Hvordan overleve språklig i Dalane

02.10.2014
Hvordan overleve språklig i Dalane
Linda Husveg

Alt språk er i utvikling, og folk som har mye kontakt med hverandre, får felles språkutvikling, til forskjell fra grupper av mennesker som har mindre kontakt med hverandre. Dette er bakgrunnen for at det har oppstått dialektforskjeller her i landet. Den norske geografien gir oss derfor en viktig forklaring på hvordan dialektgrensene oppstått.

Linda Husveg (f.1975) er fra Maudal i Gjesdal, men er nå bosatt i Bjerkreim. Hun er gift og har to barn. "Hørane og dørane" er hennes debutbok.

- DiaIdeen til boken kom da jeg så Bente Vigre på TV. Hun snakket om sin bok, "Jysla Jillt", som tar for seg Jærdialekten. Da tenkte jeg at det vil jeg gjøre for Dalanedialektene. Jeg tok kontakt med Commentum Forlag, og fikk dem med på ideen. Jeg er ikke fra Dalane selv, men har bodd i Bjerkreim kommune siden jeg var 16 år gammel. Jeg trodde ikke jeg snakket Bjerkreimsdialekt, men har i arbeidet med boken oppdaget at jeg i stor grad gjør nettopp det. Kanskje jeg til og med har blitt flinkere gjennom prosessen med å skrive, sier hun.

- Jeg har lenge vært lidenskapelig opptatt av dialekt. Det finnes så mange fine ord og uttrykk som ikke blir brukt så mye lenger. Så en uhøytidelig ordbok kan kanskje inspirere andre til å ta i bruk gamle ord. Kanskje også på en ny måte. Man må bruke dialekten sin aktivt. Jeg mener ikke at en kun skal "holde på dialekten sin", men videreutvikle dens særpreg og bruke den aktivt.

- Boken er for de aller fleste, og har ingen spesifikk målgruppe. Når det gjelder tittelen, har jeg valgt denne av den nøkterne grunn at jeg mener alle i Dalane har et forhold til disse to ordene. Dette er en bok som, litt humoristisk sagt, er en overlevelsesbok med ord og uttrykk som brukes av Dalanebuen, fortsetter hun.

Her er et par eksempler fra boken:

Benkestråttar: Lat person

Fåttlause: Hjelpeløs, tafatt

I fautan: I god form

- Skriveprosessen har vært basert på hjelp fra andre. I tillegg til en egen "fjæsbokside" for å samle ord og uttrykk, fant jeg, en side som inneholdt ord og uttrykk fra Egersund på samme sosiale media. Boken ble til ved å gå gjennom det skriftlige materialet, og ved å se og høre det som lokalbefolkningen mente var ord som særpreget dialekten i Dalane..

- Jeg ser jeg frem til bokutgivelsen med stor glede. Planen er å lansere boka under Bjerkreimsmarken. Jeg ser for meg at jeg kan få mange kjekke "drøser" den helga, smiler hun avslutningsvis.

Carsten Flo

Nyheter

Når gullskiven lukker sitt øye

Når gullskiven lukker sitt øye

Livets mangfold er hovedtemaet ...

Øvelse gir håp

Øvelse gir håp

Livet er en øvelse i å mestre ...

Et badekar av følelsa

Et badekar av følelsa

"Mi sårbarheit e min superstyrke."

Mens fuglene synger

Mens fuglene synger

Møtte veggen ... Tapetsert eller malt? ...

Krupas angriper monsterviruset

Krupas angriper monsterviruset

Flott barnebok om astma og krupp – rikt ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...