Gode råd om talens kunst

09.11.2021
Gode råd om talens kunst
Bård Norheim og Joar Haga
Kunsten å tale til nordmenn

Det er ikke slik å forstå at de fleste av oss – knapt noen – skal bli stortalere. Men før eller siden kommer mange opp i den situasjonen at de trenger å holde en tale. Det kan være ved ekteskapsinngåelse, ved konfirmasjon, ved jubileer, i begravelser eller i organisasjons- og foreningslivet. Da er det klokt å ha «lest seg opp» som vi gjerne sier på talen og talens kunst. Noen få regler er det godt å kunne.

Boken «Kunsten å tale til nordmenn» av Bård Norheim og Joar Haga føyer seg godt inn i rekken av norske bøker om talekunst som opp gjennom årene er utgitt på norsk. Dette er en av de bedre.

Innledningsvis beskrives talekunstens grunnlag, retorikken. Den er opprinnelig tenkt som et middel for å overbevise. Vi kommer neppe i den posisjon at vi skal overbevise så mange, enskjønt noen av oss er kanskje politiske talere. De kan også ha stor nytte av denne boken.

De fleste av oss trenger å få råd og veiledning om hvordan vi skal fremføre det vi har på hjertet. Verre er det ikke, men det kan være vanskelig nok for mange.

Først og fremst handler det om å ha noe å si. Deretter å få sagt det. Deretter å sette seg igjen. Den som ikke har noe å si, bør ikke si det.

Boken igjennom gir de to forfatterne råd, vink og veiledning i ulike typer taler – åpningstalen, bordtalen, trøstetalen, avskjedstalen og festtalen. Alle taler som krever en ting før du går i gang med å snakke: forberedelser.

Jeg tror det var skuespilleren Rolv Wesenlund som sa: «Jeg improviserer best når jeg er godt forberedt». Det er noe i det – å tenke igjennom det man skal si før man sier det. Da står talen seg bedre.

Enskjønt – spontane taler kan også være gode fordi de som regel kommer hundre prosent fra hjertet. Men du og jeg bør vite hva vi sier før vi sier det. Å skade noen i en tale er dumt, nesten utilgivelig.

Å bruke humor i en tale er klokt. Da blir du både lagt merke til og husket. Selv har jeg et par, tre historier jeg alternerer mellom å fortelle. Men også her føler jeg meg frem hos mitt publikum. Det er ikke alltid taler med humor gjør suksess – kanskje spesielt ikke i begravelser.

Noe av det aller viktigste ved å holde tale er å holde hodet kaldt. Bruk gjerne manus. Se opp fra det og på ditt publikum og trett ikke ut tilhørerne. De første 30 sekundene er viktigst. Dessuten: en god tale bør ha et sluttpoeng og bør ikke var lenger enn 5 til 7 minutter.

«Kunsten å tale til nordmenn» gir mange råd og tips underveis i taleprosessen. De er det klokt å ta med seg.

Det gjelder å finne rette ord til rett tid.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Øvelse gir håp

Øvelse gir håp

Livet er en øvelse i å mestre ...

Et badekar av følelsa

Et badekar av følelsa

"Mi sårbarheit e min superstyrke."

Mens fuglene synger

Mens fuglene synger

Møtte veggen ... Tapetsert eller malt? ...

Krupas angriper monsterviruset

Krupas angriper monsterviruset

Flott barnebok om astma og krupp – rikt ...

Et hav av ønsker

Et hav av ønsker

Den evige reisen med utfordringer og forventninger ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...