Speid etter løsningene

24.07.2017

Jeg tror vi mennesker er opptatt av skyld fordi vi trenger et sted å plassere det som er galt og urett; ikke bare inne i oss, men også de feil og overtramp som skjer oss i dagliglivet.

”Det er din skyld!” sier vi ofte. Det kan være både rett og riktig, men det spørs om det å lete etter skyld ved enhver anledning er så smart?

Jeg tror – og dette mener jeg veldig alvorlig – det er viktigere og mer nyttig for alle å lete etter løsninger enn å grave seg ned i feil, problemer og skyld. Skyld og skyldfølelse kan du ikke bruke til noe, men løsningene kan du bruke til å gå videre.

Hvis en du kjenner – eller du selv – har gjort noe galt, så plassér ansvaret der det hører hjemme. Det å ydmyke seg selv eller andre på bakgrunn av en misère, er ofte svært ødeleggende.

Det finnes mennesker som bærer på så mye skyld og skam at de ikke klarer å gå oppreist. Du kan av og til se det på dem. De går der duknakket og med krum rygg. Det er vanskelig å rette seg opp. De tar på seg alt, og jo mer, jo bedre.

Rent menneskelig må det være viktigere å finne løsninger på problemene fremfor å skape skyldbetyngede mennesker.

Hvorfor? Fordi vi alle er mennesker som er avhengige av både forståelse og tilgivelse for å leve videre – med rak rygg. Vi er alle født med feil og mangler, og det må vi leve med enten vi vil eller ikke. Da er det viktigere å speide etter løsningene – og ikke etter feil og skyld.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Det lille følelsesspillet - SPILL

Det lille følelsesspillet - SPILL

Spillet som styrker båndet mellom deg ...

Når gullskiven lukker sitt øye

Når gullskiven lukker sitt øye

Livets mangfold er hovedtemaet ...

Øvelse gir håp

Øvelse gir håp

Livet er en øvelse i å mestre ...

Et badekar av følelsa

Et badekar av følelsa

"Mi sårbarheit e min superstyrke."

Mens fuglene synger

Mens fuglene synger

Møtte veggen ... Tapetsert eller malt? ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...