Religioners sammenligninger

01.11.2023
Religioners sammenligninger
Einar Thomassen
Jødedom, kristendom, islam

Har det noe for seg å sammenligne religioner? Kanskje, kanskje ikke ... Professor Einar Thomassen gjør et meget prisverdig forsøk – og lykkes – i boken «Jødedom, kristendom, islam» som nå foreligger på Cappelen Akademisk Forlag.

Hensikten med å sammenligne må være å finne likheter, og dem er det mange av selv om praktiseringen av de ulike religioner er like langt fra hverandre som øst er fra vest.

Thomassens bok bygger på forelesninger og linjerer opp de ulike måter å se og oppfatte ting på innen det vi med et vidt ord kan kalle for «guddommen». Dette er spennende fordi det spørsmålet som bør stilles til syvende og sist er om alt har samme opphav?

Kanskje det var slik at alt en gang var det samme og at alt var hos Gud, men at historiens år har adskilt det hele, bl.a. fordi vi mennesker er ulike og bor under forskjellige himmelstrøk og har delte behov og ønsker? Det er en besnærende tanke.

Å lete etter likheter – og ulikheter – er et spennende prosjekt. Noe Thomassen ikke nevner er det som er nedfelt i det kristendommen kaller «Den gylne regel». Hvis vi et øyeblikk ser på den, så sier den i de tre ulike religionene:

Kristendommen

I Tredje Mosebok 19.18: «Du skal elske din neste som deg selv.» Det står også: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus, 7.12).

Jødedommen

«Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er kommentarer.» (Talmud Shabbat, 31a).

Islam

«Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere.» Koranen, 2:279).

Vi kan si at dette er det samme, men uttrykt på forskjellig måte – og det er dette som forundrer. Det er jo så mye annet som er annerledes.

Kan hende det som angår «loven» er noe av det som skiller mest? I både jødedommen og islam er regler (lover) «for adferd en helt vesentlig del av religionen», skriver Thomassen og fortsetter: «I kristendommen er det ikke slik. Der har man opp gjennom historien vært langt mer opptatt av hva som er rett tro.»

Kanskje det er på dette punktet veiene virkelig skilles?

Einar Thomassen har skrevet en viktig og spennende bok. Den poengterer og forklarer, og kaster lys inn i en viktig problematikk – og peker på likheter og ulikheter.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Aldri hjemme

Aldri hjemme

De spør hvordan det var, å flykte ...

Kvinner og mén

Kvinner og mén

Hva skjuler seg bak fasadene? Bli med på ...

Desemberbarn

Desemberbarn

Hva faen gjør man med savn, liksom ...

Alle årstidene i mitt hjerte

Alle årstidene i mitt hjerte

En gripende diktsamling om forløsning, ...

Stråle 3

Stråle 3

Ei vakker og tankevekkande bok

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...