Fred og fordragelighet

07.02.2005
Fred og fordragelighet
Tathe Zokoza Esprance fra Kongo.

På Nærland flyktningmottak bor kristne og muslimer side ved side uten store motsetninger.

Gulvet er dekket med fargerike tepper. Litt på skrå, tvers over teppene er det to linjer markert med brun tape. Ingen dekorasjoner på veggene. Kun to oppslagtavler. På den ene henger listen over bønnetider, på den andre henger to slitte kalligrafer. Et for Allah. Et for profeten Mohammed.

- Vi må ta av oss sko før vi går inn, og kvinner må dekker håret.

This is a holy place, forklarer Mukhtar Abdullahi Odawaa(27) når han viser fram det muslimske bønnerommet på Nærland Flyktningmottak.

Fellesskap

Han er fra Somalia, men har bodd på flyktningmottaket i de to siste årene. Nå har han fått innvilga opphold, og gleder seg til å flytte til Bergen.

- Jeg er veldig glad for bønnerommet som vi muslimer har her på Nærland. Det er viktig å kunne komme sammen for å be i lag med andre troende, sier Mukhtar.

- Ifølge den Islamske lære bør en be fem ganger om dagen til fastsatte tider. Vi er mellom 10 -15 menn som bruker dette bønnerommet aktivt hver dag, forklarer han videre.

Rommet er lite. Det må bli ganske trangt når 15 mennesker er samla her inne?

- Det er bare menn som samles til bønn her, kvinnene ber som regel inne på rommene.

Ifølge Koranen bør menn be i lag, mens kvinner kan be alene, forteller Mukhtar.

- De muslimske kvinnene viser stor hengivenhet overfor religionen sin, bemerker Tathe Zokoza Esperance, en 37 år gammel kvinne fra Kongo. Hun er med på omvisningen i bønnerommet.

Tathe har bodd på Nærland i 18 måneder, men venter nå på at en kommune kan ta imot henne.

- Vi som er kristne bruker et rom på “Barnebasen” her på Nærland for våre samlinger, sier Tathe.

To ganger i uken er det faste møter. Vi er en blanding av katolikker, ortodokse, protestanter og pinsevenner. Vi tenker ikke forskjeller, men likheter. Det er viktig å ha et fellesskap med andre kristne, fortsetter Tathe.

- Noen herifra er med på Alpha-kurs på Bryne, andre går på møter i Frikirken både på Bryne, og på Nærbø.

 

Samhold

- Det er lettere for oss kristne som bor her på Nærland å komme i kontakt med nordmenn, sier Tathe.

- Vi blir ofte invitert både på samlinger i menighetene, og hjem til folk privat. Det er sjelden at de som er muslimer blir invitert hjem til nordmenn, fortsetter hun.

Dette bekrefter Mukhtar.

Tathe og Mukhtar er enige om at kontakt med nordmenn gjør integreringen mye enklere, og at det virker som religionstilhørighet har mye å si om hvorvidt nordmenn tar kontakt. Da blir muslimer den tapende part.

Men på selve mottaket opplever de at religion spiller liten rolle i den daglige omgang mellom menneskene som bor der.

- Vi er alle mennesker, og liker å være i lag, og ha det godt og prate og le sammen, sier Tathe, og Mukhtar nikker helt enige.

- Hvilken religion vi tilhører er ikke viktig. Alle må få lov til å kunne be til den de vil. Det kan vi ikke bry oss med.

- De konfliktene som oppstår her blant beboerne bunner som regel i misforståelser som har bakgrunn i språkproblemer og kulturforskjeller, fortsetter Tathe, ikke religion.

- Jeg føler at samholdet er veldig sterkt blant oss som bor her, og vi prøver å leve så godt i lag som mulig, legger hun til.

- Vi kaller Nærland for et Universitet, sier hun spøkefullt. Vi lærer så mye av hverandre. Med så mange forskjellige mennesker og kulturer samla på en plass er det mye kunnskap å hente.

Mange nasjoner

Nå for tiden er det 201 beboere fra 26 forskjellige nasjoner på Nærland.

Av de fire store verdensreligionene er det kun kristendom og Islam som er representert der.

- I de seks årene jeg har jobbet på mottaket har vi kun hatt kristne og muslimer boende her, sier Milrid Aarsland, som er leder på Nærland flyktningmottak.

Hun bekrefter det som Tathe og Mukhtar har sagt om den fredelige sameksistensen på Nærland..

- I november hadde vi en fellessamling i Varhaug misjonshus. De kristne hadde ansvaret for preken og sang, mens de muslimske sto for maten. Det var et meget vellykka arrangement med mellom 200 - 300 gjester.

Og liksom for å demonstrere harmonien tar Thate fram en Bibel, og siterer noen vers.

Mukhtar sitter smilende ved siden av, og hører på med velvillig høflighet.

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Nærland Flyktningmottak,

Nyheter

Vin møter poesi

Vin møter poesi

Vin løfter poesien. Poesi hever vin...

Psykiatripoesi

Psykiatripoesi

En samling av sterke tekster om et plaget ...

Alt er bare snø

Alt er bare snø

Sterke dikt - som skildres med få ord ...

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Kan det sies på rim? - Selvsagt og nok ...

Du er viktig

Du er viktig

Dikt om gleden over Gud, kjærligheten ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...