Nedgang i kriminalitet

22.08.2003
Nedgang i kriminalitet
Jan Atle Larsen

Tall for første halvår i år viser at registrerte anmeldelser i Våland og Eiganes bydel har gått ned sett i forhold til samme tidsrom i fjor. Det totale antall anmeldelser har gått ned fra 1141 anmeldelser til 1058 i år.

Ser man på prosenttall, har særlig anmeldte voldssaker i bydelen gått ned. Statistikken viser en nedgang fra 69 tilfeller i fjor til 42 saker i år, noe som gir en nedgang på 39 prosent.

Seksjonsleder i Stavanger-politiet, Jan Atle Larsen, finner nedgangen gledelig.

- Svingningene kan selvsagt være tilfeldige, det er vanskelig å si noe helt sikkert om årsaken til nedgangen. Men tilbakemeldingene vi får fra publikum, tyder på at noe av grunnen ligger i mer politi i gatene.

 

Høy bydelskriminalitet

Selv om det totale antall registrerte anmeldelser for Våland og Eiganes har gått ned, er bydelen like vel høyt oppe på statistikken over bydelskriminalitet. Heller ikke her er årsaksforholdet entydig, men Larsen peker på en mulig grunn.

- Sammen med Storhaug er bydelen Våland og Eiganes i en litt spesiell situasjon i Stavanger i og med den umiddelbare nærheten til sentrum. Avstanden fra sentrum kan absolutt ha noe å si, påpeker Larsen.

 

Mer skadeverk

Her er tallene over registrerte anmeldelser fra Våland og Eiganes. Første halvdel 2002 er satt opp mot første halvdel 2003.

Vinningssaker : 802 til 724, en nedgang på 9,7 %.

Voldssaker: 69 til 42, en nedgang på 39 %

Sedelighetssaker: 9 til 11, en økning på 18 %

Skadeverkssaker: 52 til 70, en økning på 34 %

Narkotikasaker: 147 til 132, en nedgang på 10%

Totalt:1141 til 1058, en nedgang på 7%

 

 

Frank Bertelsen

Nyheter

Trollet på hytta hjalp til med kveldsstellet

Trollet på hytta hjalp til med kveldsste...

Kristine Buettner blander gjenkjennelig hverdagsproblematikk ...

Nazi-unge!

Nazi-unge!

Om klimaet for «sopere» den gang - gjennom ...

Engleglans og pillefygerter - POCKET

Engleglans og pillefygerter - POCKET

I en tid da selvrealisering var et fremmedord ...

Politiprofiler - Bind II

Politiprofiler - Bind II

Om politifolk som var med og viste vei

Signaler og tegn

Signaler og tegn

Jeg ber til en Gud jeg ikke kan se. Gi meg ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...