Har tro på folkemakta

22.08.2003
Har tro på folkemakta
Tore Tobiassen

Tore Tobiassen er 19 år og Rød Valgallianse sin representant fra Våland og Eiganes. - Ungdommer er politisk engasjerte, sier han.

RV-Tobiassen er en ung og veltalende mann. Og veldig engasjert i alt fra storpolitikk til lokalsaker. Men var ikke politiske engasjementet blant ungdommen for lengst dødt?
- Nei, ungdommer i dag er engasjerte. Men premissene for at ungdom skal delta i politikken er dårlige. Den vanlige politiske debatten har blitt kjedelig, alle partiene har blitt så like. Dette gjelder også i Stavanger Bystyre. Slikt kan det bli apati av, også blant ungdommer. Mange har det veldig godt, og det kan bli en sovepute. Men det er klart, alle bør forsøke å påvirke den politiske situasjonen, også ved lokalvalg, sier Tobiassen.

Folkemakt
En RV-politiker fra Våland og Eiganes kan kanskje virke som et paradoks for mange. Ikke i det hele tatt, i følge Tobiassen
- Det er faktisk en del raddisser i bydelen vår. Selv om mange har vokst opp i fine hus og har rike familier, trenger ikke det å bety at de ikke er engasjerte og deler våre meninger. Poenget er at hvis folk står sammen, kan mye gjøres. Jeg mener folk bør engasjere og organisere seg lokalt. Hvis mange nok stod utenfor bystyremøter for å protestere mot en viktig avgjørelse, tror jeg at de som bestemmer hadde latt seg påvirke. Når felles vilje er tilstede, er alt mulig. Se bare på Ringnes-boikotten, der viste folkemakta seg skikkelig fram, sier Tobiassen.

Barn og unge prioriteres
Dato for kommune- og fylkestingsvalget 2003 er 15. september. Partiprogrammer tyder på at Stavanger by står ovenfor mange utfordringer de neste fire årene. Våland og Eiganes bydel er intet unntak, og på nesten alle partiers lister finner man representanter som hører hjemme i bydelen.

En folkevalgt i et bystyre har ansvar for hele kommunen, og ikke bare ”sin” bydel. Like vel har de ulike listekandidatene spesielle hjertesaker som gjelder kun for Våland og Eiganes. En uhøytidelig spørrerunde blant kandidater fra bydelen har vist at oppvekstvilkår for barn og unge og et bydelshus er blant toppsakene foran årets valg.
- Det er en skam for bydelen at den ikke har et eget ungdomshus. Ungdommen søker derfor til sentrum og henger på torget. Det er ikke særlig kult. Ungdom har krav på offentlige fritidstilbud. Vi må sikre mangfoldet i ungdomskulturen og dette må gjøres på ungdommens egne premisser, sier Tobiassen.

Enighet mellom vingene
Andre partier har også bydelshus på programmet. Fremskrittspartiet ved kandidat Rolf Johan Hagelin tok også til orde for bydelshus i Ledaals uhøytidelige spørreundersøkelse.
- Vi trenger et skikkelig bydelshus. Vi er en bydel med sterkt voksende folketall, men vi har minst tilbud. Både unge og eldre trenger et sted å være. Og huset må få en fast fritidskonsulent, ikke bare en som er på åremål, sa Hagelin om sitt partis holdning til et eventuelt bydelshus.

Redaktør -

Nyheter

Dikt og tankeblikk

Dikt og tankeblikk

Du kan faktisk lage lykke, om du bare har ...

Uforglemmelig

Uforglemmelig

Forelskelse, savn, lengsel, ulykkelig kjærlighet ...

Alfabetiske ligninger

Alfabetiske ligninger

En samling av 29 tekster, der hver tekst ...

Tangeringer

Tangeringer

De utroligste ting kan skje når universer ...

Eg høyrer regndropar best når det er mørkt

Eg høyrer regndropar best når det er mør...

Inspirert av det verkelege, draumar og fantasier ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...