Regionsmestere i blanke messingen

02.05.2014
Regionsmestere i blanke messingen
korpset Trond Hodne.

Tu skulekorps er nyslåtte Rogalandsmestere i 3. divisjon janitsjar. Nå finpusser de både takt og tone til 17. mai og andre merkedager.

? Tu skulekorps er egentlig en liten solskinnshistorie, sier leder av korpset Trond Hodne. ? Det ble først etablert i 1975, men ble lagt ned 11 år senere. Så to knappe tiår senere, samlet to musikanter fra 70- og 80-tallet sammen en del gamle ”kollegaer” som nå hadde barn i rett korpsalder, og sammen blåste de nytt liv i korpset.
De fem første årene etter renessansen var det å begynne fra scratch og vokse jevnt og trutt, mens det i de siste årene har nådd uante høyder både i antall medlemmer og musikalsk nivå.

Holder liv i flammen
Bjørg Line Furland er dirigenten som har ledet korpset fram både musikalt og sosialt.
? Vi har masse flotte foreldre og andre frivillige som er med og bidrar! Men rent faglig har jeg av og til vært litt alene. Derfor leier vi også inn profesjonelle instruktører og dirigenter til ulike prosjekter. Vi er veldig heldige som har et styre som vil bruke penger på det.
? Det er viktig at vi legger til rette for at ildsjelene ikke brenner ut, men får påfyll, istemmer Hodne.
Dagens korps teller rundt 50-60 musikanter i alle aldre, fra 3. klasse i barneskolen til 2. klasse på videregående – det er en ganske stor andel av skolekretsens elever.
? Det hender jo at noen av også eldre årgang er med i 17. maitoget, men aldersgrensen for å delta i konkurranser med skolekorps er 19 år, forklarer Hodne.

Travel sesong
Det har vært en tung vinter, blant annet med underslag i korpset.
? Det tok en del krefter, sier Hodne. ? Men jeg tror ikke de som spiller har merket så mye – bortsett fra litt flere dugnader… Men 17. mai kom litt brått på, ler han.
Fram til Rogalandsmesterskapet i mars, var det fullt fokus på det – og rett før påske var tiden inne for årsfest.
? Og dette er en travel sesong også utenom nasjonaldagen. Vi har nemlig begynt å spille i deltakernes konfirmasjoner, forteller Hodne stolt.
Og for å blir mestere kreves øving.
? I tillegg til fellesøvingene, får musikantene også undervisning individuelt og i grupper. De eldste spiller i ensembler bestående av 3-7 personer. Det blir på en måte en kulturskole med 60 elever, sier Line Furland.
? Og en liten bedrift! Det er mye penger som skal ut og inn, ansatte som skal ha lønn og så videre supplerer Hodne.

Sosial suksess
Så hva er da vinneroppskriften til Tu skulekorps?
? Folkene: Bjørg, foreldre, styret og hele bygda som er med på å støtte, svarer Hodne kontant.
I tillegg er det viktig å også tenke på det sosiale. For eksempel spiser musikantene kvelds hos hverandre en gang i måneden. Dette aspektet støttes av en stor rapport fra Telemarksforskning, som konkluderte med etablering av mindre grupper innad i den store, var et viktig suksesskriterium.
? I motsetning til andre aktiviteter for aldersgrupper, for eksempel idrett, er ikke korps delt opp etter kjønn eller alder. Følgelig blir det et mangfold der alle kan bidra med ulike ting.
En annen gulrot for ungdommene er utenlandstur som arrangeres cirka annen hvert år.
? Mange andre korps drar til NM i juni – vi skal til Barcelona! Både korpsmedlemmer og familiemedlemmer skal være med. Der blir det selvsagt litt spilling, men det viktigste er det sosiale, avslutter dirigenten.

Siri Helstrup

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...