I egoismens tidsalder

14.11.2016

Ingen jeg kjenner vil stå fram og si at de eregoister. Egoismens motsetning er altruismen, noe som innebærer å dele med andre, å arbeide for å fremme andres interesser og å gjøre det andre vil og ikke det man selv vil. Altruisme innebærer altså å eksistere for andres skyld.

Faktum er at ingen kan leve et godt liv uten å være litt egoist. Egoistbegrepets korrekte definisjon er å handle i egen interesse. Dette innebærer å være egennyttig; å ha nytte av sine egne handlinger. Det ligger i sakens natur at ingen kan leve uten å ha nytte av sine handlinger. Egoisme innebærer å eksistere for sin egenskyld. Man eksisterer ikke for sin egen skyld hvis man ikke får handle i sin eget interesse.

 

Men det er forskjell på egoisme og egoisme. Jeg vet om en kvinne som i storfamilien tok opp følgende problemstilling: nå hadde alt blitt så dyrt at hun foreslo at man skulle sløyfe gavene til de voksne og barna, bare ikke til hennes barn. Dette er kanskje mer dumhet enn egoisme, men forteller noe om hvor ensporet egoismens vesen er – meg og mitt og ikke noen andre.

Egoismens «fetter» er gjerrigheten. Det å være gjerrig er et karaktertrekk som det nesten gjør vondt å oppleve. I Sverige kaller man det å være gjerrig for «snål». Mixer vi språkene litt, kan vi på norsk si at «den som er gjerrig er snål».

Det er få som tenker på at det å dele har noe med ens eget velbefinnende å gjøre. Deler du med andre gjør du både andre og deg selv glad. Det er sannheten rundt dette.

 

På den annen side – det finnes mennesker som deler så mye at de ikke har noe igjen selv. Det blir galt. Vi trenger det vi har og vi skal bruke det vi har – det gir grunn til både takknemlighet og glede, men det gir like stor glede å dele.

Men egoismen kan gi seg mange uttrykk. Hvem av oss har ikke sett oss lei på mennesker som kun driver egospill. Det er like bedrøvelig som trist. Noen mennesker er så egoistiske og gjerrige at de ikke en gang deler med seg selv. Det er tragisk.

 

Nei, løft hodet og se andre og se deg selv i sammenhengen, del med andre og del med deg selv – og søk lykken i fellesskapets sanne glede. Da skal du se at «den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad».

Og den som deler, vil det alltid bli delt med. Det er i hvert fall min erfaring.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Vin møter poesi

Vin møter poesi

Vin løfter poesien. Poesi hever vin...

Psykiatripoesi

Psykiatripoesi

En samling av sterke tekster om et plaget ...

Alt er bare snø

Alt er bare snø

Sterke dikt - som skildres med få ord ...

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Kan det sies på rim? - Selvsagt og nok ...

Du er viktig

Du er viktig

Dikt om gleden over Gud, kjærligheten ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...