Bygger boliger i glemt perle

19.01.2015
Bygger boliger i glemt perle
Tom Gaudland
Morten Moene i Team bygg lover god utsikt fra boligene i Kleppevarden.

- Kleppevarden er en glemt perle, mener Morten Moene. Snart kommer 130 boliger ved varden.

Morten Moene er salgssjef i Team Bygg, som står bak utbyggingsprosjektet. I så måte kan man kanskje tro at Moene er programforpliktet til å fremheve Kleppevarden som noe helt unikt. Men han mener virkelig det han sier.

- Dette området er virkelig undervurdert, sier salgssjefen, og peker på at folk som er på visning på tomtearealene virkelig slår øynene opp når de får se den fantastiske utsikten og får oppleve nærheten til friluftsområdet Kleppeloen.

Et annet viktig element er at Klepp kommune har satt stopp for nye utbyggingsområder i kommunen. Kleppevarden er siste jomfruelige mark som skal bebygges. Heretter skal boligveksten kun skje gjennom fortetting av eksisterende boligområder.

- På den måten er prosjektet vårt virkelig unikt, fremhever Morten Moene.

 

Fabelaktig utsikt

Team Bygg har allerede startet salget av 23 leiligheter i lavblokker på feltet. Fram mot 2018 vil det komme på plass 130 boliger i en kombinasjon av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Det nye boligområdet vil huse mennesker i alle aldersgrupper.

- De minste leilighetene er 58 kvadratmeter og prises til 2,99 millioner kroner, forklarer salgssjefen. Eneboligene og toppleilighetene med stor terrasse kommer selvsagt i en helt annen prisklasse, men vil dekke et behov i markedet.

- Utsikten fra feltet som sådan blir helt fabelaktig. Men spesielt lavblokkene får god utsikt, påpeker Moene.

 

Bevarer Kleppeloen

Reguleringsplanen er godkjent. Første spadestikk er tatt. En stund så det ut til at adkomstveien ville bli via eksisterende boligfelt, noe som vakte bekymring blant naboene. Men dette problemet er nå løst.

- Vi bygger en helt ny vei. Innkjøringen legges ved den nye gravlunden som kommunen har under planlegging. Dette er det beste for alle parter, mener Moene.

Utbyggingsselskapet har hatt fokus på å ivareta det nærliggende turområdet Kleppeloen.

- Boligområdet må passe inn i omgivelsene, sier Moene.

I Kleppeloen er det opparbeidet turveier, grillplasser, utescene, lekeplass, sittegrupper og hvilebenker. Det er også grøntanlegg for ballaktiviteter og treningsapparater til fri avbenyttelse. Og det burde oppsummere Moenes forhold til Kleppevarden.

- Helt fantastisk!

 

Kleppevarden i fordums tider

Kleppevarden på gården Kleppe er en av mange store gravhauger fra eldre bronsealder (1800-1000 f.Kr.) i Klepp kommune. De store haugene som er plassert på toppen av bakkekammer og høydedrag, gir et dominerende inntrykk. Dette er grunnen til at slike hauger har fått tilnavnet "Nordens pyramider". Her ble de mektigste kvinnene og mennene i eldre bronsealder gravlagt. 
Diameteren på Kleppevarden er i dag 35 meter, men den har vært nesten 40. Høyden er to meter. I 1935 ble det satt opp en vanntank i vestre del av haugen. Haugen var tidligere kjent under navnet "Imrå". Kleppevarden er ikke undersøkt, så ingen vet hva som befinner seg inni. Trolig er det flere gravlegginger her.
Klepp kommune har omlag 1/6 av alle eldre bronsealderfunn i Norge. Dette tyder på at Klepp spesielt og Jæren generelt har vært et kjerneområde for menneskene i bronsealderen.

Kilde: Fornminner.no.

Tom Gaudland

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...