Hjelper innsatte tilbake til hverdagen

10.05.2016
Hjelper innsatte tilbake til hverdagen
Tom Gaudland
Hans Torbjørn Liestøl og Ingrid Neteland

Hans Torbjørn Liestøl er på Åna fengsel for første gang. Ikke som innsatt, men som frivillig i Røde Kors-prosjektet Nettverk etter soning.

I fengselet skal han møte «Geir», som har sonet størstedelen av en dom på lukket avdeling, men som nå har fått friere soningsforhold og om noen måneder skal slippe fri. Målet er at Hans Torbjørn og «Geir» skal bli venner, først gjennom jevnlige besøk i fengselet, men dernest når «Geir» skal ut i samfunnet etter endt soning.

Viktig med nettverk

Med innenfor fengselsmurene denne dagen er Ingrid Neteland, som er ansatt i Røde Kors for å koordinere det såkalte NES-prosjektet. I dagligstua i «Rød gate» på Åna serverer Neteland kanelsnurrer og sørger for god stemning.

– For meg er det viktig at den innsatte har noe igjen for besøket. Samtidig må jeg ta vare på de frivillige. Derfor er det viktig at både den innsatte og den frivillige finner tonen, sier Neteland, og smiler til de to mannfolkene som knuger på hver sin kaffekopp.

Drøsen går lett. «Geir» forteller om sin bakgrunn. Det samme gjør Hans Torbjørn, eller Hansemann, som han foretrekker å kalle seg. Det viser seg at de to har likhetspunkter fra barndommen. Dermed er det lettere å sette seg inn i den andres situasjon.

Får en venn

Den innsatte har ingen fordeler med å være med i ordningen, bortsett fra at han får en venn og får et litt annet fokus på tilværelsen når han slipper ut. Den frivillige deltar gratis, men får gleden av å gjøre en nyttig innsats.

Dersom alt går som det skal, vil Hansemann og «Geir» holde kontakten i den kritiske tiden rundt løslatelsen og en periode etterpå. Målet er å hindre at «Geir» går tilbake til kriminalitet.

Kriminalomsorgen hjelper til med både bolig, arbeid og helse etter soning. Det som ofte glemmes er resten av livet: Fritiden.

– Vi ønsker å bidra til at deltakerne skal få nye sosiale nettverk og komme ut av tidligere kriminelle miljøer, forteller Neteland.

– Det tror jeg vi skal klare, sier Hans Torbjørn Liestøl, som er fast bestemt på å fullføre oppgaven han har påtatt seg.

Likevekt

Liestøl er en av 40 frivillige som er med på prosjektet her i Rogaland.

– Godt samarbeid med kriminalomsorgen og godt samhold i den frivillige gruppen er en av suksessfaktorene for å lykkes med Nettverk etter soning. Vi skal jobbe kontinuerlig for å oppnå en best mulig kobling mellom frivillig og deltaker. Her skal det være likevekt i relasjonene, understreker Ingrid Neteland.

De frivillige som er involvert i NES-prosjektet får veiledning og kursing i forhold til arbeid i Røde Kors, og de får bakgrunnsinformasjon om fengselsvesenet og forholdene i fengselet. Men den viktigste ballasten er erfaringene fra dagliglivet.

 

 

Tom Gaudland

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...