Commentum forlag inviterer til barnebokkonkurranse!

26.03.2014
Commentum forlag inviterer til barnebokkonkurranse!
Barnebokkonkurranse

Vi inviterer forfatterspirer til å sende oss manus til en barnebok. Nedre aldersgrense for deltakelse er satt til 16 år. Målgruppen er barn i alderen 2-12 år.
Manusfrist: 1. juni 2014
Vinnerboken vil bli lansert som en viktig del av Litteraturdagene i Sandnes i starten av november. (https://www.facebook.com/litt.sandnes)

Overskuddet vil gå til Stiftelsen Sykehusbarn Vest. (http://www.sykehusbarnvest.no)

Målet for stiftelsen er å arbeide til det beste for barn og unge som må tilbringe mye tid på sykehus på grunn av alvorlig sykdom. Det å kunne bidra til å gjøre en ellers grå og trist sykehushverdag noe lysere for de rammede er noe stiftelsen ønsker å være en del av. Gjennom klovner, lek og moro skal barna få positive erfaringer og oppleve glede og latter i en ellers trist og grå hverdag!??
Stiftelsen Sykehusbarn avd. Vest skal gjennomføre tiltak som bedrer barn og ungdoms trivselstilbud, og derigjennom oppnå økt aktivitet og velvære for alvorlig syke barn og ungdom som er innlagt på sykehus. Tiltakene skal gjennomføres i nært samarbeid med leger, pleiepersonell og andre som har?omsorg for de angjeldende pasienter.

Manuskriptet sendes til Commentum Forlag AS, Gamleveien 87, 4315 Sandnes, eller på e-post til . Merk manuset med «Konkurranse». Oppgi kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer).
Alle deltakere vil få et skriftlig svar. Ønskes manuset i retur er det fint om dette spesifiseres.

Vinneren får utgitt manuset på Commentum Forlag, hvor teksten vil redigeres og ferdigstilles i samarbeid med forlagets konsulenter. Forfatteren kan selv velge å motta royalty på salg av boken, eller at royalty skal tilfalle Stiftelsen Sykehusbarn.

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
barnebokkonkurranse, Commentum forlag,

Nyheter

Psykt sikker

Psykt sikker

Rapport fra lukket avdeling ...

iPhonomatopoetikon

iPhonomatopoetikon

iPhonomatopoetikon er en billedlyrisk reise ...

Ren sol

Ren sol

"Ren sol" er vakker, men brutal ...

Ren sol

Ren sol

"Ren sol" er vakker, men brutal ...

Psykologens dikt om følelser

Psykologens dikt om følelser

Indremedisin for stor og liten.

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...