70 ungdomsbedrifter samlet i Stavanger Forum!

05.03.2015
70 ungdomsbedrifter samlet i Stavanger Forum!
Kangarun UB fra Hetland videregående skole ble kåret til Rogalands beste Ungdomsbedrift og representerte fylket på NM for Ungdomsbedrift 2014. Fra venstre: Frida Sødal, Amalie Bråten Hauge og Celine Henriksen

I kreativitetens og nyskapingens tegn inntar ungdomsbedrifter fra hele Rogaland Stavanger Forum for å vise fram bedriftene sine og konkurrere om gjeve NM-billetter. Det er duket for Entreprenørskapsdagen 2015!

I disse dager legger elevene siste hånd på verket før de skal vise fram ungdomsbedriftene sine for dommere og publikum. Det kommer til å syde av liv når 70 ungdomsbedrifter og 333 unge gründere inntar Stavanger Forum. 

– Entreprenørskapsdagen er høydepunktet i året. Elevene har lagt ned mye arbeid, og de viser fram bedriftene med så stor entusiasme og stolthet at man  bli imponert. Vi gleder oss til å se hva årets ungdomsbedrifter har fått til, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.   
Juryer bestående av kompetente folk fra lokalt arbeids- og næringsliv deler ut premier for 16 konkurranser, og skal velge fire ungdomsbedrifter som skal reise til NM for Ungdomsbedrifter i slutten av april. På Norges Varemesse på Lillestrøm vil elevene konkurrere mot de beste fra hele landet. 

 

Ønsker flere ungdomsbedrifter

679 elever i videregående skoler i Rogaland driver Ungdomsbedrift dette skoleåret. Selv om Ungt Entreprenørskap har en sterk økning i elev- og studentaktiviteter i fylker, er det ikke oppgang i antall ungdomsbedrifter. Nå ønsker Olsen et større engasjement hos skoleeier og skoleledelse:

 

– Ungdomsbedrift er ofte en skjellsettende erfaring for elevene – og det programmet som gir størst læringseffekt. Vi jobber hardt for å få med flere skoler og øke antall elever på de skolene som tilbyr Ungdomsbedrift. For å øke utbredelsen, er det nødvendig å styrke forankringen hos skoleeier og skoleledelse, sier Olsen. Hun håper Entreprenørskapsdagen vil inspirere både lærere og skoleledelse til økt satsing på Ungdomsbedrift. 

 

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Jan Hauge er styreleder i Ungt Entreprenørskap Rogaland og administrerende direktør i Aarbakke Innovation AS. 

– Det er dagens elever som skal skape framtidens verdier og arbeidsplasser. Vi må utdanne ungdom til å se muligheter, ha tro på egen mestring og ha holdninger, kunnskap og ferdigheter til å gjøre noe med dem. Det gjør vi med Ungdomsbedrift, sier Hauge, som også trekker fram samarbeid med arbeids- og næringsliv som viktig . 

– Samfunnet endres så raskt at skolen alene ikke kan gi barn og unge den kompetansen de trenger uten å ha et tett og gjensidig samarbeid med lokalt næringsliv og andre miljøer i lokalsamfunnet, sier Hauge. 

Ungt Entreprenørskap Rogaland tilbyr entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet, fra barneskolen til høyere utdanning.Organisasjonen gjennomførte over 16 000 elev- og studentaktiviteter i 2014. Dette er en økning på 21 prosent fra året før.

 

Vinneren av hederstittelen Norges beste Ungdomsbedrift 2015 skal representere Norge i europamesterskapet i Berlin i juli

Redaktør -

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...