Kjemper mot utspekulerte forbrytere

01.10.2004
Kjemper mot utspekulerte forbrytere
Politibetjent Bjørn Andreas Søyland og politiet på Jæren opplever at byrelatert kriminalitet også gjør innpass på Jæren.

Kriminaliteten øker, politiet får mindre ressurser.

Kriminaliteten på Jæren øker. Gjerningsmennene bruker grovere metoder enn noen gang før.

 

-Straffesaker hos oss har fått et kraftig oppsving og øker totalt sett, sier Bjørn Andreas Søyland, politibetjent ved Hå Lensmannskontor.

 

Han er ikke i tvil om at kriminelle stadig tar grovere metoder i bruk enn hva tilfellet var for ti år siden. Særlig voldssaker bærer preg av aggressive metoder.

 

-Kort fortalt kan vi si at folk gjorde opp med ”tørre never” før i tiden. Slagene stoppet da en person ble satt ut av spill. I dag ser vi at slagene fortsetter også etter at offeret ligger nede for telling, forklarer Søyland og tror at årsaken ligger i samfunnsutviklingen.

 

-Hemninger er smuldret bort, og vi lever i et samfunn som er utsatt for stor påvirkningskraft i form av media og underholdning, mener han.

 

Unge narkotikaforbrytere

Hå lensmannskontor har satt inn store ressurser for å holde tritt med narkotikaforbrytere. Narkotikamisbrukere blir stadig yngre. Flesteparten av misbrukerne som politiet kommer i kontakt med er i aldersgruppen 17-30 år.

 

-Narkotika er et økende problem utover Jæren. I det siste har vi konsentrert oss om å få bukt med bakmenn i narkotikasaker.

 

Søyland er enig i at det har skjedd en urbanisering av kriminaliteten på Jæren.

 

-Kriminalitet som er vanlig i byene gjør seg gjeldende også på Jæren. Økt befolkningsvekst, flere skjenkesteder og at de kriminelle opererer over større områder er noen av årsakene, tror Søyland.

 

Vinningsforbrytelser har fått et særlig oppsving på Jæren. Uten at Søyland vet årsaken til dette, kan kollega Per Gunnar Kvame ved Klepp Lensmannskontor peke på at forbryterne bak spilleautomater i Klepp, gjorde sitt til at denne statistikken har økt i år.

 

-Det ser ut til at vi har nøstet opp banden som sto bak tyveriene av spilleautomater. Til tross for det ser vi at vinningsforbrytelser stadig blir mer populært, sier Kvame som ikke tror at det er lettere å være forbryter på Jæren i dag enn tidligere.

 

-Jeg synes vi får mye ut av de ressursene vi har. Lensmannskontorene på Jæren samarbeider godt, men det er ingen tvil om at vi trenger flere folk, sier Kvame.

 

Kutter ut skolebesøk

Mangel på ressurser gjør at lensmannskontorene på Jæren dropper å besøke skoler og barnehager. Besøkene var en viktig del i politiets forebyggende arbeid. Tiltakene er byttet ut med andre arbeidsoppgaver som anses som viktigere.

 

-Det triste med at vi ikke går ut i skolene er at vi mister muligheten til å skape gode relasjoner til barn og unge. Tidligere fikk vi dialog med ungdom tidlig, noe som gjorde at terskelen for å kontakte politiet var lavere, sier Søyland og beklager at tiltak som Trygg Trafikk og annet arbeid nå er overlatt til skolene selv.

 

I stedet har politiet nå gått over til å ha en kontaktperson som besøker skolene. Søyland mener det er viktig å være til stede i skolene, og får støtte fra lensmann Oddvar Tengesdal.

 

-I skolene bruker vi ikke lenger tiden vår på kjekk ungdom. Vi bruker tiden vår på ungdom som trenger oss, konstaterer Tengesdal.

  

Ved Klepp Lensmannskontor merkes samme utvikling. Kriminaliteten har øket de siste årene, og volden er blitt grovere og mer utspekulert.

 

-I år er det særlig vinningskriminalitet som peker seg ut. Vi hadde en gjeng som sprang rundt og ranet spilleautomater, men vi har heldigvis fått nøstet opp dette, sier politibetjent Per Gunnar Kvame ved Klepp Lensmannskontor.

 

Han skulle gjerne sett at lensmannskontoret hadde flere betjenter, men mener at politiet gjør en god jobb med de ressursene som er tilgjengelige.

 

Som ved Hå Lensmannskontor har også kontoret på Klepp måtte kutte i midlene til å gå ut i skoler og barnehager. Dette er nå erstattet med en politimann som er kontaktperson og har ansvarer for sin skole. 

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Kriminalitet, Bjørn Andreas Søyland,

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...