Detaljert om Henry Oliver Rinnan og Rinnan-banden

13.10.2022
Detaljert om Henry Oliver Rinnan og Rinnan-banden
Aage G. Sivertsen
Rinnan-banden-infiltrasjonen, torturen, oppgjøret

Nesten enhver Trønder med noen år på baken kjenner navnet Henry Oliver Rinnan, og nesten ethvert menneske i Norge som er 50-60 år har hørt om Rinnan-banden; en av de verste terrororganisasjoner som opererte i Trøndelagsfylkene under krigen, ja, kanskje i hele Norge.

Det er skrevet bindsterke verk om Rinnan og hans bande Rinnan-banden eller Sonder-abteilung Lola som nazistene kalte bandelederens destruktive virksomhet. Nå er det kommet en rykende fersk bok skrevet av Aage G. Sivertsen med tittelen «Rinnan-banden-infiltrasjonen, torturen, oppgjøret»; en detaljrik bok som forteller om bandens spede begynnelse og vekst frem til rettssaken etter krigen som førte til at flere av Rinnan-bandens medlemmer ble dømt til døden. Bandelederen ved å trekke på smilebåndet da dommen ble lest opp. Det var ikke uten grunn har bar et skilt med «1» - en ener han aldri var og aldri ble, men som han på en forunderlig måte tilranet seg ved sin virksomhet med Misjonshotellet i Trondheim som base.

Allerede fra guttedagene var Henry Oliver Rinnan en taper hjemme i Levanger. Da krigen kom til Norge i april 1940 meldte han seg til tjeneste for de norske styrke og et stykke på vei var han med i frihetskampen, men etter hvert som krigen utviklet seg ville det seg annerledes og unge Henry kom skritt for skritt inn i nazistenes tjeneste og ble til slutt leder av en hel bande med kvinner og menn som var villige til å samarbeide med nazimyndighetene for å fremme deres ideologi og tenkesett. Enskjønt - jeg er ikke så sikker på om Rinnan og hans kumpaner visste så mye om nazistisk teori. Kunnskaper var aldri Henrys sterke side - hverken i skoledagene eller senere i livet. Det handles mest om makt og kanskje tilfredstillelse av egne behov.

Det var som agent, medløper, sjøfør, kommunikator og sexovertaler Rinnan hadde sin sterke side. Alt brukte han i forhold til bandens medlemmer som holdt til i Bandeklosteret i Jonsvannsveien 46 på Øvre Singsaker i den gamle Stiftsstaden hvor bandens medlemmer drev en utstrakt tortur av norske patrioter.

Henry Oliver Rinnan var også ekspert på å knytte til seg negative kontakter - agenter som trodde de jobbet for Hjemmefronten, men som i realiteten hjalp nazistene med informasjon og verdifulle opplysninger for å foreta arrestasjoner og annet for å svekke norsk motstand.

Aage G. Sivertsen har skrevet en delvis personlig bok i det møtet leseren får med Rinnan og hans bande. Boken er full av detaljer og navn, og for den som opplevde dette eller er i slekt med dem som er omtalt i boken, har dette selvsagt stor interesse og verdi. På den annen side er detaljene også med på å fylle ut historien hvite flekker som og Sivertsens bok fylles ut og danner et slags «hele» for historien om noe av det mest forhatte i Norge både under og et stykke etter freden brøt løs i 1945.

Det er lærerikt å lese Aage G. Sivertsens bok. For lesere i Trøndelag har den særlig verdi. Den forteller om vår nære fortid på en tilgjengelig, enkel og direkte måte - noe som gir boken, til tross for emnet, både en viss spenning og «glød».

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...