Døden kommer ingen unna

25.05.2020
Døden kommer ingen unna
Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg
Hva er døden

I våre liv er det to ting som er absolutt – at vi en gang ble født og at vi en gang skal dø. Fødsler er stort sett omgitt med forventning og glede. Noen forbinder sykdom med fødsel, men det har ingen ting med en fødsel å gjøre. Å føde er en sunn og god øvelse som sørger for etterslekten – og som gir perspektiv til det kanskje viktigste av alt: livet.

 I våre liv er det to ting som er absolutt – at vi en gang ble født og at vi en gang skal dø. Fødsler er stort sett omgitt med forventning og glede. Noen forbinder sykdom med fødsel, men det har ingen ting med en fødsel å gjøre. Å føde er en sunn og god øvelse som sørger for etterslekten – og som gir perspektiv til det kanskje viktigste av alt: livet.

Med døden er det annerledes. Den er absolutt og endelig. Det kaller på sannhet, redelighet og ærlighet – det som sies og gjøres kan ikke gjøres om. Slutten er definitivt slutten og det finnes ingen veier tilbake fra døden.

I serien «...hva er» som utgis av Universitetsforlaget er det nå kommet en bok om døden. «Hva er døden» heter den og er skrevet av Espen Gamlund som er filosof og Carl Tollef Solberg som er lege. På en litt snirklete og til tider filosofisk måte presenterer de ulike aspekter ved døden. Det er nyttig og interessant lesestoff og bør fordøyes i små mengder.

Det er lett å polemisere mot det de to forfatterne skriver. Innledningsvis heter det: «Ingen nålevende har noen gang opplevd døden.» Men det er med respekt å melde det vi har – alle som har levet og er døde har opplevet døden, men ingen har vendt tilbake og gitt noen vitneskildringer om hvordan det var. Noen har fortalt om nær-døden-opplevelser, ja, men ingen som har vært døde har vendt tilbake og fortalt hvordan det var. Det gjør døden – som forfatterne også skriver –  til et mysterium. Men dypest sett er dette en bok om livet.

Det finnes kilometer med kilometer med hyllemeter som forteller oss om døden. Synspunktene og meningene er mange, men denne lille boken på 152 sider gir oss en enkel og rask innføring i et emne alle bør interessere seg for, fordi døden angår oss alle uansett hvem vi er. Før eller siden skal vi alle dø, og det kan hende en smule forberedelse – dersom vi er i stand til det – kan være av det gode.

Boken «Hva er døden» tar for seg ulike aspekter ved det hele. Boken er skrevet helt opp til vår tid med moderne eksempler fra vår egen hverdag og historie, noe som gjør de ulike eksemplene lettere å gripe for den moderne leser.

«Det eneste alternativet til ikke å dø, er å leve evig», skriver de to forfatterne i kapittelet om «Evig liv». Det er selvfølgelig en umulighet. Selv om noen lever som om de skulle leve evig, vil også de bli skuffet når døden kommer. For en ting er helt sikkert – døden kommer til oss alle og denne bok gir oss både tips og hint på livsveien frem til den dagen vi skal dø. Som informasjonskilde til å vite og kanskje også forstå litt mer, er boken om ikke uovertruffen, så i hvert fall en god hjelp på veien. Kunnskaper om livet og om døden har aldri tatt livet av noen.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Tyske vinger over Sola og Forus - Tysk aktivitet ved Sola og Forus Lufthavn, samt Sola sjø 1940-45 - Opplag 3

Tyske vinger over Sola og Forus - Tysk aktivitet ...

Sola flyplass - en viktig strategisk faktor ...

Skogstrådar

Skogstrådar

Krafta i naturen er sterkt forbunde med menneskesinnet ...

Havna

Havna

Etter stormen kjem stillheita ...

Mormors kalde kluter

Mormors kalde kluter

Usminkede og rå dikt om mormorer

Det eldste Sandnes

Det eldste Sandnes

Et bidrag til byens forhistorie.

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...