Nesten som alle andre bedrifter

01.01.2004
Nesten som alle andre bedrifter
Sjur O. Anda
Jæren Industripartner AS er eiet av kommunene Klepp, Time og Hå og driver ulike arbeidsmarkedstiltak for Aetet og kommunene rettet mot personer som kommer på siden av det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften har produksjonsvirksomhet på Bryne, Nærbø og Øksnevad. Direktør Per Arild Kastmann er populær blant arbeidstakerene. Fra venstre Journn Bjerke, Solfrid Anette Myklebust og Hilde Karin Hodne.

Jæren Industripartner AS, tidligere Jæren Arbeid, har vært i gjennom en stor omstillingsprosess. Et negativt resultat er snudd til pluss, og bedriften er nå bedre rustet til å klare seg i dagens knallharde marked.

Mange har fått et rikere liv gjennom arbeid hos Jæren Industripartner. Noen har fått et fast arbeid å gå til gjennom Varig tilrettelagt arbeid (VTA), andre har vært innom bedriften i kortere eller lengre tid for å lettere få en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Endrede rammevilkår, med større krav til egen lønnsom produksjon, har tvunget bedriften til en del endringer. I fjor vår ansattes Per Arild Kastmann som ny direktør.

– Vi hadde hatt negativt resultat de to siste årene, men situasjonen var allikevel bra. Det var bygd opp verdier i bedriften over tid. Vi hadde god likviditet, noe som ga handlingsrom og handlingskraft i forhold til endringer, sier Per Arild Kastmann. Han satte i gang en prosess for å få opp lønnsomheten og effektiviteten. Han ble positivt overrasket over hvordan de ansatte har deltatt i denne prosessen.

– Jeg møtte en gjeng som ville komme i gang. Det var liten motstand mot endring. Opplevde snarere at folk var positivt interesserte, og deltok i den prosessen som kom. Det vanskeligste ble å prioritere hvor vi skulle begynne, smiler Kastmann. De begynte med å gjøre noen små endringer som ga resultater med en gang. Dette var viktig for å holde på motivasjonen. Det ble utarbeidet økonomiske styringsverktøy og driftsprognoser slik at en fikk oversikt over hvor en tjente penger. Kastmann innrømmer at det nok ikke har vært nok fokus på økonomien tidligere. Nå er det faste tilskuddssatser som bedriften må forholde seg til. Kastmann er opptatt av at det ikke bare blir med snakket. Planlegging må følges av handling.  

– Mange bedrifter er flinke til å diskutere alt som burde og skulle vært gjort, men evnen til å gjennomføre skorter det på, forteller Kastmann. Han har lang erfaring i endring og utviklingsarbeid. Han har blant annet vært direktør i Høie Fabrikker, og konsulent i PricewaterhouseCoopers.

 

Være i markedet

 – Vi må prioritere en solid økonomi som gir oss muligheter til å møte endringer i markedet. Ut fra analysene så vi hvor det var gode muligheter til enkelt å øke inntjeningen. Gikk mye på etablerte kunder, og pleiet kontakten med dem, sier Kastmann. I løpet av relativt kort tid tok bedriften inn det negative resultatet, og tjener i dag penger. Den har investert en del penger i nytt produksjonsutstyr, som både effektiviserer driften, og gir arbeidstakerne nye og utfordrende arbeidsoppgaver.

– Det er store endringer i markedet. Vi har tradisjonelt levert mye til den mekaniske industrien på Jæren. Dette er et veldig konjunkturfølsomt marked, og det var vanskelig å få en kontinuitet i arbeidet. Nå prøver vi mer å få oppdrag innen servicebedrifter, opplyser Kastmann. De har blant annet fått en stor kontrakt med Andersens Emballasje & Design AS, og pakker servietter og bestikk til Peppes Pizzas takeaway-mat. Bedriften var også tidlig ute med varmebehandlede engangspaller til eksport.

– Vi fikk tidlig nys om at reglene for treemballasje i Canada, USA og Kina skulle endres. Det ble satt krav til varmebehandling for å unngå at skadelige organismer fulgt med emballasjen. Vi kom i gang med investeringer i maskiner og utstyr, og er den første bedriften i Rogaland som har blitt godkjent etter de nye reglene. Dette har gitt ti nye kunder, og de gamle har økt bestillingene hos oss, sier Kastmann. Denne produksjonen har blitt tredoblet i løpet av to år. Bedriften har vært offensive i kontakten med kundene for å finne ut andre ting de kan hjelpe dem med. Kastmann anser at det å være i forkant, og overvåke markedet gir bedriften fordeler mot konkurrentene, og gjør den i stand til å takle endringer på en positiv måte. De har ikke brukt en krone til annonser, alt markedsføringsarbeid er gjort av bedriften selv.

 

Penger ikke alt

– Det er klart at ikke alt arbeid egner seg for oss. Det gjelder å finne nisjer som er godt tilrettelagt for denne type bedrift. Hvor arbeidsoppgavene passer våre arbeidstakere, samtidig som det er fremtidsrettet, med vekstpotensial, og helst en stor grad av forutsigbarhet, sier Kastmann, som påpeker at de arbeider for at yrkeshemmede skal ses på som en ressurs. Målsetningen for bedriften er å bidra til at yrkeshemmede får økt livskvalitet gjennom arbeid, og å integrere yrkeshemmede i arbeidslivet. At Kastmann valgte Jæren Industripartner istedenfor en videre karriere i det private næringsliv, var et bevisst verdivalg.

– Jeg følte vel at det ble en veldig ensidig fokusering på penger. De fleste profesjonelle investorene oppleves som svært kortsiktige. Det er få skikkelige industribyggere i Norge. For oss er ikke målet profitt, men vi må tjene så mye penger at bedriften kan omstille og fornye seg ut fra hva markedet vil ha.

 

Av Sjur O. Anda

Redaktør -

Nyheter

Aldri hjemme

Aldri hjemme

De spør hvordan det var, å flykte ...

Kvinner og mén

Kvinner og mén

Hva skjuler seg bak fasadene? Bli med på ...

Desemberbarn

Desemberbarn

Hva faen gjør man med savn, liksom ...

Alle årstidene i mitt hjerte

Alle årstidene i mitt hjerte

En gripende diktsamling om forløsning, ...

Stråle 3

Stråle 3

Ei vakker og tankevekkande bok

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...