Før Oslo var Oslo – og by var by

01.02.2022
Før Oslo var Oslo – og by var by
Henrik Melgaard Christensen
Grensegang i fortidens Oslo

Hva var det der før Oslo var Oslo og by var by? Det er ikke gitt alle å vite, men den splitter nye boken til Henrik Melgaard Christensen med tittelen «Grensegang i fortidens Oslo – et historisk atlas over byen». Boken er gitt ut på eget forlag, hvilket i seg selv er en prestasjon. Det er en stor og omfangsrik bok.

Denne boken er, som tittelen sier, grenseganger i fortidens Oslo. Forfatteren har tatt for seg område for område i byen, laget kart og plassert det som var der fra «tidenes begynnelse» slik at leseren kan følge utviklingen. Det er ganske fascinerende.

Hvis vi tar det området jeg kjenner best, Tøyen, viser det første kartet situasjonen i 1860 og viser at et stort område i min gamle bydel besto av løkker. «Bøgeløkken» og «Professor-løkken» leser jeg – og det er snakk om store områder i tillegg til Tøyen kirkegård oppe ved Lakkegata skole.

Tøyen kirkegård den gang Tøyen ble skrevet Tøien, en kolerakirkegård anlagt allerede i 1833. Men det er også noe annet som knytter seg til denne kirkegården som ikke bør gå historieinteresserte forbi: Oslo bys to siste halshugde mordere, Friedrich W. Priess og Knud Fredrik Chr. Simonsen ble gravlagt her i 1864. De ble halshugget på Etterstadsletta 19. april 1864. Henrettelser som den gang var en folkeforlystelse, samlet etter sigende 5 000 tilskuere. Dette var den siste offentlige henrettelsen i byen som da het Christiania. Kirkegården ble nedlagt ca. 1880, derfor fremgår den på forfatterens kart av 1860.

Det neste kartet fra Tøyen er fra perioden 1860 til 1880. Her har «Bøgeløkken» blitt større, og i tillegg har «Bergsløkken» – borte ved Sørli plass – kommet til.

I kartet fra 1880 til 1900 har det skjedd en ytterligere oppdeling. Vahl skole er kommet til; det samme har Tøyen skole. På dette kartet er også Kristiania Pudretfabrikk tegnet inn. De produserte pudrett, som er gjødsel med dyre- og menneskemøkk som råmateriale. Fabrikken ble etablert i byen i 1865 av en gruppe grosserere. Den holdt først til på Tøyen, men flyttet senere langt nordover i byen mot Grorud.

På kartet fra 1900 til 1940 er Hersleb skole kommet til. Det samme er Sarsgaten og Lakkegaten skole som har fått plass omtrent der Tøien kirkegård lå. Og Tøyen småkirke nede i Tøyengaten kan man ane konturene av. Det største området står nå frem som det vi kjenner som Botanisk Hage eller Tøyenhagen. Dette området ble eid av Universitetet i Oslo og professoren bodde her. Derav – trolig – navnet «Professorløkka». I 2022 finnes det et boligbyggelag – Sameiet professorløkka – som ligger i Monradsgate/Telavåggata. Det er mye god historie i dette.

Og slik kan leseren bla fra bydel til bydel og finne frem i sitt eget landskap. Det er en øvelse og en reise som alle kan ta og være med på. Det gir økt kunnskap og forståelse for eget liv og egen by.

Dette er en bok mange bør lese og glede seg over. En skikkelig innertier! Og et kreativt påfunn til en bok.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Men sofaen er din til odel og eie

Men sofaen er din til odel og eie

«Jeg vet jeg er for mye for deg ...»

Forstandens fjolleri

Forstandens fjolleri

Hvordan å elske den som bare elsker ...

Er det bare meg

Er det bare meg

Her er dikt til ettertanke

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...