Målrettede behandlere

21.04.2012
Målrettede behandlere
Behandlingsteamet Tepstad og Kvam

Behandlingsteamet Tepstad og Kvam har drevet med behandling av blant annet avhengighet på Bryne i ett år. Lav terskel og ingen ventetid er blant fortrinnene det lille teamet kan skilte med.

-Offentlige tilbud krever ofte at pasienten har fått en diagnose eller henvisning for å slippe inn. Psykologer har ofte lang ventetid og skepsis mot behandling av avhengighet. Så er det andre behandlingsformer som helst vil ha deg fri for avhengighet før du kommer. Vi møter mange som faller utenom eller som ikke ønsker å stå i en lang kø. Vi ser på oss selv som et alternativ til det offentlige behandlingstilbudet, sier sosionom Elsa Kvam og psykiatrisk sykepleier Gro Tepstad.

De har begge erfaring fra avhengighetsbehandling ved Blå Kors poliklinikk før de startet for seg selv.

 

Gratis ungdomstilbud

Mennesker kan trenge behandling for mange ulike former for avhengighet. Det første som slår en, er kanskje rus- og spilleavhengighet. Tepstad og Kvam ramser raskt opp en rekke andre.

-Vi har behandlet folk som er avhengige av blant annet shopping, stjeling og lyving. Vi har også begynt å behandle unge i alderen 13-25 år for avhengighet av data, internett eller dataspill. Dette er et lavterskeltilbud som er gratis for ungdommene som trenger hjelp. Det er særlig aktuelt for mange gutter i denne alderen, men det er mange som ikke kjenner til at tilbudet fins, forteller de.

-Hvilke tegn bør folk se etter for å finne ut om de eller andre har et avhengighetsproblem?

-Det er et problem når aktiviteten stjeler veldig mye tid og skaper konflikter overfor jobb, skole eller familie. Den avhengige klarer ikke å slutte med aktiviteten, det blir gjort i smug og fører til mye lyving og luring, og fører til at folk lever på tvers av egne verdier.

 

Motivert av krise

Det å bli kvitt et avhengighetsproblem krever både selvinnsikt og selvdisiplin. Tepstad og Kvam mener det er viktig å være realistisk og målrettet.

-Mange er preget av ambivalens – de vil bli kvitt et problem, men liker samtidig aktiviteten de er avhengige av. Ofte er det et dilemma om man skal trappe ned eller slutte helt. Det er viktig å sette seg konkrete, tidfestede og oppnåelige mål når man starter behandlingen, sier Elsa Kvam.

-Er det mange likhetstrekk mellom oppdagelsen og behandlingen av ulike former for avhengighet?

-Ja, det er det. Det er mange som kommer til oss etter en episode der nær familie har oppdaget problemet. Avhengighet av pengespill er gjerne det som kommer mest plutselig for dagen. Men vi ser at selv om den avhengige og omgivelsene gjerne er sjokkskadet etter å ha oppdaget problemet, er de likevel motiverte. Det er alltid motivasjon å finne i en krise, mener Kvam.

 

Med blanke ark

Tepstad og Kvam tilbyr først og fremst samtaleterapi, og bruker en teknikk der begge terapeutene er involverte i behandlingen. De bruker også kamera, og lar både den ene terapeuten og pasienten selv få se samtalene i fugleperspektiv.

-Våre pasienter kommer enten alene eller sammen med noen de vil ha med seg, forteller Gro Tepstad.

Da de to startet behandlingsteamet, gjorde de det uten noe kundegrunnlag. De har sett at folk finner dem gjennom mange forskjellige kanaler.

-Mange finner oss selv eller etter tips, men det er også mange som bare har googlet «avhengighet» og finner oss på den måten. Vi har dessuten vært aktive med markedsføring mot arbeidsplasser og hjelpeapparat. Vi har et jevnt tilsig av nye pasienter, og det er mange som ikke trenger mer enn et par behandlinger for å få kontroll over sine problemer, sier Elsa Kvam.

 

Helse er balanse

Tepstad og Kvam tilbyr også andre ting enn avhengighetsbehandling. De driver blant annet med par- og familieterapi, krisehåndtering, samtaler ved sorg og depresjoner, de bistår bedrifter med veiledning og behandlingspakker og de tilbyr kurs. Behandlingene trenger heller ikke være samtaler.

-Vi tilbyr blant annet aromaterapi, og øreakupunktur for abstinensplager og smertelindring. Det er ikke alltid snakking er det folk trenger, mener Gro Tepstad.

I tiden fram mot sommerferien skal Tepstad og Kvam også ha helsefremmende kurs. Kurset holder fokus på ting som søvn, aktivitet og hvile, mat og kosthold.

-Kurset omfatter også øreakupunktur og avslappingsteknikker. God helse handler om å finne balansen, sier behandlingsteamet Tepstad og Kvam.

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Tepstad og Kvam, Elsa Kvam, Gro Tepstad,

Nyheter

Indre speil

Indre speil

Det handler om å få fram ordene ...

Sulten

Sulten

«En ærlig beretning om det å overvinne ...

En liten tanke

En liten tanke

"Jeg tror du trenger denne boken."

Inni er det annleis

Inni er det annleis

Funderingar i kvardagen rundt livets gang ...

Elefantene kommer

Elefantene kommer

Flott illustrert billedbok om vennskap

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...