En av de viktigste bøkene etter annen verdenskrig

01.02.2021
En av de viktigste bøkene etter annen verdenskrig
Berit Reisel
Hvor ble det av alt sammen

Berit Reisel har skrevet en meget viktig bok – kanskje vårens viktigste – om oppgjøret med de norske jødene etter krigen. Det hun skriver om er hvordan det såkalte «Skarpnes-utvalget» ble til og hvordan de jobbet seg frem til en løsning; dvs. det ble ingen løsning. Norske myndigheter gikk for mindretallsforslaget.

Denne 359 siders boken med tittelen «Hvor ble det av alt sammen» er egentlig et eneste langt møtereferat fra Skarpnes-utvalgets møter, og for mange kan dette rent umiddelbart høres kjedelig ut, men det er feil. Denne boken er også full av spenning. Den ene siden driver den andre frem og leseren spør seg om hva som skjedde.

Underveis får vi en sjelden detaljert innføring i hva som skjedde når jødenes «gods og gull» ble beslaglagt under annen verdenskrig. Vi får møte mange mennesker underveis og vi får etter hvert som sidene skrider frem en dyp innsikt i det jeg vil kalle en tragedie. Det er rett og slett like tragisk som leit hvordan mennesker kan behandle hverandre selv om de sitter aldri så mye i et offentlig utvalg sammen.

Svært mange av aktørene får sine pass påskrevet så det holder. Uten at det på noen måte er uredelig eller stygt, forteller Berit Reisel hvordan det var i utvalget og om hvordan andre aktører oppførte seg i forbindelse med det aktuelle oppgjøret. Det virker hele tiden som om det ligger noe bak, uten at jeg har klart å gripe det. Er det fremdeles jødehatet som florerer? I så fall er det noen som ikke noe har lært – ikke en gang av det som ble sagt etter annen verdenskrig og Holocaust: «Aldri mer!»

Berit Reisels bok er full av detaljer. Hun tok gode notater underveis i hvert utvalgsmøte og etter hvert utvalgsmøte. Det har gitt henne en førstehåndskilde som er helt unik. Derfor er denne boken til å stole på.

«Hvor ble det av alt sammen» er en bok mange burde lese. Det forteller og forklarer og opplyser om en av de største forbrytelser i norsk historie. «Hvor ble det av alt sammen»

«Hvor ble det av alt sammen» er en meget lærerik bok. Den er nyttig og samfunnsaktuell – og full av informasjon som enhver med interesse bør kjenne til. Det finnes fremdeles mennesker i Norge som lider under den norske delen av Holocaust. Desto viktigere er det at alle disse opplysningene kommer til overflaten.

Det er grunn til å takke Berit Reisel for løftet om å skrive denne boken. Den går inn blant de aller viktigste bøkene som er skrevet i Norge etter annen verdenskrig.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Natt og dag

Natt og dag

– Om jeg kan gjøre ett menneske glad, ...

Joik meg

Joik meg

En av 7 milliarder, men den eneste …

Fra hjertets arkiv

Fra hjertets arkiv

Dikt ordnet etter årets syklus. Fra ...

Lykke i en lomme

Lykke i en lomme

En diktsamling om det vare og nære som ...

Pensel og poesi

Pensel og poesi

En tankevekkende bok som vil treffe deg og ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...