Litt forenklet og elegant om Bibelen

23.08.2021
Litt forenklet og elegant om Bibelen
Kari Veiteberg
Bibelen på 200 sider

Lar det seg gjøre å presentere deler av bibelen – verdens mest kjøpte og leste bok – på en enkel måte? Forklare likt og ulikt så folk forstår uten innviklet teologi og vanskelig ord og vendinger? Biskop Kari Veiteberg gjør et forsøk i boken «Bibelen på 200 sider» nettopp utkommet på Kagge Forlag AS.

Det er noen som har sagt at Bibelen inneholder alt, mens noen postulerer at Bibelen er full av motsetninger. Til det er det å si at det første er galt, mens det andre er rett. Det er mye som ikke står i Bibelen, samtidig som det medfører riktighet at ikke alt stemmer overens med hverandre.

Det viktigste med Bibelen må være at den som leser den gjør innholdet til sitt eget og får det ut av den som evner og tanker rekker. Slik har jeg alltid gjort det – og så har jeg lest om det jeg ikke har forstått. Jeg lærte en gang noe klokt av biskop og professor Per Lønning. Han sa at når du leser Bibelen, så les i et historisk kritisk lys. Husk at Bibelen er skrevet «der og da». Det behøver ikke gjelde for vår tid, selv om etikken og budene er de samme. Klokt sagt, tenker jeg en generasjon etter at jeg lærte det – og alltid har benyttet meg av siden. Historisk kritisk. Andre hevder at Bibelen er god nok som den er, og at alt som står det skal forstås som det står.

Kari Veiteberg mener at Bibelen ikke er EN bok, men et helt bibliotek. Det har hun jo helt rett i. Her presenteres det som står mellom to permer – og som vi kjenner som Bibelen – som en bok, men det er flere: 2. Mosebok, Peter 1. brev osv.

Noe av dette tar hun for seg, forklarer og illustrerer – og kommenterer. Det er spennende å lese og det blir en type ny fremstilling av bibelen, sagt med biskopens egne ord på klingende nynorsk!

I et eget kapittel tar hun for seg det hun kaller «Dei fæle tekstane». Hun oppfordrer oss til å lese disse, men gjennom blikket til ofrene. Da vil de nemlig fortone seg annerledes. Det er et spennende grep mange bør prøve. Da vil noen kanskje også få – som det gjerne heter – «nytt lys over teksten».

Det mest interessant ved å lese «dei fæle tekstane» er kanskje at du og jeg får ny kunnskap og innsikt i kulturhistorien.

Legg merke til et poeng som biskop Veiteberg også trekker frem: I Det nye testamentet nevnes ikke Jesus homoseksualitet med ett eneste ord. Derimot advarer han sterkt mot rikdom og begjær etter makt. Dette er faktisk et meget stort og viktig tankekors i dagens debatt om «menn som ligg med menn»; noe som ble avkriminalisert i Norge i 1973. Da var det – etter denne anmelders oppfatning – på høy tid.

Biskop Kari Veitebergs bok er nyttig som en førstehåndsinnføring i Bibelen. Hun forteller levende, spennende og interessant. Dypsindig og analyserende teologi er det ikke, men for svært mange mennesker er barnelærdommen det viktigste: Jesus elsker meg som jeg er, uansett hvem jeg er og hvor jeg er.

Det kan du og jeg leve på – og det kan vi dø på når den dagen kommer.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Blodskam

Blodskam

Med én fot i graven ...

Even

Even

Om et barns ubetingede kjærlighet til ...

To lyse hundar

To lyse hundar

Ikkje alt skal fram i lyset. Ikkje på ...

Jugoland. Om Jugoslavia, nordmenn og nye land på Balkan.

Jugoland. Om Jugoslavia, nordmenn og nye ...

Kva står att av Jugoland?

Én dag til

Én dag til

Det gjelder å si til seg selv at man ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...