsgate.
Dronningens gate
Den vestre delen av gaten opprettholder navnet. Den midtre delen av gaten får nytt navn Munkehagen. Den østre delen av gaten får nytt navn St. Svithuns gate.
Orknøygata
Sør for Madlaveien slettes navnet. Den midtre delen, nord for Madlaveien, opprettholdes navnet. Vestre delen av Prinsens gate innlemmes i Orknøygata. Nord for Eiganesveien får gaten nytt navn Øvre Orknøygate.
Prinsens gate
Vestre delen av Prinsens gate innlemmes i Orknøygata. Østre delen av gaten opprettholder navnet.
Leiv Eiriksons gate
Sør for Madlaveien slettes navnet. Nord for Madlaveien innlemmes en liten del av gaten i Kannikgata. Nord for denne delen innlemmes en del av gaten i Munkehagen. Den nordre delen opprettholder navnet Leiv Eiriksons gate.
Kannikgata
Kannikgata forlenges til Madlaveien. Gateløpet kommer til å omfatte en liten del av Leiv Eiriksons gate.
Erling Skjalgssons gate

Søndre delen av gaten opprettholder navnet. Nordre delen av gaten får nytt navn Erling Skjalgssons allé.

 Eventuelle endringer i gateløp innenfor ny reguleringsplan for Holmegenes vil bli tatt opp som egen gatenavnsak.

Frank Bertelsen

Nyheter

Dråpediamanter

Dråpediamanter

En utrolig vakker presentasjon av naturen ...

Taj hos dyrlegen

Taj hos dyrlegen

Det er ikke alltid greit å være ...

Bobben og Eddie - Det første møtet

Bobben og Eddie - Det første møtet

«Jeg er en elefant», sa Bobben. «En rosa ...

Bobben og Eddie - Leteaksjonen

Bobben og Eddie - Leteaksjonen

Hvor er det blitt av Eddie ...?

Ingen vil ha oss. Bind II - Syrisk familie

Ingen vil ha oss. Bind II - Syrisk famil...

Hvordan var det å være flyktende ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...