HUMAN-ETISK FORBUND

07.02.2005

Hvorfor ble vi født? Hva er meningen med livet? Hva skjer med oss etter
døden? Er det mulig å skape en verden uten ondskap?

Dette er noen av livets vanskelige spørsmål som ingen unngår. En del mennesker finner "sine" svar i en av religionene. Andre hevder at dette ikke er mulig. Noen av disse kaller seg humanetikere og er medlemmer av 
Human-Etisk Forbund.
Forbundet ble stiftet i 1956 av Kristian Horn og er med i en  verdensorganisasjon for humanister, International Humanist and Ethical Union. 
Jæren Human etisk forbund har 335 medlemmer i Klepp,Time og Hå kommune.

 

Ingen bøker
Det humanetiske livssyn har ingen hellige bøker og ingen dogmer.
Humanetikeren finner det oftest riktigere å stille spørsmål. De mener det er  noe befriende i å ha rett til å stille spørsmål. Når andre mennesker bestemmer for deg, har du verken frihet eller ansvar; derfor anser humanetikere prinsippet om selvbestemmelse som viktig. Dette betyr ikke at humanister mener de har rett til å gjøre hva de vil, men følger samfunnets lover og regler. 
En humanetiker baserer seg helt og fullt på det liv vi lever her og nå og på  forholdet til andre mennesker. Kampen for menneskeverd og menneskerettigheter er viktig. 
En viktig side ved menneskerettighetene er synet på menneskeverdet. Human  etikerne mener man ikke skal vurdere verdiene av mennesket ut fra hvor nyttig det er for samfunnet eller ut fra hvor stor makt eller status det 
har, siden alle er likeverdige.

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Human-Etisk Forbund,

Nyheter

Det som er viktig i livet

Det som er viktig i livet

– Jeg håper å få fram det ...

En reise ut av mørket

En reise ut av mørket

– «Gnisten» er en bok om reisen min inn i ...

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen man tar i livet

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen ...

– Å være seg selv er for mange ...

For dårlig oppfølging av fødende

For dårlig oppfølging av fødende

Først lenge etter en akutt innleggelse ...

Gnisten

Gnisten

Vi har alle valg - så våg å ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...