Planer for sommerferien?

01.03.2005

Hva med å være turist i eget nærområde! Jæren kan by på et mangfold av severdigheter. Her presenterer vi noen med historisk verdi.

Arne Garborgs dikterbolig Knudaheio er kjent og kjær, ikke bare for oss som bor på Jæren, men også for tilreisende. Like kjent er kanskje ikke Fotland bygdemølle eller Træet på Line. For historisk interesserte er det et vell av muligheter på Jæren. Noen forslag er her ordnet kommunevis:

 

Klepp

Feistein Fyr

2140 meter ut i havet fra Sele ligger Feistein fyr. Fyret ble oppført i 1859. Det er 25 meter høyt. Ettersom holmen det ligger på rager 9 meter over vannflata er selve fyrlykta 36 meter over havet. Fra starten i 1859 var fyrtårnet en del av fyrvokterboligen. Men i dag er det et fyr i støpejern som viser vei langs den langstrakte jærkysten. Støpejernstårnet ble oppført i 1915.

Man må bruke båt for å ta seg ut til holmen. I april og mai hekker fuglene, så det gjelder å være forsiktig i denne perioden.

 

Kristinahuset på Grude

Ekte jærhus fra tidlig 1880-tall, lokalisert på Grude (Håland). Gråsteinsmur, en gavl og to skuter. Det var lærer og gårdbruker på Grude, Thomas Tollefsen, som reiste Kristinahuset. I dag er huset eid av Klepp kommune, som overtok eiendommen i 1989. En gruppe brukskunstnere bruker bygningen, og har blant annet salgsutstillinger på stedet.

 

Orre gamle kyrkje

Orre gamle kyrkje har røtter 800 år tilbake i tid. Dette er den eldste bygningen i Klepp, og er en kirke uten spir. Den ble reist som murbygg på 1200-tallet, men rundt 1860 kom kirkekoret som et tilbygg i tre. Våpenhuset kom i 1663. De eldste gravene er datert 1400-talet. Altertavla er fra 1656, mens døpefonten trolig er frå den tida kirke ble reiset. Ligger omlag 8,5 km fra Kleppe.

 

Redningsstasjonen på Reve

Refve Redningsstasjon ble etablert så tidlig som i 1854 og holdt det gående i 140 år før den ble museum. Jærens Rev var beryktet blant sjøfolk, og ikke mindre enn fire av ti skuter som støtte mot Kleppestrendene mellom 1841 og 1866, havarerte mot Revestranda. Den første redningsraketten ble skutt ut i 1858, da et skip som skulle til England kom helt ut av kurs og havnet på den ytterste kanten ved Reve. Stasjonen ble lagt ned for godt i 1993. I dag ligger den intakt med utstyret som redningsmannskapene trengte da de måtte ut på oppdrag.

 

 

Time

Garborgheimen

Arne Garborgs barndomshjem. Typisk jærhus, restaurert og møblert som på hans tid.

Knudaheio

Ble bygget av Arne Garborg som sommerbolig i 1899. Han tilbrakte noen uker her hver sommer, for det meste i ensomhet. Her kan man se den praktfulle utsikten over Jæren som Garborg kunne forsvare de hundre kronene han brukte på å kjøpe eiendommen. Huset i jærhusstil er svært enkelt, slik Garborg ville ha det. Noen gjenstander fra barndomshjemmet på Garborg finnes her, sammen med fototrykk av de fleste førsteutgavene av Garborgs bøker.
Lokalisert ca. 12 km fra Bryne ved fylkesvei 201 øst fra Undheim, over brua mot høyre.

 

Lyngaland gardsanlegg

Gårdsanlegg fra folkevandringstida, lokalisert nær Sæland. Midt i beitemarkene til sauer og kyr ligger rester av gårdsbruker Homsi. To hustufter synes godt i terrenget. Den største tufta er rester av et 63 meter langt hus med fem rom. Den minste viser spor av et 30 meter langt hus. En mengde hauger omkranser husene, og man tror at om lag 25 av disse er gravhauger, mens et femtitalls er rydningsrøyser.

 

Time bygdemuseum
Bygdemuseet i Time holder hus i andre etasje i Undheim samfunnshus. Ustillingene viser møbler, klær, redskap, verktøy og mye annet fra bondesamfunnet på 1800-tallet. Museet holder åpent noen søndager når det er middagsservering i samfunnshuset. Ligger om lag 12 kilometer fra Bryne.

 

Fotland Bygdemølle

Bygdemølla på Fotland har sport helt tilbake til 1668. Mølla ble bygget i 1848, men på dette tidspunktet hadde man allerede drevet maling mot betaling siden 1668. Mølledriften opphørte i 1968. Etter 1995 har mølla vært museum og utstillingslokale for kunst. Den blir også benyttet til mindre arrangement. Sivilarkitekt Per Line er mannen bak restaureringen. I det restaurerte torvhuset ved siden av selges kvalitetsbrukskunst.
Sommeråpent 1/7 - 17/8 hver dag kl 12-17. Inngang kr 20,-/30,-/50,-.

 

Fotland Kraftstasjon

Kraftstasjonen på Fotland ble bygget i 1915, av framtidstro jærbuer som var overbevist om at man nå hadde elektrisk kraft "i al overskuelig Fremtid" i Time. Herligheten varte bare i tre år, før det var behov for å supplere med bedre elektrisitetsforsyning. Da kraftstasjonen på Fotland brøt sammen i 1972, sto den for fattige to prosent av årsforbruket i Time kommune. I 1991 ble kraftstasjonen gjenåpnet, denne gang som et regionalt vannkraftmuseum.
Åpent søndager og helgedagar i perioden mai - august kl 13-17. Gratis adgang.

 

Fornminneområde på Vestly

Skilt innen gangavstand.

 

Hanaland på Ree

Middelalderbosetning.

 

Husmannsplassen Træet

Træet var husmannsplass og kårstue under gården Line. Huset ble bygget rundt år 1780, og var i bruk 1900. Femti år senere ble det donert til Time kommune, men det skulle ta nye femti år før det ble restaurert. I dag fremstår det som opprinnelig. Træet er et typisk jærhus, med en liten, laftet firkantstue på 3,5 x 5,5 meter. I kjøkkenet er det jordgulv og ildgruve.

Husmannsvesenet hadde litt andre dimensjoner på Jæren enn ellers i landet. I 1875 var det 54 husmenn i Time. I 1920 var det bare tre igjen.

Træet ligger like ved Rv. 44 sør for Bryne.

 

Grødalandstunet

Bygdetunet på Grødaland gir mange vakre eksempler på den særegne arkitekturen som i sin tid ble tilpasset jærlandskapet.  Grødalandstunet er to tun med godt bevarte bygninger fra 1700- og 1800-tallet. Løer i stavkonstruksjon og godt bevarte jærhus. Gamlehuset
har interiør fra midten av 1800-tallet, mens Torehuset er innredet i stil fra 1920-tallet. Hå kommune eier Grødalandstunet og står for driften i samarbeid med Hå historie- og ættesogelag. I sommarhalvåret er det aktivitetar som blant annet viser hvordan livet på garden artet seg i gamle dager.

 

Hå Gamle Prestegard

Restaurert prestegård fra 1787 som er et kjent nasjonalt reisemål for kulturelle opplevelser. Det arrangeres utstillinger med lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Egen utstilling om mennesker og natur på Hå i steinalderen, med funn frå strandgravfeltet fra ca. 500 e.Kr., som ligger på rullesteinstranda ved prestegården.

 

Jærgarden Kvalbein

Etter et forlis på stranda ved Kvalbein i 1852 tok man initiativ til dannelsen av redningsstasjoner på de mest utsatte stedene langs norskekysten. En av de to første stasjonene som da ble opprettet ble lagt til garden Kvalbein. Dette var forløperen til det som i dag er Redningsselskapet, så en liten bit "norgeshistorie" knytter seg også til plassen. Matservering. Lokalisert like ved Rv. 44.

 

Nærbø kyrkje

Vakker trekirke fra 1834 med altertavle fra 1620 av Reimers.

 

Ogna kyrkje

Middelaldermurene fra ca. 1250 utgjør hovedelementet i den nyoppbygde kirken på Ogna. Vestportal, døpefont og alterbord er i kleberstein frå middelalderen.

 

Varhaug gamle kyrkjegard

Ved havet på garden Varhaug. Kirkegård fra middelalderen. Skiltet fra Rv. 44. Kapellet er åpent søndager ut oktober.

 

Vedafjell

Tysk kystartillerianlegg som var en del av forsvaret av Jæren under krigen. Flere tunellganger. Ta med lommelykt. Skiltet fra Rv. 44.

 

Av Tom Gaudland

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Typisk jærhus, Jæren, severdigheter,

Nyheter

Vin møter poesi

Vin møter poesi

Vin løfter poesien. Poesi hever vin...

Psykiatripoesi

Psykiatripoesi

En samling av sterke tekster om et plaget ...

Alt er bare snø

Alt er bare snø

Sterke dikt - som skildres med få ord ...

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Kan det sies på rim? - Selvsagt og nok ...

Du er viktig

Du er viktig

Dikt om gleden over Gud, kjærligheten ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...