Snart slutt for Rudlå Bar?

16.10.2003
Snart slutt for Rudlå Bar?
Rudlå bar

Den siste pølsebua i Løkkeveien, Rudlå Bar, er truet av nedleggelse. Planer for boligbygging og flytting av Hertervigs plass gjør at det kommer et fortau der Rudlå Bar ligger i dag.

Hvis reguleringsplanen for Hertervigs plass realiseres, står Rudlå Bar overfor to alternativer. Nedleggelse eller flytting. Men foreløpig er ingenting sikkert, det er enda ikke avgjort hvem som skal finansiere veiarbeidet i krysset Løkkeveien - Stokkaveien - Tanke Svilandsgate. Rudlå Bar blir stående inntil videre, men det spørs hvor lenge, sier saksbehandler i byggesaksavdelingen ved Stavanger kommune, Øystein Arne.

Dårlig kommunikasjon
Rudlå Bar i Løkkeveien har servert ”ei med alt” siden Kåre Iversen la den første pølsa på grillen i 1968. Siden den gang har alle de andre pølsebuene i Løkkeveien lagt ned, og Rudlå Bar er i dag den eneste som serverer ”ei med alt” på gamlemåten. Planer for boligutbygging på tomta til Elektrobrukt og en forskyving av Hertervigs plass mot nordvest langs Tanke Svilands gate, gjør at krysset Løkkeveien - Stokkaveien - Tanke Svilandsgate må utbedres. Blant annet må gang- og sykkelstier legges om. På reguleringsplanen som Bystyret vedtok juni dette året er det tegnet inn et fortau tvers over Rudlå Bar.

Kåre Iversen er fremdeles innehaver av Rudlå Bar. Han er innforstått med at pølsebua i Løkkeveien nå synger på siste verset.
- Vi har ikke tatt beslutning om vi vil flytte eller legge ned. Vi har ikke fått melding fra verken kommunen eller de private utbyggerne om når byggingen skal i gang, synes faktisk det er litt sløvt at jeg som driver Rudlå Bar ikke får vite hva som skal skje med pølsebua mi, sier Iversen.

Satser på 2004
Ansvarlige utbyggere for omlegging av veikrysset ved Rudlå er Stavanger kommune og Statens vegvesen. Foreløpig er det ikke satt av penger på investeringsbudsjettet for 2004 til veiarbeid i Løkkeveien - Stokkaveien. Arbeidet kan likevel komme raskt i gang hvis utbyggerne av boligblokka tar på seg hele eller deler av finansieringen av veiarbeidet. Det er nemlig en forutsetning for flytting av Hertervigs plass og oppføring av boligblokka på tomta til Elektrobruk at krysset Løkkeveien - Tanke Svilands gate - Stokkaveien med tilhørende gang- og sykkelstier skal være etablert før de nye boligene tas i bruk.

Smedvig Eiendom er en av flere involverte utbyggere i området. Per i dag foreligger det ingen konkret framdriftsplan for utbyggingen, men Jostein Karlsheim ved Smedvig Eiendom sier at det vil være naturlig å komme i gang med prosessen i løpet av 2004.
- Vi og de andre utbyggerne må forhandle med kommunen når det gjelder finansiering av veiomlegging. Hvordan fordelingen blir, avgjør dato for byggestart. Men at ting begynner å skje på nyåret, anser jeg som naturlig, sier Karlsheim.

Frank Bertelsen

Nyheter

Dråpediamanter

Dråpediamanter

En utrolig vakker presentasjon av naturen ...

Taj hos dyrlegen

Taj hos dyrlegen

Det er ikke alltid greit å være ...

Bobben og Eddie - Det første møtet

Bobben og Eddie - Det første møtet

«Jeg er en elefant», sa Bobben. «En rosa ...

Bobben og Eddie - Leteaksjonen

Bobben og Eddie - Leteaksjonen

Hvor er det blitt av Eddie ...?

Ingen vil ha oss. Bind II - Syrisk familie

Ingen vil ha oss. Bind II - Syrisk famil...

Hvordan var det å være flyktende ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...