Yoga og psykiatri på den magiske øye

01.08.2008
Yoga og psykiatri på den magiske øye
Yogaklasse

Yoga og psykiatri passer godt sammen, mener Jane Fjermestad Noll. I dag er jenta fra Jæren både yogalærer og psykiater, og i løpet av sine 31 år har hun vandret en lang vei fra Kverneland til Bornholm, den magiske øya i Østersjøen. Her driver hun sitt kurssenter i Bølshavn sammen med sin partner, psykolog og ektemann, danske Emil Noll.

Yoga og psykiatri overlapper hverandre. Jane Noll mener å ha lært verdifulle ting begge steder, kunnskap som hun bruker i sine roller som vekselvis lege og yogalærer.

- Yoga’en har lært meg veldig mye om hvordan mennesket fungerer, det samme har psykiatrien. Det siste tar utgangspunkt i menneskets personlige, psykologiske nivå, mens yoga går mer over i den universelle sfære, som er felles for alle. Den har gitt meg en dypere menneskeforståelse og kan hjelpe meg å få et større overblikk om hva dette dreier seg om, gi meg en fornemmelse av hva det handler om på et dypere plan. Men det kan jeg ikke utlegge for pasienten. Min oppgave i psykiatrien er å hjelpe pasienten til å se hvor han står og hva som kan være neste skritt i den prosessen han er i gang med for å slippe fra sine psykiske lidelser.

Her tar Jane Noll også i bruk uttrykket mindfulness, som hun mener kan brukes i overgangen mellom yoga og psykiatri. Hun forteller om da hun hentet teknikker herfra til kurs for pasienter på øyas psykiatriske senter. Dette resulterte i mindre depresjon hos flere av deltakerne. Hun fikk for øvrig full oppbakking av sine overordnede.

 

Fra Kverneland

Jane vokste opp på Kverneland. Hun fikk sin første undervisning på Frøyland barne- og ungdomsskole. Der var det et kjekt miljø og gode lærere, minnes hun. Men fabrikkbygda ved Frøylandsvatnet var kanskje et vel lite sted for ei jente som ville ut i verden og se seg om. Skolemusikk, turn, friidrett og 40 brevvenner var ikke nok. Som hun selv sier: Hun har alltid vært meget effektiv og brukt tiden godt – selv om det noen ganger kunne gå ut over grundigheten.

Så i første omgang ble det gymnas i Sandnes med overgang til ISS, en privatskole i Stavanger for barn av folk i oljeindustrien. Dermed hadde hun engelsk skole bak seg da hun som 19-årig student dro til England. Jane hadde da alt bestemt seg for legestudiet, pluss at hun hadde en engelsk kjæreste på den tiden. Noe legestudium kom hun ikke inn på der og da, men med et års studium i mikrobiologi bak seg, kom hun inn på medisinstudiet i Bergen året etter. Men der regnet det for mye, og etter et par år ble byen dessuten for liten. Hun søkte på utveksling til Danmark og fortsatte sitt legestudium i København – men først etter et halvt år som ryggsekk-turist i India.

 

Yoga i India, gift i Spania

Jane hadde praktisert yoga siden hun var 19. Det gjorde hun i England og Bergen, og hun fortsatte med det i India. Her var det et levende miljø for yoga og meditasjon, i tillegg til at livsvilkårene i dette landet var svært ulike det hun var vant til fra det rike Nord-Europa. Kort sagt, hun fikk et dypere og videre syn på både liv og død.

Så ble det altså medisinstudier i København og ny, dansk kjæreste: Emil. Etter 49 dagers kjennskap, var de gift. Det skjedde under et buddistisk meditasjonskurs i Spania. Hun hadde ikke sett sin mann uten skjegg, men ”vannari” det. Det ble for øvrig et styr med å få godkjent overflytting fra Bergen til Danmark. Men det gikk til slutt. Og som hun sier det: Det danske lynnet passer bedre til hennes temperament.

 

Motvillig til Bornholm

Idag, åtte år senere, snakker Jane både dansk, jærsk og engelsk flytende - det er bare å trykke på en eller annen knapp. Hun og Emil er fortsatt både ektefeller og yoga-partnere. De er begge godt utdannet, både som yogalærere og som henholdsvis psykiater og psykolog. De arbeider begge i København. Han med egen praksis mens hun er i ferd med å bli spesiallege i psykiatri. Hun kom høyst motivllig til Bornholm etter at hun som nyutdannet medisiner tapte loddtrekningen om turnusplasser. Men etter hvert måtte hun altså overgi seg til den ”magiske” øya i Østersjøen.

- Jeg tenke at, ok, hvis det er sånn det skal være, så skal jeg i det minste få noe ut av det. Så jeg begynte med yoga-undervisning. Responsen var enorm, det kom 60 deltakere til den første timen. Det ble til at vi stiftet en folkeopplysende forening, en filial av den yogaskolen jeg selv går på i København.

Her innrømmer Jane at hun gjorde en feil i invitiasjonen. Hun laget en såkalt loop i sykehusets intranett slik at det hele ble sendt ut til alle de 6000 ansatte i regionskommunen – ikke bare én, men mange ganger. Systemet brøt rett og slett sammen, og folkene i kommunens it-avdeling var svært sinte.

Senere ble det kurs både i Rønne og Nexø, med yoga-grupper som nå kommer sammen på tredje året. Hun ble altså værende på den magiske ”ø” i Østersjøen. Ektemann Emil ble også engasjert og ved en tilfeldighet fant de et hus til salgs i småstedet Bølshavn, der de nå har sitt kurssenter. Først var idéen å ha et sommerhus på Bornholm, senere kom idéen om å gjøre huset til et kurssenter. Senteret var klart siste uken i juli i fjor – en halv time før de første kursdeltakerne ankom.

 

Yoga-ferie og ”skattejakt”

På senterets brosjyre og hjemmeside kan interesserte velge seg en ukes yoga-ferie eller delta i helgekurs i ”Tantrisk miniferie”, ”Nuets Kraft” eller ”Kunsten at Drømme”. Undervisningen foregår i salen oppe, ute i hagen eller nede på stranda. Etter undervisningen har deltakerne god tid til å utforske den magiske øya, til fots, på sykkel, i bil eller buss. Her er mye å se, og avstandene er korte.

- Yoga-ferie ”med innhold og dybde, der giver tid og anledning til at pleie krop og sjæl”, det høres spennende ut?

- Konseptet er ferie som gir overskudd. Det motsatte av stress-og-mas-ferier der man er helt punktert når man kommer hjem igjen. Yoga er både en fysisk og en psykisk form for meditasjon. Den er individuell, samtidig som den går ut på at man lar seg integrere med resten av universet. Det handler om å finne tilbake til sin egen kjerne, til den man er og til den naturlige tilstand, fri for stress, frustrasjoner og problemer. Er man tømt for energi, kan man bruke yoga til å hente den tilbake. Yoga er altså et rent praktisk redskap til en bedre hverdag.

 

- I brosjyren deres leser jeg også om ”tantrisk miniferie for par” –  om utvikling av parforholdet og ”på jakt etter kjærlighetes skatter”. Kan du fortelle mer om det?

- Her på stedet dyrker vi tantrisk yoga. Det vil si at vi arbeider med energier. Når du lever tantrisk, vever du sammen. Det handler om å se hvilke ting som er i spill, og hvordan du bruker dem. Det er utgangspunket for at par kan komme her og få mer ut av deres parforhold. I et parforhold kommer fort hverdager og en masse spenninger som gjør at kjærligheten som var der i utgangspunktet, kommer i bakgrunnen. Mange ser forholdet som en kontrakt, der det settes betingelser. Men kjærlighet er noe du gir, ikke noe du tar.

- Hva med seksualitet, eller erotikk?

- Kurset omfatter også teknikker for utviklingen av den erotiske delen av parforholdet. I parforhold kan gnisten ofte forsvinne over tid hvis man ikke vedlikeholder den, polariteten i det opprinnelige mann-kvinne-forholdet. Her gjelder det helt konkret å se hva som foregår og så ta i bruk teknikker for å motvirke en slik utvikling. Tradisjonell rollefordeling og det å sove hver for seg er noen av de faktorene, teknikkene, man kan se på. Bare det at et par melder seg på et kurs for å pleie parforholdet, viser at det er noe de er villige til å kjempe for, sier Jane, og forklarer videre hvordan den seksuelle energien også kan overføres, sublimeres, til andre formål. Og at den seksuelle akten må være et uttrykk for kjærlighet.

 

Drømmer og ”nuets kraft”

I sin brosjyre tilbyr  Jane og Emil Noll andre workshops, om drømmer og om ”nuets kraft” - om evnen til å være tilstede her og nå. Den første workshop handler om drømmer og klardrømmer. Det siste dreier seg om en spesiell form for drømmer der man er helt bevisst mens man drømmer og f.eks. kan flykte unna farlige situasjoner. De tar utgangspunkt i Freud og Jung sine arbeider og ser på drømmer ut fra både psykologiske og spirituelle synspunkter. Hva er meningen med drømmer, og hva kan man bruke dem til.

Emnet om ”nuets kraft” dreier seg om å vere tilstede her og nå – noe som mange av oss har vanskelig med i disse tider. Vi er styrt av tanker, og mye dreier seg om hendelser i fortid og problemer elle utfordringer som ligger foran i tid. Her kan det brukes ulike teknikker som gjør deg fri fra forstyrrende tanker og bekymringer, slik at du kan være tilstede i øyeblikket – når du er i det. En dag i stillhet hører også med i workshopen. Man går hver for seg og snakker ikke sammen den første halvdelen av dagen. På den måten kan man få sortert vekk forstyrrende ting, og få mer kontakt med kjernen i seg selv. For mye snakking kan tilsløre her og nå-tilstanden, mener Jane, og legger til at mye snakking kan være et middel til å skape distanse. For det er slett ikke alltid man snakker om de viktige tingene. Når kvinner virkelig kjenner hverandre kan de være stille sammen, mens mennene, motsatt, snakker sammen når de virkelig kjenner hverandre og er trygge.

 

Magisk øy

I brosjyren og på hjemmesiden www.magicisland.dk  for Jane og Emil Noll sitt kurssenter i Bølshavn blir Bornholm omtalt som den magiske øya. Kan dette være et ledd i markedsføringen, eller ER øya virkelig magisk?

- Bornholm er en veldig gammel øy, med mye historie som man egentlig ikke kjenner, sier Jane. Som et eksempel viser hun til en samling bautasteiner i en minnelund et par kilometer unna.

- Å gå dit er som å komme inn i et åndelig kraftfelt som har vært brukt til spirituell, åndelig praksis i tidligere tider. Hele øya her har et spesielt kraftfelt. Da jeg flytta hit, fikk jeg ikke sove på flere uker. Mange som kommer hit, opplever noe lignende. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke. Men én ting man vet, er at magnetfeltet under Bornholm ikke er som det skal være. Det ser man på kompass, og det gav utslag i mange skipshavarier i gammel tid. Hvorfor det er slik, og hvordan tingene henger sammen, vet jeg ikke. Men det er da virkelig mystisk…?  Uansett, Bornholm er et godt sted for spirituell praksis. Øya tiltrekker også mange mennesker som har den interessen. Og det tror jeg ikke er tilfeldig. Det blir også sagt at folk som flytter til Bornholm, aldri flytter herfra igjen…

 

Av Hans Chr. Rygh

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Jane Fjermestad Noll, yoga,

Nyheter

Aldri hjemme

Aldri hjemme

De spør hvordan det var, å flykte ...

Kvinner og mén

Kvinner og mén

Hva skjuler seg bak fasadene? Bli med på ...

Desemberbarn

Desemberbarn

Hva faen gjør man med savn, liksom ...

Alle årstidene i mitt hjerte

Alle årstidene i mitt hjerte

En gripende diktsamling om forløsning, ...

Stråle 3

Stråle 3

Ei vakker og tankevekkande bok

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...