En dynamo for trivsel

09.11.2012
En dynamo for trivsel
Odd Byberg og Idar Haaland

Klepp Næringsforening gjør mer enn å arbeide for sine medlemsbedrifter. Fokuset er like mye på å gjøre Klepp triveligere for innbyggerne.

Klepp Næringsforening har vært viktige for å få til mange store kulturløft og arrangementer de siste årene. Slik vil styreleder Idar Håland og daglig leder Odd Byberg at det skal være.

-Næringsforeningen vil være en brobygger når folk har ideer. Vi har som mål å backe opp kulturlivet. Odd Byberg har hatt jobben som daglig leder i 16-17 år og kjenner alle. Han engasjerer seg så bredt at mange tror han er kommunalt ansatt. Han drar i tråder, organiserer, får medlemmene til å ordne praktiske ting, sikrer sponsorer og får ting til å skje. Julegrantenning, «Midt på nåttå» og de store konsertene i Kleppelunden er eksempler på arrangement der Odd og næringsforeningen har gjort det triveligere for kleppsbuen, sier Idar Håland.

-Vi jobber for å skape aktivitet på mange plan, legger Odd Byberg til.

 

God musikalitet

Håland og Byberg mener at det som tjener næringslivet ofte tjener kommunen og innbyggerne også. Den holdningen preger samarbeidsklimaet.

-Det er god musikalitet i vårt samarbeid med kommunen. Dialogen er god og kommunen er observatør på våre styremøter. Vi opplever at kommune og næringsliv som oftest spiller på lag og trekker i samme retning, sier Håland.

-Det er kjekt å drive butikk i Klepp, slår Idar Håland, som er daglig leder i Håland Kjøtt, fast.

225 av Klepps vel 400 bedrifter er medlemmer i næringsforeningen som ikke mottar noen tilskudd fra kommunen. Det er medlemmene som betaler driften. Næringsforeningen engasjerer seg på mange områder.

-En viktig oppgave er å hjelpe nye bedrifter med å komme i gang. Vi kan hjelpe dem med å få seg et større nettverk og vise hvor de bør henvende seg for å ordne ting i etableringsfasen, sier Odd Byberg.

-Det er mange som ikke vet nok om foreningen. Næringsdrivende kan være usikre på utbyttet av å være med og innbyggerne ser ikke alltid hva vi bidrar med, legger Idar Håland til.

 

Ikke sidrumpa

Klepp Næringsforening engasjerer seg ofte i tunge politiske saker. Idar Håland mener det er mer tyngde i det når foreningen uttaler seg enn om medlemsbedriftene skulle gjort det hver for seg.

-I næringsrelaterte saker som for eksempel samferdselsløsninger, nye tomteområder og sentrumsutvikling, spiller foreningen en viktig rolle som pådriver og talerør for næringslivet, sier han.

-Det er gjerne butikker og handel som får mest oppmerksomhet utad, men vi stiller like mye opp for andre. Vi har også flere medlemsfordeler, følger Odd Byberg opp, og trekker fram samordnet renovasjon for næringslivet som et eksempel på en fellesløsning som er skapt gjennom næringsforeningen.

-Det er en god ordning som næringslivet slutter lojalt opp om, bekrefter Idar Håland.

Om noen næringsdrivende ikke alltid ser hvilken nytte næringsforeningen skulle ha for akkurat dem, forsikrer Idar Håland at det er mulig å gjøre noe med det.

-Vi vil ha med både store og små bedrifter, og jobber like entusiastisk for alle. Vi er ikke sidrumpa. Er det noen som mener vi bør engasjere oss på nye områder, så er vi klare til å snu oss rundt og gjøre det. Men vi trenger innspill, sier han.

-Alle næringsdrivende vil ha nytte av å være med i Klepp Næringsforening, mener Idar Håland.

Redaktør -

Nyheter

Trollet på hytta hjalp til med kveldsstellet

Trollet på hytta hjalp til med kveldsste...

Kristine Buettner blander gjenkjennelig hverdagsproblematikk ...

Nazi-unge!

Nazi-unge!

Om klimaet for «sopere» den gang - gjennom ...

Engleglans og pillefygerter - POCKET

Engleglans og pillefygerter - POCKET

I en tid da selvrealisering var et fremmedord ...

Politiprofiler - Bind II

Politiprofiler - Bind II

Om politifolk som var med og viste vei

Signaler og tegn

Signaler og tegn

Jeg ber til en Gud jeg ikke kan se. Gi meg ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...