Tiåret som endevendte Norge

18.11.2014
Tiåret som endevendte Norge
Forfatterfoto

Som kjære barn, kan også et tiår få mange navn og betegnelser. 1960-tallet er et slikt år som har fått mange og relativt forskjellige betegnelser knyttet til seg. De gyldne sekstiårene, de opprørske, og de frigjørende, er eksempler på dette. Det var også på 60-tallet at uttrykk som "han jobbe offshore", ble en del av dagligtalen.

Engwall Pahr-Iversen (f. 1944) er forfatteren av boken 60-tallet. Han tok eksamen ved det første kullet ved Norsk Journalisthøgskole i 1966. Siden har han vært knyttet til ulike typer media og innehatt ulike redaksjonelle funksjoner. Han var blant annet ansvarlig redaktør i Vestfold Arbeiderblad fra 1973-78 og i Rogalands Avis fra 1978-90. Han har også vært tilknyttet NRK som programleder. Pahr-Iversen har mottatt flere stipendier og hatt flere studieopphold i USA. Han har vært foreleser ved nordiske mediekongresser og skrevet en rekke bøker med lokalhistorisk utgangspunkt.

- For egen del skal jeg nøye meg med å hviske at 1960-årene var et tiår hvor det meste i Norge ble endevendt, sier han.

- Det norske samfunnet som folk flest sa farvel til da tappenstrek ble blåst for 1950-årene, var et ganske annet enn det samfunnet som befolkningen tok steget inn i 1970-årene med. Det er vel ikke noen tiår i historien som forårsaket så store samfunnsmessige endringer på alle plan som nettopp 1960-årene gjorde. De la grunnlaget for en ny framtid, fortsetter han.

1960-tallet var tiåret da Norge kastet av seg husmannshammen og begynte å vokse seg stort og sterkt, og ikke minst selvsikkert. Lokalt var det merkbart at det gamle uttrykket "Eg e fra Stavanger, jørr det någe?", ble byttet ut med det langt mer selvskrytende slagordet " Eg e fra Stavanger, va det någe?"

- Det skjedde mye både i Norge og i verden i 60-årene. Fjernsynet gjorde sitt inntog i landet, selvsagt i sort-hvitt, fordi Stortinget fortsatt mente at fjernsynet kunne være en fare for folkesjelen, det ble funnet olje på norsk sokkel, Kings Bay-ulykken på Svalbard, og mennesket gikk for første gang på månen, fortsetter Pahr-Iversen.

Inngangen til 1960-årene var på lokalplanet preget av et blålig lysskjær som lå over atskillige dagligstuer i noen tidlige kveldstimer. Det var en tid da godtfolk gjerne søkte sammen hos de venner og bekjente som hadde skaffet seg et fjernsynsapparat, og som med avgjort fare for liv og lemmer, møysommelig hadde maktet å montere en fjernsynsantenne høyt oppe på husveggen.

- Men det viktigste som skjedde i regionen og i Norge for øvrig, var nok at det amerikanske oljeselskapet Phillips fant olje i det andre borehullet som var utført på Ekofisk-feltet. I en pressemelding fra Oklahoma sa selskapet at det var for tidlig å si om funnet var drivverdig. Det ville først være klart om 2-3 måneder, men selskapet så meget optimistisk på funnet. Som vi alle vet, endret dette funnet det norske samfunn og økonomi på en måte vi aldri før eller senere har opplevd, avslutter Engwall Pahr-Iversen.

Carsten Flo

Nyheter

Aller helst vil eg danse

Aller helst vil eg danse

Det lakkar og lir … - Kom, lat oss snu timeglaset ...

«‘DAYÊ’» Er lyden av kjærlighet»

«‘DAYÊ’» Er lyden av kjærlighet»

En gripende reise gjennom generasjoners kamp, ...

Trollet på hytta hjalp til med kveldsstellet

Trollet på hytta hjalp til med kveldsste...

Kristine Buettner blander gjenkjennelig hverdagsproblematikk ...

Nazi-unge!

Nazi-unge!

Om klimaet for «sopere» den gang - gjennom ...

Engleglans og pillefygerter - POCKET

Engleglans og pillefygerter - POCKET

I en tid da selvrealisering var et fremmedord ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...