Frisk satsing i gammelt sykehus

11.06.2014
Frisk satsing i gammelt sykehus
Frisk satsing i gammelt sykehus

– Vi har alle behov for hjelp gjennom livet. Noen blir født med behov for hjelp og de fleste av oss har behov for mye hjelp i ulike faser av livet. Det betyr ikke at vi ikke har god helse. Hvis vi får hjelp til å mestre får vi god helse, og det er det dette senteret skal bidra til, sa Høie under åpningen.

Hensikten med senteret er primært å forebygge alvorlig og kronisk sykdom og dermed unngå sykehusinnleggelse blant byens innbyggere.

Leve livet
Helsehuset rommer flere ulike tiltak og prosjekter, ett av dem er ”Leve HELE LIVET”. Målet er å omstille brukerne gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk, fra å være passive mottakere av hjelp og pleie til å klarer seg selv.
Det fordrer holdningsendringer både hos brukere, pårørende, ansatte og i organisasjonen ellers. Ansatte innen helse- og sosialtjenesten skal ikke lenger gi kompenserende tjenester som fratar brukerne evnen til egenomsorg, men i stedet trene og støtte brukerne i å mestre hverdagen slik at de kan leve hjemme lengst mulig, opprettholde funksjonsnivået sitt, delta aktivt i samfunnet og dermed få økt livskvalitet.

Hjelp til egen mestring
Frisklivssentralen er åpen for alle innbyggere i kommunen – både barn og voksne – som ønsker veiledning for å endre levevaner. Står du i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilssykdommer, kan du ta kontakt selv, eller bli henvist av lege, annet helsepersonell eller NAV.
Tre dager i uken holder også Sykepleieklinikken åpen. De gir samme type tjenester som sykepleiere i hjemmetjenesten, som sårstell, injeksjoner, kateterskift, vektkontroll, oppfølging av ernæring og håndtering av legemidler. Forutsetningen er at du kan komme deg til klinikken på egen hånd – og at du har fått innvilget søknad via ditt helse- og sosialkontor.

Nytt tankesett
Også ordfører Christine Sagen Helgø var fornøyd med byens nye tilbud:
– Vi må investere i livskvalitet for våre innbyggere og er derfor i gang med en av våre største velferdsreformer, samhandlingsreformen. Den handler ikke bare om organisering av helsetjenester, men også endring av retning og tankesett. Stavanger lokalmedisinske senter er fremtiden. Dette er en start, og vi gleder oss til fase 2 og 3 som kommer, sa ordføreren.
I midten av mars skal Helse- og omsorgsministeren besøke Paralympics i Sotsji, og hadde kanskje det i tankene da han uttalte følgende:
– Vi må slutte å fokusere på hva folk ikke kan og på diagnosen deres og heller fokusere på hva folk kan. Jeg føler at dette huset møter det behovet.

Siri Helstrup

Nyheter

Hjertesnakker II

Hjertesnakker II

Vi minnes ikke dager, men øyeblikkene ...

Humor og alvor - hånd i hånd

Humor og alvor - hånd i hånd

Dikt om ordets makt Kunne man slette, kunne ...

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

Trond Evenstads motto er «Aldri så banalt ...

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...