Fryktet man for romersk invasjon av Jæren?

04.02.2016
Fryktet man for romersk invasjon av Jæren?
Anders Kvåle Rue
Professor Torgrim Titlestad holder foredrag på Klepp bibliotek tirsdag 9. februar kl. 18.00

Den anerkjente historikeren professor Torgrim Titlestad sier at det er tegn som kan tyde på dette.
I foredraget han skal holde i Klepp bibliotek tirsdag 9. februar kl. 18.00 vil dette og Jæren senere i vikingtid være tema, med vekt på Erling Skjalgsson og trellefrigjøringen.

Jæren har uvanlig mange ringformede tun som en del av det lokale tingsystemet, dette kan ha blitt fremskyndet for å organisere et eventuelt forsvar av Jæren mot en fryktet romersk invasjon. Dette kan være en historisk bakgrunn som førte til at Jæren og Hafrsfjord ble et maktsentrum i vikingtid. Titlestad sier at det var flere naust i regionen enn befolkningstallet skulle tilsi, noe som er forenlig med et sjømilitært maktsentrum.

Professor Titlestad sier at det er interessant å tenke seg hvis dette hadde faktisk skjedd. Vi ville hatt en fullstendig forskjellig utvikling. Hele området ville da ha vært påvirket av romersk kultur og vi ville ha lært om vår historie gjennom rapportene som alle provinsene sendte jevnlig til Roma.

Han sier videre at de visste meget godt om hva som skjedde i andre Nord-Europeiske land, allerede før vikingtid var det utstrakt handel. Og de hadde nok god kjennskap til romernes harde fremferd i nærliggende England og Skottland.

Harald Anvik

Nyheter

–	Det er fysikk forklart på en gøyal måte

– Det er fysikk forklart på en gøyal måt...

Hilde Sunde har, i samarbeid med illustratøren ...

Øyeblikk av lykke

Øyeblikk av lykke

Det du gjør - gjør det helt - ikke ...

Skyldens stemme

Skyldens stemme

I visse perioder kan skyldfølelsen ta ...

Sonare Livstopper

Sonare Livstopper

«Interessante tanker, båret fram på ...

Bekjennelser

Bekjennelser

Kan det tenkes at det vi ikke vet, er det ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...