Vil dele Jehovas budskap med andre

07.02.2005
Vil dele Jehovas budskap med andre
Forkynnerne Eric Meijer (bak) og Thorbjørn Sigurdsen bringer Guds budskap fra dør til dør.

Å spre Guds ord er medlemmene i Jehovas vitner sin viktigste oppgave. Det er for forkynnerne en verdifull, men ikke alltid like enkel jobb.

- Vi lærer om Gud og hans hensikter gjennom Bibelen. Vi i Jehovas vitner føler det som en personlig forpliktelse å fortelle andre om det, sier Thorbjørn Sigurdsen.

I likhet med profeten Esekiel prøver de å finne dem «som sukker og stønner over alle de vederstyggeligheter som blir gjort.», som det står i Esekiel 9: 4.

Den best kjente framgangsmåten Jehovas vitner benytter, er å gå fra hus til hus å forkynne det gode budskap.

- Det er jo så mye som skjer rundt i verden, og folk lurer på hva Gud gjør i det hele, sier Eric Meijer.

 

De sanne kristne

Jehovas vitner i nyere tid hadde sin begynnelse i 1870-årene. Den første tiden gikk de under navnet bibelstudentene, før de i 1931 tok det bibelske navnet Jehovas vitner. Fra den spede begynnelse har organisasjonen vokst til millioner av Jehovas vitner, som er travelt opptatt med å forkynne i over 230 land. I Klepp, Time og Hå har menigheten om lag 55 medlemmer.

- Vi ønsker å forme oss etter de første kristne. Vi har veldig lite tradisjoner. Det vi tror på skal være basert på det gamle og det nye testamentet, forteller Sigurdsen.

I følge Bibelen må alle sanne kristne forkynne for andre. Det har Gud gitt befaling om. Men det er individuelt hvor mye hvert enkelt medlem velger å bidra.

 

Budskapet

Det er ikke alle som føler behov for å prate om Gud og meningen med livet, og Jærens befolkning er ikke alltid like lett å komme i kontakt med.

- Ja, det hender vi får en dør i ansiktet, innrømmer Eric Meijer.

Selv om det ikke særlig hyggelig å bli avvist på denne måten, så tar de to mennene det ikke personlig og har respekt for andres valg.

- Å forkynne er en vanskelig oppgave fra tid til annen. Det er veldig varierende fra dag til dag, Vi tror jo på budskapet, så når folk sier nei, er det budskapet de sier nei til, sier Sigurdsen.

Det å forkynne gir dem mye tilbake. Et godt forhold til Gud, og en god følelse av å gjøre det riktige.

- Vi ønsker ikke å presse vår tro på noen, men gi de muligheten til å forstå. Rollen vår, det er å være budbringere. Vi vitner om det vi vet, sier Thorbjørn Sigurdsen.

Det er ingen enkel jobb å skulle forklare Bibelen på en lettfattelig måte.

- På møtene våre veileder vi hverandre og snakker mye om hvordan vi skal formidle budskapet til andre, forteller Sigurdsen.

 

Guds personnavn

Ifølge Jehovas vitners tro døde ikke Jesus på et kors , men på et tre. Gud har mange titler, men bare ett navn. Det navnet er JEHOVA. I de fleste bibeloversettelser er Guds navn fjernet og erstattet med slike titler som Herren og Gud. Men da Bibelen ble skrevet, stod navnet Jehova omkring 7000 ganger i den.

- Gud har helt klart en personlighet. Det er en kjærlig og rettferdig Gud, som kan se på oss både med medlidenhet og sinne, sier Sigurdsen.

 

Harmageddon

Jehovas vitner tror at jorden en gang skal bli et paradis. Før det skjer, må de onde bli fjernet. Det vil skje i Harmageddon, Guds krig, som skal gjøre slutt på det onde. Deretter skal Satan bli holdt i fangenskap i tusen år. Det betyr at det ikke blir noen onde igjen som kan ødelegge jorden. Det er bare Guds folk som kommer til å overleve. De som ikke gjør det Gud krever av dem vil bli tilintetgjort for alltid.

- Vi vil at alle skal forstå og ta et valg, slik at når Gud griper inn, har de tatt valget. Det er derfor vi vil rekke over så mange som mulig, sier Eric Meijer.

 

Av Hanne Buljo 

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Jehovas vitner,

Nyheter

–	Det er fysikk forklart på en gøyal måte

– Det er fysikk forklart på en gøyal måt...

Hilde Sunde har, i samarbeid med illustratøren ...

Øyeblikk av lykke

Øyeblikk av lykke

Det du gjør - gjør det helt - ikke ...

Skyldens stemme

Skyldens stemme

I visse perioder kan skyldfølelsen ta ...

Sonare Livstopper

Sonare Livstopper

«Interessante tanker, båret fram på ...

Bekjennelser

Bekjennelser

Kan det tenkes at det vi ikke vet, er det ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...