Utdanner ikke fanatikere

07.02.2005
Utdanner ikke fanatikere
Annie Prestegård

Livssynsskoler har funntes lenge, og berøres lite av den oppblomstrende friskoledebatten. Rektor Ketil Jensen ved Tryggheim videregående og SVs Annie Prestegård står ikke så langt fra hverandre som man skulle tro.

- Vi skal være et tydelig alternativ, bygd på bibelens virkelighetsoppfatning. Vi får ikke glemme at Gud er vår skaper i noe fag. Dette skal prege undervisningen i alt fra KRL til biologi, sier Ketil Jensen. Skoledagen på Tryggheim begynner med andakt og bønn. Både lærere og annet personell på skolen må være bekjennende kristne.

- Alle har sosialpedagogiske oppgaver, det blir litt andakt og forkynnelse i hverdagen, sier Jensen, som tror at mange av de unge setter pris på å vite at alle voksne på skolen er kristne. Før den nye friskoleloven kom, var det kun privatskoler med et alternativt pedagogisk eller livsynsmessig opplegg som ble godkjente. Tryggheim har en solid kristen bakgrunn å stå på. At vi får stadig flere livssynskoler, og at elevene nå i praksis kan gå på en kristen skole helt fra første klasse og opp til høyskolenivå kan være en fare.

- Det kan være en ulempe å møte færre annerledestenkende. Kan kanskje bli litt ensrettet. Samtidig kan diskusjonen bli bedre når en er trygg på sitt eget ståsted. Vi er på ingen måte ute etter å utdanne fanatikere, sier Jensen, og påpeker at de ikke har bekjennelsesplikt for elevene.

 

Mange søkere

Tryggheim er en populær skole. På de fleste linjene har de mange flere søkere enn de har plasser. Jensen tror det er ulike grunner til at folk velger skolen hans.

- Vi er jo den eneste videregående skolen i Hå. Vi er en stor skole, med mange fagtilbud. Enkelte har nok også en ganske sterk tradisjon for å komme hit. At vi er en livssynsskole, med et klart kristent standpunkt er også viktig for mange, sier Jensen. Skolen eies av Norsk luthersk misjonssamband, og eierne er de som legger premissene for skolens ideologiske standpunkt.

 

Farer

Annie Prestegård, fra SV, står faktisk ikke så langt fra Ketil Jensens standpunkt i diskusjonen om livssynsskoler. Partiet har ellers markert seg sterkt i debatten rundt den nye friskoleloven.

- Prinsipielt ser jeg store farer ved frisleppet av privatskoler. Det vil særlig gå utover elever som velger yrkesfag. Disse linjene er kostbare, mens friskolene satser på teoretiske fag, som ikke er så dyre. Livssynsskoler har jeg ikke så store motforestillinger mot. Faren er vel at ungdommene kun treffer likesinnede, og at vi ikke får den samme debatten. At folk fra ulike religioner og livssyn treffes i hverdagen gir et spenn i etiske debatter, sier Prestegård. Hun ser en fare i at folk stadig får bekreftet sitt eget syn på ting, det er viktig å verne om mangfoldet. Hun ser også farer ved videreutviklingen av religiøse skoler.

- Det er veldig lett å akseptere det som finnes nå. Disse skolene fremmer vel stort sett et syn på livet de fleste kan være enige i. Spørsmålet er hva som skjer når vi får livssynsskoler med helt annerledes tenkning. Vi får jo en åpning for alle varianter.

 

 Av Sjur O. Anda 

Redaktør -

Nyheter

Vin møter poesi

Vin møter poesi

Vin løfter poesien. Poesi hever vin...

Psykiatripoesi

Psykiatripoesi

En samling av sterke tekster om et plaget ...

Alt er bare snø

Alt er bare snø

Sterke dikt - som skildres med få ord ...

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Jeg leker med tanken og veier mine ord

Kan det sies på rim? - Selvsagt og nok ...

Du er viktig

Du er viktig

Dikt om gleden over Gud, kjærligheten ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...