Biskopen på visitas i Riska

21.05.2014
Biskopen på visitas i Riska
Daglig leder Wenche Skjørestad i Riska menighet tok godt imot biskop Erling J. Pettersen.

Biskop Erling J. Pettersen fikk oppleve riskabygda på sitt beste da han var på visitas i slutten av april.

Biskopen er lederen av prestetjenesten i sitt bispedømme, og han skal utøve tilsyn med bispedømmets kirkelige virksomhet. Formålet med en bispevisitas er derfor å se til at alt går riktig for seg i menigheten. Erling J. Pettersen startet visitasen med et møte i Riska kirke den 22. april.

? Her fikk han treffe de ansatte både gruppevis og enkeltvis. Deretter var det møte med Riska menighetsråd, forteller Wenche Skjørestad, som er daglig leder i Riska menighet.

Gjennom dagen fikk Pettersen høre og se gleder og utfordringer i den lokale kirken. På kvelden arrangerte menighetsrådet menighetsfest i kirka.

Dagen etter fikk han treffe ledere i skoler og barnehager i bygda, før han satte kursen mot Høle for å ta virksomheten der i nærmere øyesyn.

?Jeg satte stor pris på å møte rektorer og lærere og representanter for barnehager. Kirken har god kontakt med barnehagene og skole. Alle skolene, både barneskolene og ungdomsskolen, tar imot kirkens invitasjon til julegudstjeneste. Julevandringer for førsteklassinger er også godt innarbeidet. Barnehagene er også med på julegudstjeneste. Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra skolens side på det nære samarbeidet, oppsummerte Erling J. Pettersen etter besøket.

 

Sang med barna

Torsdag 24. april deltok Pettersen på samlingsstund i Knøttene åpne barnehage, hvor han blant annet satt i ring sammen med barna og deltok i samlingsstunden med sang og fortellinger.

? Da vi besøkte Åpen barnehage torsdag, spurte jeg Jenny Alsnes om motivasjonen for dette arbeidet, som gir både barn og foreldre så gode opplevelser. Svaret var enkelt: Jeg ønsker at de skal erfare kjærligheten i alt vi gjør. I sangene, bevegelsene og leken var det nettopp det vi erfarte da vi satt på gulvet sammen med barn og foreldre: Guds kjærlighet i bevegelse, sang og berøring, sa biskopen.

Deretter gikk turen til Bryggen senter, hvor senterlederen informerte om driften. Biskopen ruslet rundt på senteret og snakket med de ulike næringsdrivende, og fikk blant annet en innføring i kunsten å bake gode brød hos Bryggebaker’n.

 

Opp i høyden

Biskop Pettersen fikk også svette litt i løpet av riskavisitasen. En gruppe spreke pensjonister fra menigheten inviterte ham nemlig på spasertur til toppen av Lifjell.

? Her holdt biskopen en liten forbønnshandling, med bønn for bygda og alle som bor der, forteller Wenche Skjørestad.

?Turen til Lifjell med dugnadsgjengen Unge Eldre ga meg både en utvidet forståelse av dugnadsånden, samtidig som det var en stor naturopplevelse, sier Pettersen selv.

Vel tilbake i lavlandet stod møte med kriseteamet i bygda for tur. Teamet er en del av Sandnes kommune sitt kriseteam og er et samarbeid mellom helsesøster, lege, skole og kirka.

?Jeg hadde sett fram til å møte bydelens lokale kriseteam, Riskas egen Hjelpegruppe. Styrken er å ha lokal kjennskap, kjenne hverandre som gruppe og kunne tilby oppfølging over tid.

Det er også et nært samarbeid mellom helsesøster på barneskolene og diakon, blant annet med skilsmissegruppe og sorggruppe for barn.Møtet med en svært engasjert Hjelpegruppe fortalte meg at bygda her har en unik modell, som kan tjene som eksempel for andre menigheter i bispedømmet.

Neste post på programmet var et møte det historiske Riska. Det startet på Lionshuset, der presidentSverre Berge i Lions Club Sandnes/Riska informerte om organisasjonens virke inn inn- og utland. Etterpå kunneBrit Sissel Todnem fortelle om historielagets virksomhet, hvor kvernhusene i Frøylandsbekken står sentralt. Det ble selvsagt en demonstrasjon av kverna og de urgamle teknikkene som brukes for å forvandle korn til mel.

Kvelden ble avsluttet med omvisning i Riska gamle kirke, hvor Enok Lauvås var kyndig guide.

 

Viktig ungdomsarbeid

Fredag var sokneprestene i Riska/Høle, daglig leder, kirkeverge og prosten i Sandnes på møte på biskopen sitt kontor i Stavanger, hvor visitasen og inntrykkene ble oppsummert. Pettersen trekker fram arbeidet blant barn og unge som særdeles viktig.

?Trosopplæringen har utvilsomt vært en positiv kraft inn i menighetsarbeidet både i Høle og Riska. Etter at trosopplæringsplanen ble godkjent i 2011, har det vært gjort et godt og grundig arbeid, og menighetene er nå godt i gang med implementeringsfasen.Felles for begge menigheter er at oppslutning og kontakt med hjemmene er særlig god når det gjelder barn i alderen 0?6 år, sier Pettersen.

Konfirmantarbeidet er bra i begge menigheter, men spesielt i Riska er det ufordringer.

?Det som preger konfirmantarbeidet på Riska, og som jeg vil berømme dere for, er det tverrfaglige samarbeidet. Dette er en styrke og samtidig en utfordring med tanke på hvordan arbeidet skal organiseres i tiden framover.En særlig utfordring for konfirmantarbeidet på Riska er at både pinsemenigheten Betel og Misjonshuset har tilbud om konfirmasjonsundervisning, noe som bidrar til at oppslutningen om Riska menighets konfirmasjonsarbeid varierer fra år til år, fremholdt biskopen i visitasforedraget han holdt etter besøket.

 

Sterk frivillighetskultur

Visitasen ble avsluttet søndag, med en flott gudstjeneste som var felles for Riska og Høle.

? Det har vært inspirerende dager i Høle og Riska. Jeg har blitt kjent med to menigheter preget av en sterk frivillighetskultur, engasjerte og dyktige rådsmedlemmer og en stab preget av tverrfaglighet og høy kompetanse, sa biskop Pettersen.

? Gjennom visitasdagene har jeg blitt berørt av ønsket som begge menighetene har, om å være et fellesskap der Guds godhet blir konkret. Jeg har flere ganger blitt minnet om det Ungdommens Kirkemøte har lært oss om det å være en misjonerende kirke. Ungdommene bruker tre begrep som jeg tror favner det som bærer arbeidet i Riska og Høle. Det er ordene dele, dialog og nærvær.

 

Av Tom Gaudland

Redaktør -

Gallery

Biskopen på visitas i Riska

Nyheter

Hjertesnakker II

Hjertesnakker II

Vi minnes ikke dager, men øyeblikkene ...

Humor og alvor - hånd i hånd

Humor og alvor - hånd i hånd

Dikt om ordets makt Kunne man slette, kunne ...

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

Trond Evenstads motto er «Aldri så banalt ...

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...