Fortsatt samarbeid om å rydde kulturminner

30.06.2016
Fortsatt samarbeid om å rydde kulturminner
Norsk Kulturarv vil også i skoleåret 2016/17 gjennomføre den prisbelønnede aksjonen «Rydd et kulturminne».

Norsk Kulturarv vil også i skoleåret 2016/17 gjennomføre den prisbelønnede aksjonen «Rydd et kulturminne». Sparebankstiftelsen DNB har gitt 500 000 kroner til ny aksjon, og gaverådgiver Birthe M. Selvaag sier at de støtter aksjonen fordi den har som mål å bevare et kulturminne samtidig som den skaper mye aktivitet. Barn blir kjent med kulturminner i sitt nærmiljø og de lærer om og får praktisk erfaring med kulturminnevern. Dette er helt i tråd med Sparebankstiftelsen DNBs mål knyttet til bevaring av kulturminner og historie.. - Vi er veldig glade for støtten vi får fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette gjør det mulig å kjøre i gang nok en ny aksjon, sier prosjektansvarlig, Randi Skogum fra Norsk Kulturarv.

Rydd et kulturminne 2016/17

Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. Norsk Kulturarv inviterer for 9.gang skoler og ulike lag og foreninger til å rydde, skilte og tilgjengeliggjøre kulturminner eller kulturmiljøer i sitt nærområde. Dette har vært alt fra husmannsplasser, setre, gjengrodd utmark og gamle ferdselsårer til tekniske industrielle kulturminner, gravminner og bergkunst. Dersom søknaden innvilges, vil deltakergruppen få et stipend på kr 4000,- I tillegg vil det bli en ekstra premiering for noen av de beste prosjektene.

Aktive forvaltere av kulturlandskapet

Tidligere aksjoner har vært svært vellykkede. I løpet av de totalt 8 gjennomførte aksjonene fra 2000 til 2016 har over 27 000 barne- og ungdomsgrupper nedlagt over 250 000 dugnadstimer. For flere av prosjektgruppene er arbeidet med kulturminnene blitt et årlig arrangement som er med på å samle lokalmiljøet til dugnad. Rapportene synliggjør et stort engasjement og mange lærerike opplevelser hos både vokse og barn. Aksjonen gir også en unik sjanse til samarbeid med antikvariske myndigheter og historielag som kan bidra med verdifull kompetanse til prosjektene. Deltakelsen i aksjonen handler altså om mye mer enn bare bevaring av kulturminner. Gjennom arbeidet får barn og unge et personlig forhold til lokalhistorien og blir aktive forvaltere av kulturlandskapet. Tavleundervisning blir byttet ut med friluftsliv og læring gjennom aktiv deltakelse. 

 

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.

Norsk Kulturarv har hele landet som arbeidsområde, og gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med næringsliv og offentlige samarbeidsparter.

I tillegg til personlige medlemmer, har Norsk Kulturarv et landsdekkende nettverk av 102 samarbeidende kommuner og ca 500 næringsmedlemmer. Norsk Kulturarv eier og forvalter kvalitetsmerket Olavsrosa. 130 steder har mottatt kvalitetsmerket Olavsrosa.

Norsk Kulturarv er medlem i Europa Nostra sin Excellence Club, og har mottatt to internasjonalt akseptert priser for enestående kvalitet på sitt arbeid. I 2012 mottok Stiftelsen Norsk Kulturarv både EU-kommisjonen for opplæring og utdanning sin «Grand Prix Award», som første organisasjon i Norge og Europa Nostra sin pris for opplæring, utdanning og bevisstgjøring i kategori 4. Begge for gjennomføringen av aksjonen «rydd et kulturminne».

Gjennom aksjonen ”Ta et tak”, har vi bidratt til å redde 2840 bygninger, og vi har nylig startet aksjonen Norsk smaksskule, som skal ivareta norske mattradisjoner.

Norsk Kulturarv startet høsten 2013 opp aksjonen Norsk Smaksskule, som skal bidra til å sette fokus på særnorsk matkultur, norske råvarer og regionale særpreg. Hovedmålet vårt er å stimulere smakssansene til barna, samt åpne opp for flere smaker. Hensynet til folkehelse og bevisstgjøring rundt næringsinnhold i mat er ogsåen viktig del av prosjektet. 

 

Harald Anvik

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...