Strid om nye gatenavn

22.08.2003
Strid om nye gatenavn
"Søre Torfæus gate"

Mange beboere på Eiganes er sterkt uenige i kommunens forslag til nye gatenavn i bydelen. Mandag 8. september skal kommunens reviderte forlag diskuteres i bydelsutvalget

November 2002 la oppmålingssjef i Stavanger kommune, Ivar Hebnes, fram forslag om endring av en del gatenavn på Eiganes. Siden den gang har adressesaneringssaken vært et brennbart tema blant bydelens beboere. Underskriftskampanjer, leserbrev og rasende brev til kommunen har vært tegn på stort engasjement blant de berørte.

 

Karl Lindheim bor i Olav Nilssons gate, og har involvert seg i saken.

- Når man endrer adresse, det være seg gate eller nummer, så må man gjennom de samme prosesser som om en faktisk skulle flytte. Tida har løpt fra dette prosjektet, det er ikke behov for noen nye gatenavn, sier Lindheim.

 

¨”Søre Torfæusgate”?

Mye av stridens kjerne ligger i Madlaveien som hovedtrafikkåre. Madlaveien skjærer gjennom gatenettet på en slik måte at lange sammenhengende gater er delt i to. Noen gater har da samme navn, men forskjellige adkomstmuligheter. Som eksempler på slike gater viser kommunen blant annet til Torfæus gate, Olav Nilssons gate og Tordenskioldsgate. Kommunen ved Ivar Hebnes, har foreslått å beholde de fleste av navnene, men å definere de berørte gatene ved å bruke ”Nordre” eller ”Søre” som første del av navnet, eventuelt ”Øvre” eller ”Nedre”.

 

- Det er ikke noe mål i seg selv å endre adressene. Derimot er det et mål å ha en god adressering slik at sykebiler, brannbiler og drosjer kjører til rett adresse. Dette kan være sårbart område. Men kjentfolk finner jo selvsagt fram, sier Hebnes.

 

­- Jeg tror at vi i vår moderne verden har hjelpemidler gode nok til å finne fram blant adresser. Om ikke alle har det, så har de fleste yrkessjåfører elektronisk stedsanvisning som kan vise omtrent hvor Torfæus gate nummer 14 er. Det vil i hvert fall ikke være noe problem i framtiden, poengterer Lindheim.

 

Gateutvalget vedtar

Det er ikke bare privatpersoner som har stilt seg negative til forslaget om nye gatenavn. Også Våland og Eiganes bydelsutvalget har stilt seg negative til forslaget fra Hebnes. På et møte i februar dette året sendte bydelsutvalget et eget forslag til kommunen. Dette forslaget innebar betydelige mindre endringer i gateadresser enn hva kommunens forslag inneholdt.

 

- Prosessen er slik: Vi i administrasjonen har myndigheten til å foreslå navneendringer. Det politiske utvalget Gatenavnsutvalget med sine fire politikere, vedtar gatenavn. I etterkant gjennomfører administrasjonen nye gatenavn. Bydelsutvalgets rolle er å kommentere navneforslagene. Den innstillingen som kom fra bydelsutvalget var et motforslag. Ikke en kommentar. Egentlig ville de ikke ha noen endring. Men nå har vi kommet med et endret forslag som vi mener vil føre til færre adresseendringer enn hva tilfellet var i vårt opprinnelige forslaget, sier Hebnes.

 

På spørsmål om de nye gatenavn vil bli realisert uansett,  svarer Hebnes:

- Det er et vedtatt mål å ha god adressering. Da må visse endringer foretas.

 

Bydelsutvalgets møte finner sted klokka 18.30, 8. september i kantina i Olav Kyrres gate 23.

Frank Bertelsen

Nyheter

Hjertesnakker II

Hjertesnakker II

Vi minnes ikke dager, men øyeblikkene ...

Humor og alvor - hånd i hånd

Humor og alvor - hånd i hånd

Dikt om ordets makt Kunne man slette, kunne ...

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

Trond Evenstads motto er «Aldri så banalt ...

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...