Norges første fagbok om utbrenthet

27.10.2023
Norges første fagbok om utbrenthet
Alv A, Dahl
Utmattelse og utbrenthet

Det var ikke et sekund for tidlig når Norges første fagbok om utbrenthet dumpet ned i postkassa; en splitter ny bok skrevet av psykiater Alv A. Dahl om utmattelse og utbrenthet beregnet på norske forhold.

Det har nok ikke manglet på litteratur om denne foreløpig uløste sykdomstilstanden, men en skikkelig fagbok som belyser og forklarer har vi ikke hatt. Det har Dahl skrevet.

Boken – som dessverre har et uegnet format – 21 x 22.5 cm – egner seg ikke som sengelektyre (den er for tung!), tar for seg klinikk, teori og behandling. Det er spennende, interessant og nyttig å lese, og det hjelper på forståelsen av denne sykdommen som har rammet og rammer så mange ... uten grunn, uten påviselig årsak.

Kunnskaper er viktig. Adekvat informasjon om utbrenthet og utmattelse er særdeles viktig fordi mange av dem som får denne sykdomstilstanden ikke blir trodd. Det høres nesten utrolig ut, men mange medisinske eksperter mener det er noe annet enn det som fremstår. Mange pasienter forteller at det å ikke bli trodd er nesten like ille som å ha en av de to lidelsene. Det er det ikke vanskelig å forstå.

Alv A. Dahls bok er full av kliniske vignetter og henvisninger til undersøkelser og annet, og han belyser de to tilstandene fra ulike synsvinkler. Det er med på å bygge opp om troverdigheten og skaper en flate hvor sykdommene og lidelsen kan hvile i kunnskapsbasert empiri. For en som er syk betyr dette mye.

Behandling er et av stikkordene i denne boken. Kan utmattelse og utbrenthet behandles? Det er «knekkfrågan» – og svaret er nei. Men – erfaringen viser at like plutselig som disse sykdommene debuterer kan de forsvinne. Det å håpe på at det skal skje med den enkelte som er rammet er likevel å strekke «troen» litt langt.

Mange kan ha glede av kognitiv terapi; en behandlingsform hvor vi har fokus på å jobbe med tankene, derav betegnelsen kognisjon som betyr tenkning. Identifisering av negative automatiske tanker knyttet til konkrete situasjoner er sentralt, og man forsøker å få pasienten til å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. – Noen har også glede av kostholdsendringer og noen av en såkalt «Lightning Process» hvor den syke gjennomgår en tredagers intervensjon av utdannede instruktører.

Alt dette beskrives i Dahls bok. Den er lett tilgjengelig og om ikke lettlest, så i hvert fall enkel å lese med et klart og tydelig og forståelig språk.

Det er god grunn til å hilse denne boken velkommen. Den bør leses av pårørende, særlig, men også av alle andre som vil lære mer – eksempelvis «makter og myndigheter» (les: NAV) som kan ha nytte av de kunnskaper boken formidler.

Kudos til Alv A. Dahl!

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Aldri hjemme

Aldri hjemme

De spør hvordan det var, å flykte ...

Kvinner og mén

Kvinner og mén

Hva skjuler seg bak fasadene? Bli med på ...

Desemberbarn

Desemberbarn

Hva faen gjør man med savn, liksom ...

Alle årstidene i mitt hjerte

Alle årstidene i mitt hjerte

En gripende diktsamling om forløsning, ...

Stråle 3

Stråle 3

Ei vakker og tankevekkande bok

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...