Med Gud som læremester

07.02.2005
Med Gud som læremester
- Kristendommen er for meg nåde. Jeg får lov å leve og være Guds barn, for noe Jesus har ordnet opp i, sier Finn Vidar Knutzen.

For Finn Vidar Knutzen påvirker kristendommen hele hans personlighet. Gjennom Bibelen blir han fortalt hvordan livet skal leves riktig.

- Vendepunktet kom i ungdomsårene. Slik som Bibelen beskrev en kristen person stemte ikke med slik jeg var. I erkjennelsen fikk jeg etter hvert se og innse betydningen av det Jesus hadde gjort. Bibelen fortalte hvordan jeg kunne være en kristen, og det handlet om Jesus og det han gjorde på jorden, døde på korset og oppsto fra graven, forteller Finn Vidar Knutzen.

Han tar sin lære om Gud og Jesus med seg også i sitt arbeid som rektor på Jærtun Lutherske friskole på Bryne.

Grunnlaget for skolen er den evangelisk-lutherske lære, som er nedfelt i vedkjennelsesskriftene hos Den norske kirke.

 

Skriften alene

- I Luthersk er det bare Bibelen som skal oppstille læresetninger. Det skjedde et avgjørende skille ved Jesus. Det nye testamentet forklarer oss hva som er opphevet og oppfylt i forhold til Det gamle testamentet, sier Knutzen.

Den Lutherske forståelse av at det troende menneske kan nå visshet om sin frelse har sin bakgrunn i at frelsen utelukkende bygger på Guds nåde.

 

 Ingen flere åpenbaringer

Selv leser han i Bibelen hver dag, og opplever at den gir svar på mye han setter spørsmål ved i hverdagslivet.

- Det å få næring for sin tro skjer ved at jeg får møte Jesus. Det er derfor jeg leser Bibelen og går på møter på bedehuset. Vi snakker med Gud gjennom bønn. Han snakker med oss gjennom Bibelen, sier Knutzen.

Andre bøker om åpenbaringer som kommer på markedet rett som det er, har han ingen tro på.

- Han har gitt oss Bibelen, og den sier at det er slutt på åpenbaringene, sier Knutzen kort og kontant.

 

Synd

Det er mange ting Bibelen kaller for synd. Når det gjelder hans syn på homofilidebatten henviser Knutzen til det som står i Bibelen:

”Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.»” (Romerne 1,26-27)

Han ser at kristne ofte kan oppfattes av noen som fordømmende, noe han mener er feil.

- Bibelen sier ”Døm ikke for da skal du sjøl bli fordømt”. Ordet dømme betyr ikke det å si videre det som Gud først har sagt i sitt ord, hevder han. Men han mener også at da må en følge skriften selv.

- Gud tilgir, elsker og er rettferdig, men han ser ikke gjennom fingrene på ting. Han er langmodig, som Bibelen sier.

 

 Av Hanne Buljo

Redaktør -

Nyheter

Vin møter poesi

Vin møter poesi

Vin løfter poesien. Poesi hever vin...

Psykiatripoesi

Psykiatripoesi

En samling av sterke tekster om et plaget ...

Alt er bare snø

Alt er bare snø

Sterke dikt - som skildres med få ord ...

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Kan det sies på rim? - Selvsagt og nok ...

Du er viktig

Du er viktig

Dikt om gleden over Gud, kjærligheten ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...