Krigen og smerten tar aldri slutt

16.08.2021
Krigen og smerten tar aldri slutt
Trond Risto Nilssen og Jon Reitan
Falstad

«Falstad» heter en splitter ny bok av Trond Risto Nilssen og Jon Reitan. Den handler om fangeleiren Falstad straks utenfor Levanger og de krigsfangene som satt fengslet der under annen verdenskrig, men ikke bare: Dette er den første og eneste boken jeg har lest som setter Falstad og ulike typer krigsfanger inn i en større sammenheng, og fyller ut den mosaikken dette er for å bringe forståelse inn i et meget komplekst område.

Boken tar som tittelen lover for seg Falstad, men allerede i kapittel to handler det om ulike fangeleire i Norge og i kapittel tre om det samme i Europa. I kapittel fire behandles frigjøringen av leirene i Europa og i kapittel fem er regimeskiftet av leirene i Norge beskrevet.

Men boken «Falstad» går videre og bredere: Kapittel seks beskriver arrestasjon og internering av landssvikfanger og kapittel sju forteller om landssvikfangene på Falstad. I et sluttkapittel – åtte – handler det om minnene etter nazistene og leirene.

I sum er Falstad en bok alle som er interessert i krigshistorie bør lese. Den forteller og forklarer og den er spekket med relevante opplysninger om det kapitteloverskriftene forteller. Dette er rett og slett et meget godt stykke arbeid som burde ha vært tilgjengelig for lenge, lenge siden. Boken er med på å skape en unik forståelse av både krigen og smerten. I ethvert land som har vært i krig og opplevd krigens terror i morderne tid, tar dette aldri slutt. Heldigvis og dessverre.

Boken er stappfull av detaljer. Jeg skal bare nevne en som kanskje er gjeldende for de fleste leire både i Norge og Europa, nemlig dette: Forfatterne understreker at jo bedre holdning og moral leirkommandanten/sjefen hadde, jo bedre var leiren for fangene – både å være i, helsestell og brakkefasiliteter. Det blir selvfølgelig nesten intellektuelt uredelig å trekke den konklusjonen at leirkommandanter – og det var mange – både i Sachsenhausen og i Auschwitz-Birkenau bare for å nevne to leire – var uten holdning og moral, men det er nærliggende å tro etter de vitnebeskrivelsene vi har fått i hundretalls av bøker skrevet av tidligere fanger. Det er nemlig også slik at der hvor leirkommandanten var en skikkelig mann og vel integrert i seg selv, der hadde fangene det langt bedre. Dette forteller også hva slags makt og innflytelse vedkommende hadde og i det hele tatt om «hvems lov som gjaldt». Det er et interessant perspektiv å dvele ved fordi det også skaper en dypere forståelse av hele konsentrasjonsleirkomplekset.

Man blir ikke ferdig med boken «Falstad» i en håndvending. De to forfatterne har gjort en storartet jobb med å peke på viktige linjer og insitamenter i historien som den som er ung i 2021 med fordel kan sette seg inn i. Men også andre vil ha glede av denne boken som gir meget verdifulle bidrag til norsk og europeisk krigshistorie. Utgitt av Scandinavian Academic Press.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Blodskam

Blodskam

Med én fot i graven ...

Even

Even

Om et barns ubetingede kjærlighet til ...

To lyse hundar

To lyse hundar

Ikkje alt skal fram i lyset. Ikkje på ...

Jugoland. Om Jugoslavia, nordmenn og nye land på Balkan.

Jugoland. Om Jugoslavia, nordmenn og nye ...

Kva står att av Jugoland?

Én dag til

Én dag til

Det gjelder å si til seg selv at man ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...