Sikher og sikhisme på norsk

09.03.2020
Sikher og sikhisme på norsk
Universitetsforlaget
Sikher

Mangfoldets største mulighet er å lære. Tilegne seg nytt stoff. Treffe nye mennesker og få et rikere liv. Det handler om å være åpen for utenforstående impulser, være nysgjerrig på det som er nytt og møte det med et åpent blikk og sinn.

Nå er det kommet en bok om sikher som ikke bør gå interesserte forbi. Den er faglig forankret og bygger på nitide undersøkelser for å finne ut av hva som er hva – og hva sikhismen betyr. Det er ikke gjort i en håndvending å forstå det, derfor er den nye boken av Halldis Breidlid en god veiviser i et terreng det er vanskelig for Ola Nordmann å bevege seg i og gjennom. Den som vil forsøke å forstå, må ha kunnskaper.

De første sikhene kom til Norge i 1969 – trolig fra Nord-India (Panjab) – og etablerte seg her på begynnelsen av 70-tallet. På Alnabru i Oslo har de bygget sitt gudshus – gurdwara – og med utgangspunkt i dette drives det en omfattende religiøs og samfunnsmessig virksomhet for sikher – nærmest som et samfunnshus. Det nærmer seg 5000 sikher som bor i Norge.  Og totalt sett har sikhene ca. 25 millioner tilhengere i verden.

Det å tilhøre sikhene er like mye en religion som en måte å leve på. De har gjennom tiden forkastet mange av hinduismens ritualer og det velkjente kastesystemet og legger vekt på yoga, et indre liv ofte preget av mystikk og selvsagt forestillingen om en enhetlig og altomfattende guddom. De mener at «de troende» er ett folk, og det finnes ikke noe presteskap i ordets egentlige betydning.

Å forstå sikher er en oppgave i seg selv. Det er dialogen som teller her som alle steder ellers, og kun i dialogens forstående rammer er det mulig å tilegne seg kunnskaper som kan gi en ytterligere grobunn for forståelsen. Hvis da forståelsen er noe mål i seg selv? Det handler om å respektere. De aller fleste mannlige sikher går med turban.

Foreliggende bok er gjennomarbeidet med tanke på dette. Den informerer, kommenterer og opplyser, og bringer oss flere skritt nærmere i religionsdialogen. Halldis Breidlid har lagt et meget godt stykke arbeid på bordet.

Boken egner seg for studenter, men fremfor alt for den som vil vite mer om spennende strømninger i verdensfloraen generelt og den norske spesielt. At boken er skrevet for norske forhold og på den måten gir innholdet en verdifull ramme, er en av bokens absolutte fordeler.

Fordi sikhisme langt på vei handler om noe det ikke er gitt alle å forstå, er boken utstyrt med en forklarende ordliste hvor det er mulig for den enkelt å trenge seg dypere inn i stoffet når boken leses.

For den interesserte er det rett og slett bare å sette seg ned og lese. Her er det mye å hente for den som vil utvide sin egen horisont og gå videre i kunnskapens uendelige univers.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Aldri hjemme

Aldri hjemme

De spør hvordan det var, å flykte ...

Kvinner og mén

Kvinner og mén

Hva skjuler seg bak fasadene? Bli med på ...

Desemberbarn

Desemberbarn

Hva faen gjør man med savn, liksom ...

Alle årstidene i mitt hjerte

Alle årstidene i mitt hjerte

En gripende diktsamling om forløsning, ...

Stråle 3

Stråle 3

Ei vakker og tankevekkande bok

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...